Veebirakenduste loomise alused

Allikas: Teadmusbaas

Õpiväljundid:

 • (läbiv kompetentsus) kasutab veebirakenduses kasutatavaid märgendikeeli ning oskab nende abil kujundada soovitud väljundi, mis vastab W3C standardile;
 • kasutab veebirakenduste silumisvahendeid;
 • kasutab veebirakenduste loomisel JavaScripti ja enamlevinud JavaScript'i teeke;
 • kasutab AJAX meetodeid asünkroonsete veebirakenduste ja nende osade loomiseks;
 • (läbiv kompetentsus) mõistab veebirakenduste turvalisuse olulisust ning põhilisi ründevektoreid;
 • (läbiv kompetentsus) kasutab veebirakenduste loomisel levinud raamistikku;
 • (läbiv kompetentsus) kasutab korrektselt kokkulepitud koodistandardit;
 • (läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevus) kasutab inglisekeelset veebirakenduste loomise terminoloogiat ja dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles;
 • (läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevus) kasutab õppekeelset veebirakenduste loomise terminoloogiat ja dokumenteerib loodud rakendused õppekeeles;
 • (võtmepädevused) õpioskus;
 • (võtmepädevused) sotsiaalne ja kodanikupädevus

Tagasi moodulite loetelu lehele