Erinevus lehekülje "AA12 IT õigus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Tunnid: 1- 2)
(Tunnid: 1- 2)
22. rida: 22. rida:
 
###tegutseda vastavalt seadusandlusele
 
###tegutseda vastavalt seadusandlusele
 
#Kompetents: B.2.15.Lepingute haldamine(e-CF kompetentsD.8.)
 
#Kompetents: B.2.15.Lepingute haldamine(e-CF kompetentsD.8.)
 +
#Õppematerjalid
 +
##Materjal 1
 +
##Materjal 2
  
 
==Tunnid: 3- 4==
 
==Tunnid: 3- 4==

Redaktsioon: 12. mai 2015, kell 05:54

IT õigus

Tunnid

Tunnid: 1- 2

 1. Tunni eesmärk: Anda põhiteadmised IT valdkonna õigusaktidest.
 2. Õppesisu
  1. SISSEJUHATUS. IT valdkonna õigusaktid. Riigi teataja. Avaliku teabe seadus. Kontrolli- ja järelvalveasutused.
  2. ISIKUANDMETE KAITSE. Delikaatsed isikuandmed. Privaatsus. Isikuandmete kaitse seadus.
  3. ANDMEKOGUD. Andmekogude moodustamine ja registreerimine. Andmekogude seadus. ISKE.
  4. DIGITAALALLKIRI. Elektrooniline identiteet. Digitaalallkirja seadus.
  5. AUTORIÕIGUSED. Varalised õigused. Õiguste kaitse. Autoriõiguse seadus.
  6. IT KURITEGEVUS. Tarkvarapiraatlus. Karistused.
  7. IT LEPINGUD. IT-lepingute koostamise põhimõtted. Sanktsioonid lepingutes. Lepingute rakendamine. IT töölepingud. Vastutus. Konkurentsikeeld.
  8. KUTSE-EETIKA. Eetikakoodeks. Head tavad.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. IT valdkonna õigusakte
   2. isikuandmete kaitse ja autoriõiguste tagamist
   3. seadusvastase tegevuse ohte
   4. kutse-eetika väärtusi
  2. oskab:
   1. leida kehtivaid IT valdkonna õigusakte
   2. tegutseda vastavalt seadusandlusele
 4. Kompetents: B.2.15.Lepingute haldamine(e-CF kompetentsD.8.)
 5. Õppematerjalid
  1. Materjal 1
  2. Materjal 2

Tunnid: 3- 4

Tunnid: 5- 6

Tunnid: 7- 8

Tunnid: 9-10

Tunnid:11-12

Tunnid:13-14

Tunnid:15-16

Tunnid:17-18

Tunnid:19-20

Tunnid:21-22

Tunnid:23-24

Tunnid:25-26

Tunnid:27-28

Tunnid:29-30

Tunnid:31-32

Tunnid:33-34

Tunnid:35-36

Tunnid:37-38

Tunnid:39-40