AA12 IT õigus

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 9. mai 2015, kell 08:45 kasutajalt Silverpv (arutelu | kaastöö) (Tunnid: 1- 2)

Tunnid

Tunnid: 1- 2

 1. Eesmärk: Anda põhiteadmised IT valdkonna õiguskaitsest ja seadustest.
 2. Õppesisu
  ##SISSEJUHATUS. IT valdkonna õigusaktid. Riigi teataja. Avaliku teabe seadus. Kontrolli- ja järelvalveasutused.
  ##ISIKUANDMETE KAITSE. Delikaatsed isikuandmed. Privaatsus. Isikuandmete kaitse seadus.
  ##ANDMEKOGUD. Andmekogude moodustamine ja registreerimine. Andmekogude seadus. ISKE.
  ##DIGITAALALLKIRI. Elektrooniline identiteet. Digitaalallkirja seadus.
  ##AUTORIÕIGUSED. Varalised õigused. Õiguste kaitse. Autoriõiguse seadus.
  ##IT KURITEGEVUS. Tarkvarapiraatlus. Karistused.
  ##IT LEPINGUD. IT-lepingute koostamise põhimõtted. Sanktsioonid lepingutes. Lepingute rakendamine. IT töölepingud. Vastutus. Konkurentsikeeld.
  ##KUTSE-EETIKA. Eetikakoodeks. Head tavad.
 1. Õpitulemused

Tunnid: 3- 4

Tunnid: 5- 6

Tunnid: 7- 8

Tunnid: 9-10

Tunnid:11-12

Tunnid:13-14

Tunnid:15-16

Tunnid:17-18

Tunnid:19-20

Tunnid:21-22

Tunnid:23-24

Tunnid:25-26

Tunnid:27-28

Tunnid:29-30

Tunnid:31-32

Tunnid:33-34

Tunnid:35-36

Tunnid:37-38

Tunnid:39-40