Alamvõrgude määramine

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 31. jaanuar 2016, kell 15:02 kasutajalt Oliver.jurisaar (arutelu | kaastöö) (Mis on ja kuidas saada kätte võrguaadress, broadcast aadress ja Ip-ruum (host range))

SISSEJUHATUS

Ma kirjutasin sellest teemast, sellepärast et lühidalt rääkida mis on alamvõrk, milleks seda kasutatakse ja kuidas seda määrata.

IP-ruum ehk Host range

Iga Internetti ühendatud arvuti peab olema võrgust leitav. Arvuti identifitseerimiseks kasutatakse seejuures IP aadressi. Neljanda versiooni (IPv4) aadressid on 32-bitised, neid kirjutatakse nelja punktiga eraldatud kümnendsüsteemi arvu abil. Sealjuures võib iga arv olla vahemikus 0...255. Seega on esimene IP aadress väärtusega 0.0.0.0 ja viimane väärtusega 255.255.255.255. Kõik IP aadressid, mis antud vahemikku jäävad, moodustavad IP-ruumi.

Mis on alamvõrk

Arvutid on Internetiga ühendatud mitmesuguste väiksemate võrkude kaasabil. Üks arvutivõrk peab kasutama mingit kindlat IP aadresside vahemikku. Kasutatava vahemiku suurus määratakse kindlaks võrgumaski abil ning seda nimetatakse üheks alamvõrguks.

Bit decimal

1=128 10000000

2=192 11000000

3=224 11100000

4=240 11110000

5=248 11111000

6=252 11111100

7=254 11111110

8=255 11111111


Seega /28 on kasutusel 28 biti e 8.8.8.4 selle tabeli järgi on lihtne öelda, et selle aadress on 255.255.255.240. Kuidas ma sain need numbrid sinna tabelisse. Sest on olemas binaar kood. 0 ja 1-detega. 0 tähendab väljas ja 1 sees.

128 64 32 16 8 4 2 1

Näiteks 192.168.l.6 on 11000000.10101000.00000001.00000110. Ma sain need selliselt 192=128+64 e 11 ja kuus 0-li jne.


Mis määrab alamvõru suuruse

Võrgumask (SubMask) määrab alamvõrgu suuruse.

Mis on ja kuidas saada kätte võrguaadress, broadcast aadress ja Ip-ruum (host range)

Iga alamvõrgu (Subneti) esimene IP aadress on võrguaadress (NetworkID) ja viimane aadress on üldleviaadress (Broadcast aadress).

Näiteks: 192.168.100.97 /27 esiteks x.x.x.11100000 lahendus 27=8+8+8+3 (x=8 näitel) siis hakkad lugema 128,64,32 võrguaadress 31 host aadress

192.168.100.32 192.168.100.64 Ip-ruum(Host-range) 192.168.100.96 x.x.x.97-x.x.x.126

Et leida broadcast liida 96+31 =127 ehk 192.168.100.127 ja võrguaadress 192.168.100.96

Võrgumask(Submask)

• Võrgumask näitabki, missugused bitid antud võrgus fikseeritud on • Näiteks levinuim 255.255.255.0 = 3 baiti fikseeritud (/24) • 255.255.254.0 = 11111111 11111111 11111110 00000000 = /23

• 255.255.255.240 = 11111111 11111111 11111111 11110000 = /28

• Igas võrgus on eritähendusega aadressid „kõik nullid“ (vanasti kasutusel leviaadressina) ja „kõik ühed“ (leviaadress tänapäeval)

Võrgumaski lihtne peast arvutamine

• Olgu meil võrgumask 255.255.255.224 kujul, tahame teada bittide arvu ja seda, mitu hosti on antud võrgus (koos leviaadressidega) • Arvutus on lihtsalt peast tehtav: – 255 ja 0 väärtused on triviaalselt kõik 1-d või kõik 0-d, need saab baidi kaupa kokku arvutada – Neist erinev maski bait 224 = 256-32 – Seega on antud võrgus 32 eri IP-d – 32 = 2 5 , seega on hostiosa pikkus 5 bitti – Maskis jääb võrguosale seega sellest baidist 8-5=3 bitti – Seega on numbriliseks maskiks /27 (sest 8+8+8+3=27).

Kasutatud allikad

https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.005/2013_fall/uploads/Main/os_loeng11.pdf

http://study.risk.ee/prog/ylesanded/alamvork/´