Erinevus lehekülje "Ametikoha vaatluspraktika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "MOODUL 90. AMETIKOHA VAATLUSPRAKTIKA — 1 ÕN <b>1 Eesmärk</b> Ametikoha vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub pikemalt mõne kindla IKT ametikohal töötava spe...")
 
 
5. rida: 5. rida:
  
 
<b>2 Nõuded mooduli alustamiseks</b>
 
<b>2 Nõuded mooduli alustamiseks</b>
2.1 Õppur on kantud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õppekava  arvutid ja arvutivõrgud, KKPB 85065 või KKB 85067 õpperühma nimekirja;
+
 
 +
2.1 Õppur on kantud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õppekava  arvutid ja arvutivõrgud õpperühma nimekirja;
 +
 
 
2.2 Õppur või õppuri esindajana IT-valdkonna praktikate juht on sõlminud eelnevalt praktikaettevõttega suulise kokkuleppe praktikate ja praktiliste tööde läbiviimiseks.
 
2.2 Õppur või õppuri esindajana IT-valdkonna praktikate juht on sõlminud eelnevalt praktikaettevõttega suulise kokkuleppe praktikate ja praktiliste tööde läbiviimiseks.
  
 
<b>3 Praktika sisu</b>
 
<b>3 Praktika sisu</b>
 +
 
3.1 Praktika läbiviimise plaani koostamine ettevõttepoolse juhendajaga praktika esimesel päeval;
 
3.1 Praktika läbiviimise plaani koostamine ettevõttepoolse juhendajaga praktika esimesel päeval;
 +
 
3.2 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti ametijuhendist (kvalifikatsiooninõuded, ametinimetus, tööülesannete loetelu, vastutusvaldkondade või kohustuste ja õiguste kirjeldus);
 
3.2 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti ametijuhendist (kvalifikatsiooninõuded, ametinimetus, tööülesannete loetelu, vastutusvaldkondade või kohustuste ja õiguste kirjeldus);
 +
 
3.3 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti ametis töötava isiku kohta (lühike kirjeldus haridustee ja IKT koolituste kohta, kui võimalik, siis ka koopiad koolitustunnistustest);
 
3.3 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti ametis töötava isiku kohta (lühike kirjeldus haridustee ja IKT koolituste kohta, kui võimalik, siis ka koopiad koolitustunnistustest);
 +
 
3.4 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti töövahendite ja tööriistade kohta;
 
3.4 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti töövahendite ja tööriistade kohta;
 +
 
3.5 Valitud IKT spetsialisti töö jälgimise aruanne praktikaperioodil (tööde ja töövõtete kirjeldus);
 
3.5 Valitud IKT spetsialisti töö jälgimise aruanne praktikaperioodil (tööde ja töövõtete kirjeldus);
 +
 
3.6 Tööaja arvestuse tabeli täitmine (koolis kehtestatud tööajatabeli vorm).
 
3.6 Tööaja arvestuse tabeli täitmine (koolis kehtestatud tööajatabeli vorm).
  
 
<b>4 Praktika hindamine ja arvestamine</b>
 
<b>4 Praktika hindamine ja arvestamine</b>
 +
 
Praktika lõppedes koostab õppur praktika õpimapi, kus on aruanne peatükkidega, millised on loetletud käesoleva juhendi peatükis 3, koos sissejuhatuse ja kokkuvõttega, vormistades õpimapi sisu vastavalt õppeasutuses kehtestatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele, lisab tööaja arvestuse tabeli ning esitab aruande Kehtna MTK infotehnoloogia valdkonna praktikate juhile.
 
Praktika lõppedes koostab õppur praktika õpimapi, kus on aruanne peatükkidega, millised on loetletud käesoleva juhendi peatükis 3, koos sissejuhatuse ja kokkuvõttega, vormistades õpimapi sisu vastavalt õppeasutuses kehtestatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele, lisab tööaja arvestuse tabeli ning esitab aruande Kehtna MTK infotehnoloogia valdkonna praktikate juhile.
 
Õppur esitleb rühmakaaslastele ja eksamikomisjonile kokkuvõtlikult oma praktikaettevõtet avalikul praktikaaruande kaitsmisel, millest võivad soovi korral osa võtta praktikaettevõtte esindajad.
 
Õppur esitleb rühmakaaslastele ja eksamikomisjonile kokkuvõtlikult oma praktikaettevõtet avalikul praktikaaruande kaitsmisel, millest võivad soovi korral osa võtta praktikaettevõtte esindajad.
 
Praktika hinne moodustub kirjaliku praktika aruande hindest ja suulise esitluse hindest. Praktika hinne kantakse õppurile õpingute lõpus väljastatavale õpingukaardile (hinne kantakse ka e-kooli jooksva õppeedukuse arvestamiseks).
 
Praktika hinne moodustub kirjaliku praktika aruande hindest ja suulise esitluse hindest. Praktika hinne kantakse õppurile õpingute lõpus väljastatavale õpingukaardile (hinne kantakse ka e-kooli jooksva õppeedukuse arvestamiseks).

Viimane redaktsioon: 11. mai 2015, kell 14:23

MOODUL 90. AMETIKOHA VAATLUSPRAKTIKA — 1 ÕN

1 Eesmärk Ametikoha vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub pikemalt mõne kindla IKT ametikohal töötava spetsialisti tööülesannete ja töökorraldusega.

2 Nõuded mooduli alustamiseks

2.1 Õppur on kantud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õppekava arvutid ja arvutivõrgud õpperühma nimekirja;

2.2 Õppur või õppuri esindajana IT-valdkonna praktikate juht on sõlminud eelnevalt praktikaettevõttega suulise kokkuleppe praktikate ja praktiliste tööde läbiviimiseks.

3 Praktika sisu

3.1 Praktika läbiviimise plaani koostamine ettevõttepoolse juhendajaga praktika esimesel päeval;

3.2 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti ametijuhendist (kvalifikatsiooninõuded, ametinimetus, tööülesannete loetelu, vastutusvaldkondade või kohustuste ja õiguste kirjeldus);

3.3 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti ametis töötava isiku kohta (lühike kirjeldus haridustee ja IKT koolituste kohta, kui võimalik, siis ka koopiad koolitustunnistustest);

3.4 Kokkuvõtte koostamine valitud IKT spetsialisti töövahendite ja tööriistade kohta;

3.5 Valitud IKT spetsialisti töö jälgimise aruanne praktikaperioodil (tööde ja töövõtete kirjeldus);

3.6 Tööaja arvestuse tabeli täitmine (koolis kehtestatud tööajatabeli vorm).

4 Praktika hindamine ja arvestamine

Praktika lõppedes koostab õppur praktika õpimapi, kus on aruanne peatükkidega, millised on loetletud käesoleva juhendi peatükis 3, koos sissejuhatuse ja kokkuvõttega, vormistades õpimapi sisu vastavalt õppeasutuses kehtestatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele, lisab tööaja arvestuse tabeli ning esitab aruande Kehtna MTK infotehnoloogia valdkonna praktikate juhile. Õppur esitleb rühmakaaslastele ja eksamikomisjonile kokkuvõtlikult oma praktikaettevõtet avalikul praktikaaruande kaitsmisel, millest võivad soovi korral osa võtta praktikaettevõtte esindajad. Praktika hinne moodustub kirjaliku praktika aruande hindest ja suulise esitluse hindest. Praktika hinne kantakse õppurile õpingute lõpus väljastatavale õpingukaardile (hinne kantakse ka e-kooli jooksva õppeedukuse arvestamiseks).