Erinevus lehekülje "Andmebaasisüsteemide alused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
1. rida: 1. rida:
<h1>
+
<h3>Mooduli eesmärk</h3>
    Mooduli eesmärk
+
õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.
</h1>
+
 
<p>
+
<h4>Õpiväljund 1</h4>
    õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete
 
    lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 1
 
</h1>
 
 
* tunneb erinevate [[andmebaasimootor]]ite ja –tehnoloogiate erinevusi
 
* tunneb erinevate [[andmebaasimootor]]ite ja –tehnoloogiate erinevusi
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Database_engine Andmebaasimootorid Wikipedias]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Database_engine Andmebaasimootorid Wikipedias]
 
* [http://stssoft.com/benchmarks Andmebaaside jõudlustestid]
 
* [http://stssoft.com/benchmarks Andmebaaside jõudlustestid]
 
* [https://db-engines.com/en/ranking Andmebaasimootorite edetabel]
 
* [https://db-engines.com/en/ranking Andmebaasimootorite edetabel]
* [http://www.studytonight.com/dbms/database-normalization.php Normaliseerimise jutt]
+
* [http://www.studytonight.com/dbms/database-normalization.php Normaliseerimise jutt]  
<p>
+
 
    <strong> </strong>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
</p>
+
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
 
     kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi
 
     kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused
 
     1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     2. [[Relatsioonilised andmebaasid]] ja nende liigitus
 
     2. [[Relatsioonilised andmebaasid]] ja nende liigitus
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     3. [http://wiki.kehtna.edu.ee/Andmebaasi_halduss%C3%BCss%C3%BCsteemid Andmebaasi haldussüsteemid] ja nende liigitus
 
     3. [http://wiki.kehtna.edu.ee/Andmebaasi_halduss%C3%BCss%C3%BCsteemid Andmebaasi haldussüsteemid] ja nende liigitus
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     4. Andmebaasimootorid
 
     4. Andmebaasimootorid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Eristav
 
     Eristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Isesisvad tööd ja praktiline töö
 
     Isesisvad tööd ja praktiline töö
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
67. rida: 57. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel
 
     Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist
 
     Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused
 
     Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.
 
     Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi
 
     Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     <strong> </strong>
 
     <strong> </strong>
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 2
 
     Õpiväljund 2
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     (läbiv kompetents) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi
 
     (läbiv kompetents) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     <strong> </strong>
 
     <strong> </strong>
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
120. rida: 110. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<p>
+
 
 
     · kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;
 
     · kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     · kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;
 
     · kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     · kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;
 
     · kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     · koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
 
     · koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1. Infosüsteemide projekteerimise alused
 
     1. Infosüsteemide projekteerimise alused
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     2. Andmestruktuurid ja andmetüübid
 
     2. Andmestruktuurid ja andmetüübid
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus
 
     3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     4. CASE vahendite liigitus
 
     4. CASE vahendite liigitus
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     5. Andmemudelid
 
     5. Andmemudelid
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
 
     6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Eristav
 
     Eristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd
 
     2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
179. rida: 169. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 
     Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut
 
     oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut
 
     oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs; Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
 
     Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs; Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks; Andmemudeli loomine; Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine
 
     CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks; Andmemudeli loomine; Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 3
 
     Õpiväljund 3
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     (läbiv kompetents) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest
 
     (läbiv kompetents) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     · loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;
 
     · loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     · koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
 
     · koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
</p>
+
 
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
232. rida: 222. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;
 
     1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     2. Olemi-seose skeemide koostamine
 
     2. Olemi-seose skeemide koostamine
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     3. Andmete eksport ja import andmebaasidest
 
     3. Andmete eksport ja import andmebaasidest
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
 
     4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Eristav
 
     Eristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö
 
     4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Iseseisev töö
 
     Iseseisev töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Praktiline töö
 
     Praktiline töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Õpimapp/portfoolio
 
     Õpimapp/portfoolio
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 
     Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
 
     selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
 
     selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Olemi-seose skeemi loomine
 
     Olemi-seose skeemi loomine
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import<strong></strong>
 
     Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import<strong></strong>
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 4
 
     Õpiväljund 4
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     (läbiv kompetents) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid
 
     (läbiv kompetents) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Täidab IT tuvapoliitikaid
 
     Täidab IT tuvapoliitikaid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1. Andmebaaside taastamine ja varundamine
 
     1. Andmebaaside taastamine ja varundamine
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     2. Andmete krüptimine ja grupeerimine
 
     2. Andmete krüptimine ja grupeerimine
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus
 
     3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine
 
     4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
 
     5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Eristav
 
     Eristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1 iseseisev ja 7 praktilist tööd
 
     1 iseseisev ja 7 praktilist tööd
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Iseseisev töö
 
     Iseseisev töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Praktiline töö
 
     Praktiline töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Õpimapp/portfoolio
 
     Õpimapp/portfoolio
</p>
+
 
<h2>  
+
<h5>  
 
     Materjal /lingid
 
     Materjal /lingid
</h2>
+
</h5>
 
#[http://www.dvwa.co.uk DVWA koduleht];
 
#[http://www.dvwa.co.uk DVWA koduleht];
 
#[https://wiki.itcollege.ee/index.php/DVWA/ DVWA installi õpetus];
 
#[https://wiki.itcollege.ee/index.php/DVWA/ DVWA installi õpetus];
365. rida: 355. rida:
 
#[http://www.clarifiedsecurity.com/appearances/ Video]
 
#[http://www.clarifiedsecurity.com/appearances/ Video]
  
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 
     Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega
 
     Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega
 
     Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Turvapoliitika analüüs
 
     Turvapoliitika analüüs
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Andmebaasi varundamine; Andmebaasi taastamine; Andmete grupeerimine ja krüptimine; Kasutajaõiguste haldus; Andmebaasi töö jälgimine; Andmebaasi logide
 
     Andmebaasi varundamine; Andmebaasi taastamine; Andmete grupeerimine ja krüptimine; Kasutajaõiguste haldus; Andmebaasi töö jälgimine; Andmebaasi logide
 
     analüüs;
 
     analüüs;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Oma andmebaaside häkkimine.
 
     Oma andmebaaside häkkimine.
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 5
 
     Õpiväljund 5
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks
 
     rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
416. rida: 406. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1. Andmebaaside alused;
 
     1. Andmebaaside alused;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     2. Andmemudelite loomine.
 
     2. Andmemudelite loomine.
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Mitteeristav
 
     Mitteeristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     2 iseseisvat tööd
 
     2 iseseisvat tööd
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Iseseisev töö
 
     Iseseisev töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Õpimapp/portfoolio
 
     Õpimapp/portfoolio
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi
 
     Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.<strong></strong>
 
     Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.<strong></strong>
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     <strong> </strong>
 
     <strong> </strong>
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 6
 
     Õpiväljund 6
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid
 
     kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed
 
     sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     [[Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)]]
 
     [[Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)]]
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Eristav
 
     Eristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Praktilised päringuülesanded
 
     Praktilised päringuülesanded
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Õpimapp/portfoolio
 
     Õpimapp/portfoolio
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Enesehindamine
 
     Enesehindamine
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Praktiline töö
 
     Praktiline töö
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Etteantud päringuülesanded on sooritatud
 
     Etteantud päringuülesanded on sooritatud
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni
 
     Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni
 
     Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Etteantud päringuülesannete lahendamine<strong></strong>
 
     Etteantud päringuülesannete lahendamine<strong></strong>
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 7
 
     Õpiväljund 7
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat
 
     (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     · Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
 
     · Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     · Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
 
     · Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Keel ja Kirjandus
 
     Keel ja Kirjandus
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Mitteeristav
 
     Mitteeristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Õpimapp
 
     Õpimapp
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Iseseisev töö
 
     Iseseisev töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Praktiline töö
 
     Praktiline töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Õpimapp/portfoolio
 
     Õpimapp/portfoolio
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Õpimapp vastab hindamiskriteeriumitele
 
     Õpimapp vastab hindamiskriteeriumitele
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Õpimapi koostamine
 
     Õpimapi koostamine
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Õpimapi koostamine
 
     Õpimapi koostamine
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     <strong> </strong>
 
     <strong> </strong>
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 8
 
     Õpiväljund 8
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat
 
     (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     <strong> </strong>
 
     <strong> </strong>
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     · Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt
 
     · Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     · Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
 
     · Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Võõrkeel (inglise keel)
 
     Võõrkeel (inglise keel)
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Eristav
 
     Eristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Iseseisvad tööd ja praktiline töö
 
     Iseseisvad tööd ja praktiline töö
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Iseseisev töö
 
     Iseseisev töö
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Arutlus
 
     Arutlus
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Õpimapp/portfoolio
 
     Õpimapp/portfoolio
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt
 
     Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Õpimapi koostamine
 
     Õpimapi koostamine
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
 
     analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     <strong> </strong>
 
     <strong> </strong>
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 9
 
     Õpiväljund 9
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     (lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks
 
     (lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks
 
     ning kasutajate halduseks
 
     ning kasutajate halduseks
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     · lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
 
     · lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
</p>
+
 
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
680. rida: 670. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<p>
+
 
 
     · kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh
 
     · kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh
 
     trigerid)
 
     trigerid)
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     · Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu
 
     · Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu
 
     õigsust
 
     õigsust
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;
 
     1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     2. Andmetehingute kontrollkeel;
 
     2. Andmetehingute kontrollkeel;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;
 
     3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
 
     4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Eristav
 
     Eristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd
 
     1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Õpimapp/portfoolio
 
     Õpimapp/portfoolio
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Enesehindamine
 
     Enesehindamine
</p>
+
 
<p>
+
 
 
     Praktiline töö
 
     Praktiline töö
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 
     Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil
 
     Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles
 
     Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Etteantud loogikaülesannete lahendamine
 
     Etteantud loogikaülesannete lahendamine
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Andmebaasi opbjektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
 
     Andmebaasi opbjektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õpiväljund 10
 
     Õpiväljund 10
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     (võtmepädevused) õppimisoskus [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqTUpfVUZvM0ZSUUU/view?usp=sharing Õpioskused][http://erinevadoppijad.weebly.com/ Õppija iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis]
 
     (võtmepädevused) õppimisoskus [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqTUpfVUZvM0ZSUUU/view?usp=sharing Õpioskused][http://erinevadoppijad.weebly.com/ Õppija iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis]
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
774. rida: 764. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<p>
+
 
 
     · kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 
     · kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Mitteeristav
 
     Mitteeristav
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Parimate praktikate kasutamine oma töös
 
     Parimate praktikate kasutamine oma töös
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Hindamismeetod:
 
     Hindamismeetod:
</h2>
+
</h5>
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>
 
     <li>
803. rida: 793. rida:
 
     </li>
 
     </li>
 
</ul>
 
</ul>
<h2>
+
<h5>
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid
 
     Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Parimate praktikatega tutvumine
 
     Parimate praktikatega tutvumine
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
 
 
     Parimate praktikate kasutamine oma töös
 
     Parimate praktikate kasutamine oma töös
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
 
     Tunniülesanded [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqekV1cHJORlFRZms/view?usp=sharing Ülesanne];[http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/oskuse_test.html Õpioskuste test]; [http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/stiili_test.html Õpistiili määramise test];[http://teaduskool.inditel.ee/Tests/startTest/120/177/&surveyTestId=350&hash=64ce80358a6abc757acbe50f77029652 Test]
 
     Tunniülesanded [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqekV1cHJORlFRZms/view?usp=sharing Ülesanne];[http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/oskuse_test.html Õpioskuste test]; [http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/stiili_test.html Õpistiili määramise test];[http://teaduskool.inditel.ee/Tests/startTest/120/177/&surveyTestId=350&hash=64ce80358a6abc757acbe50f77029652 Test]
</h2>
+
</h5>
 
<h1>
 
<h1>
 
     Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine
 
     Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.
 
     Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Mooduli hindamine
 
     Mooduli hindamine
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     eristav hindamine
 
     eristav hindamine
</p>
+
 
 
<h1>
 
<h1>
 
     Õppematerjalid
 
     Õppematerjalid
 
</h1>
 
</h1>
<p>
+
 
 
     Õpetaja poolt koostatud materjalid
 
     Õpetaja poolt koostatud materjalid
</p>
+
 
  
  
 
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Tarkvara_ja_andmebaasid_uus Tagasi moodulite loetelu lehele]
 
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Tarkvara_ja_andmebaasid_uus Tagasi moodulite loetelu lehele]

Redaktsioon: 21. märts 2019, kell 06:45

Sisukord

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid
  kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi
Teemad/alateemad
  1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused


  2. Relatsioonilised andmebaasid ja nende liigitus


  3. Andmebaasi haldussüsteemid ja nende liigitus


  4. Andmebaasimootorid
Hindamine
  Eristav
Hindamisülesanne:
  Isesisvad tööd ja praktiline töö
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3
  Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel
Hinne 4
  Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist
Hinne 5
  Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused
Iseseisvad tööd
  Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.
Praktilised tööd
  Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi


  

Õpiväljund 2

  (läbiv kompetents) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi


  
Hindamiskriteeriumid
 • kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
 • valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;
  · kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;


  · kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;


  · kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;


  · koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
Teemad/alateemad
  1. Infosüsteemide projekteerimise alused


  2. Andmestruktuurid ja andmetüübid


  3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus


  4. CASE vahendite liigitus


  5. Andmemudelid


  6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
Hindamine
  Eristav
Hindamisülesanne:
  2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3
  Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
Hinne 4
  oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut
Hinne 5
  oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut
Iseseisvad tööd
  Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs; Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
Praktilised tööd
  CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks; Andmemudeli loomine; Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine

Õpiväljund 3

  (läbiv kompetents) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest
Hindamiskriteeriumid
  · loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;


  · koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
 • teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
 • kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust.
Teemad/alateemad
  1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;


  2. Olemi-seose skeemide koostamine


  3. Andmete eksport ja import andmebaasidest


  4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
Hindamine
  Eristav
Hindamisülesanne:
  4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö
Hindamismeetod:
  Iseseisev töö


  Praktiline töö


  Õpimapp/portfoolio
Hinne 3
  Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
Hinne 4
  selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
Hinne 5
  selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
Iseseisvad tööd
  Olemi-seose skeemi loomine
Praktilised tööd
  Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import

Õpiväljund 4

  (läbiv kompetents) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid
Hindamiskriteeriumid
  Täidab IT tuvapoliitikaid
Teemad/alateemad
  1. Andmebaaside taastamine ja varundamine


  2. Andmete krüptimine ja grupeerimine


  3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus


  4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine


  5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
Hindamine
  Eristav
Hindamisülesanne:
  1 iseseisev ja 7 praktilist tööd
Hindamismeetod:
  Iseseisev töö


  Praktiline töö


  Õpimapp/portfoolio
Materjal /lingid
 1. DVWA koduleht;
 2. DVWA installi õpetus;
 3. DVWA kasutamise näited1;
 4. DVWA kasutamise näited2;
 5. DVWA kasutamise näited3;
 6. Video
Hinne 3
  Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
Hinne 4
  Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega
Hinne 5
  Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega
Iseseisvad tööd
  Turvapoliitika analüüs
Praktilised tööd
  Andmebaasi varundamine; Andmebaasi taastamine; Andmete grupeerimine ja krüptimine; Kasutajaõiguste haldus; Andmebaasi töö jälgimine; Andmebaasi logide
  analüüs;


  Oma andmebaaside häkkimine.

Õpiväljund 5

  rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks
Hindamiskriteeriumid
 • kirjeldab andmebaasi struktuuri ja kasutamise võimalusi
 • analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
Teemad/alateemad
  1. Andmebaaside alused;


  2. Andmemudelite loomine.
Hindamine
  Mitteeristav
Hindamisülesanne:
  2 iseseisvat tööd
Hindamismeetod:
  Iseseisev töö


  Õpimapp/portfoolio
Lävend
  Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi
Iseseisvad tööd
  Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.


  

Õpiväljund 6

  kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid
Hindamiskriteeriumid
  sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed
Teemad/alateemad
  Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)
Hindamine
  Eristav
Hindamisülesanne:
  Praktilised päringuülesanded
Hindamismeetod:
  Õpimapp/portfoolio


  Enesehindamine


  Praktiline töö
Hinne 3
  Etteantud päringuülesanded on sooritatud
Hinne 4
  Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni
Hinne 5
  Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni
Praktilised tööd
  Etteantud päringuülesannete lahendamine

Õpiväljund 7

  (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat
Hindamiskriteeriumid
  · Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile


  · Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
Teemad/alateemad
  Keel ja Kirjandus
Hindamine
  Mitteeristav
Hindamisülesanne:
  Õpimapp
Hindamismeetod:
  Iseseisev töö


  Praktiline töö


  Õpimapp/portfoolio
Lävend
  Õpimapp vastab hindamiskriteeriumitele
Iseseisvad tööd
  Õpimapi koostamine
Praktilised tööd
  Õpimapi koostamine


  

Õpiväljund 8

  (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat


  
Hindamiskriteeriumid
  · Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt


  · Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
Teemad/alateemad
  Võõrkeel (inglise keel)
Hindamine
  Eristav
Hindamisülesanne:
  Iseseisvad tööd ja praktiline töö
Hindamismeetod:
  Iseseisev töö


  Arutlus


  Õpimapp/portfoolio
Lävend
  Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt
Iseseisvad tööd
  Õpimapi koostamine
Praktilised tööd
  analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit


  

Õpiväljund 9

  (lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks
  ning kasutajate halduseks
Hindamiskriteeriumid
  · lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
 • kasutab andmetehingute kontrollkeelt (transaktsioone)
  · kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh
  trigerid)


  · Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu
  õigsust
Teemad/alateemad
  1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;


  2. Andmetehingute kontrollkeel;


  3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;


  4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
Hindamine
  Eristav
Hindamisülesanne:
  1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd
Hindamismeetod:
  Õpimapp/portfoolio


  Enesehindamine


  Praktiline töö
Hinne 3
  Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
Hinne 4
  Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil
Hinne 5
  Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles
Iseseisvad tööd
  Etteantud loogikaülesannete lahendamine
Praktilised tööd
  Andmebaasi opbjektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine

Õpiväljund 10

  (võtmepädevused) õppimisoskus ÕpioskusedÕppija iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis
Hindamiskriteeriumid
 • jälgib tehnoloogia arengut;
 • õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt;
  · kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
Hindamine
  Mitteeristav
Hindamisülesanne:
  Parimate praktikate kasutamine oma töös
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
  Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid
Iseseisvad tööd
  Parimate praktikatega tutvumine
Praktilised tööd
  Parimate praktikate kasutamine oma töös
Tunniülesanded Ülesanne;Õpioskuste test; Õpistiili määramise test;Test

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

  Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.

Mooduli hindamine

  eristav hindamine

Õppematerjalid

  Õpetaja poolt koostatud materjalid


Tagasi moodulite loetelu lehele