Arutelu:Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 17. mai 2016, kell 06:50 kasutajalt 217.159.152.34 (arutelu) (Võrguseadmete IPv6 adresseerimine)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

IPV6 adresseerimine

Mis on IPV6

IPv6 (Internetiprotokolli versioon 6) ehk "uue põlvkonna" Internetiprotokoll (inglise keeles IPng, Internet Protocol Next Generation) on andmesideprotokoll, mis on loodud praegusel ajal üldkasutatava Internetiprotokolli IPv4 asendamiseks.

IPv6 aadress

Praegune IPv4 aadress koosneb neljast kümnendarvust vahemikus 0–255, mis on eraldatud punktidega (näiteks 195.10.0.213). IPv6-aadressid jagatakse kirjutamisel tavaliselt 16-bitisteks rühmadeks, eraldades need kooloniga. IPv6-aadresse kirjutatakse kuueteistkümnendarvudena (näiteks 2002:EF9A:1FFF:93:FEB0:0:0:2ADF). IPv6-aadresse saab lühendada: iga grupi eest võib nullid ära jätta ja suurema hulga nulle võib asendada topeltkooloniga (kuid seda ainult ühe korra, sest muidu pole võimalik enam esialgset aadressi taastada).

IP-aadresside paremaks haldamiseks jagatakse aadress võrguosaks ja hosti osaks. Sisse tuleb uut tüüpi aadress, klastriaadress, et tähistada võrgu mingit topoloogilist piirkonda. IPv6 korral saab iga klient enda käsutusse terve 64-bitise võrgu. Väiksemateks osadeks seda enam ei jagata.

IPv6 aadressi ei pea seadmele andma käsitsi, vaid seda saab tuletada näiteks Etherneti MAC aadressist. Vahendid selliseks IP-aadresside seadmiseks on juba IPv6 protokolli sisse ehitatud.

Võrreldes IPv4-ga on IPv6 päise struktuur oluliselt lihtsustunud. Paljud väljad on tehtud mittekohustuslikuks ja osast isegi loobutud. Kuigi aadressi pikkus muutus, on IPv6-päise pikkus ainult poole suurem IPv4 omast. Mittekohustuslikud väljad on paigutatud eraldi päisesse, mis moodustatakse ainult vajaduse korral.

Võrguseadmete IPv6 adresseerimine

IPv6 aadress on 128 bitti pikk ja koosneb 8 hekstetist ehk kaheksast 4-kohalisest kuueteistkümnendiksüsteemi arvust, millised eraldatakse koolonitega, näiteks 2013: 0000: 0DB8: 1111: 2222: 0000: 0000: 0200

ülearused ja 16-arvude ees olevad nullid on lubatud ära jätta, seega ülaltoodud aadressi lühem kuju oleks: 2013: 0: DB8: 1111: 2222: 0: 0: 200

Aadressi ühes kohas, kus on palju järjestikuseid nulle võib need üldse ära jätta ja aadress lüheneb veelgi ning saame pakitud aadressi: 2013: 0: DB8: 1111: 2222: : : 200

ehk teksti kujul näeks aadress nüüd välja: 2013:0:DB8:1111:2222::200

IPv4 aadresside puhul kasutakse võrgumaski, näitamaks suurimat võrgusõlmede arvu võrgus, näiteks võib võrgumask olla kujul 255.255.0.0, sellises võrgumaskis on kaks arvu 255, milliste talletamiseks arvutis kulub 8 bitti mäluruumi, 2 arvu 255 hoidmiseks kokku 16 bitti mäluruumi, seda maski suurust saab näidata ka maski bittide arvuga võrguaadressi taga, näiteks kujul 172.100.0.101/16

IPv6 adresseerimisel võrgumaski ei kasutata ja aadress on üles ehitatud veidi teisiti. IPv6 puhul on aadressi lõpus oleva arvu tähenduseks selle aadressi võrgu eesliide, mis näitab võrgu aadressi ja selle pikku võib olla 0..128 b, tavaliselt on ta aga 64 b pikk, vt allolev skeem

IPv6_1

IPv6 aadressid jagunevad mitmesse liiki, käsitsi aadresside seadistamiseks on vajalik teada unicast aadressi ülesehituse põhimõtet

Unicast ehk unikaalsed aadressid pannakse võrgusõlmedele, neid on 6 tüüpi:

   Global Unicast ehk globaalne unikaalne aadress peab olema avaliku laivõrgu seadmetel, sest seadmed nende aadressidega on avalikult üle maailma nähtavad (tänu neile on meil internet);
   Link-Local ehk kohalik link on unikaalne aadress kohtvõrgu piires, ruuter seda aadressi globaalsesse võrku ei edasta. Link-Local aadressi ülesehitus on näidatud kõrval oleval skeemil: IPv6_2Aadressi esimene osa on alati 10 bitti, esimene hekstett on 1111, teine 1110 ja esimene pool kolmandast hekstetist on 10. Sellise kombinatsiooni esimene arv annab võrgu eesliite väärtuseks 1111:1110:1000:0000, mis kuueteistkümnendik-arvuna on FE80. Viimane võimalik võrgu eesliite väärtus on 1111:1110:1011:1111, so FEBF. Seega algavad Link-Local aadressid aadressiga FE80::/10;
   Loopback address ehk võrgusõlme sisemine aadress on alati ::1 ehk ::1/128;
   Unspecified address ehk määratlemata aadress on ::/128 (kõik bitid on 0) ja seda aadressi ei saa panna võrgusõlme aadressiks, seda aadressi saab kasutada IPv6 paketis ainult sihtkoha aadressina;
   Unique local ehk kohalik unikaalne aadress, teda kasutakse veebilehtede vahelise liikluse organiseerimiseks, vastab IPv4 privaatadressidele, kasutav aadressvahemik FC00::/7 kuni FDFF::/7;
   IPv4 embedded on viimane tüüp unikaalseid aadresse sissehitatud IPv4 toetusega, mis võimaldab teisendusi kahe erineva aadresstüübi (IPv6 ja IPv4) vahel

Kuna võrgumask IPv6 puhul puudub on võrguseadme aadressi määramine lihtne, on vaja määrata seadmele aadress ja näidata ära võrgulüüs, ning kõik töötab.

Koostaja: Ottomar Edel IT14