Arvutite koostetehnoloogia

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 23. august 2015, kell 19:54 kasutajalt Jaan.parker (arutelu | kaastöö) (Created page with "<h1>Mooduli eesmärk</h1> <p> Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmised pihu-, süle- laua- ja serverarvutite ehitusest ja nende rakendamise iseärasu...")
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Mooduli eesmärk

Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmised pihu-, süle- laua- ja serverarvutite ehitusest ja nende rakendamise iseärasustest, arvutikomplektide koostamisel ja hooldamisel kasutatavatest tööriistadest, teavad nende liigitust ja iseärasusi. Õppijad omandavad teadmised ja oskused arvutikomplektide koostamiseks ja hooldamiseks, pihu- ja sülearvutite osade vahetamiseks ja lisamiseks, teavad ja tunnevad vajalikke töövõtteid ja tööriistu, arvutikomplektide hooldamiseks kasutatavaid tarvikuid ning arvutiosade modifitseerimisega kaasnevaid ohtusid.

Nõuded mooduli alustamiseks

Arvutite riistvara alused, arvutite riistvara, arvutite lisaseadmete alused, arvutite lisaseadmed, elektrotehnika, elektroonika alused

Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

Õppija teab ja tunneb:

• pihu-, süle-, laua- ja serverarvuti ehituslikke ja rakenduslikke iseärasusi

• arvutikomplekti koostamisel ja hooldamisel kasutatavaid tööriistu, nende liigitust ja iseärasusi

• arvutikomplekti koostamise ja hooldamise põhimõtteid ja töövõtteid

• süle- ja pihuarvutite komponentide lisamiseks ning vahetamiseks vajalikke töövõtteid ja tööriistu

• arvutikomplekti hooldamiseks kasutatavaid tarvikuid ja tööriistu

• teab arvutikomplekti modifitseerimisega kaasnevaid ohtusid

oskab:

• kirjeldada ESD ohutusnõudeid

• käituda vastavalt ohutusnõuetele

• valida vajadusele vastavaid tööriistu

• komplekteerida laua- ja serverarvutit

• lisada ning vahetada süle- ja pihuarvutite komponente

• teostada arvutikomplekti lihtsamaid hooldustoiminguid


Hindamine

Hinnatakse


• ohutusnõuete tundmist ja täitmist

• tööriistade tundmise oskust

• arvutikomplekti koostamise oskust

• süle- ja pihuarvutite komponentide lisamise ning vahetamise oskust

• hooldustoimingute teostamise oskust.

Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 30 %:

tehniku töö- ja mõõteriistade komplekti koostamine ning selle maksumus – 15 %;

komponentide võimsustarve, personaalarvuti jahutus- ja mürahaldus – 15 %.

• arvestustööd – 45 %:

tööriistad ja mõõteriistad – 15 %;

arvutikomplekti koostamine – 15 %;

arvutikomplekti hooldus – 15 %.