Arvutite riistvara alused

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 17. august 2015, kell 10:53 kasutajalt Oliverp (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Maht õppenädalates 1

 1. Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ülevaate arvuti riistvarast. Teab millistest komponentidest koosneb arvutikomplekt. Tunneb ja oskab nimetada peamiste arvutikomplekti komponentide parameetrid. Suudab määrata erinevate arvutikomplekti komponentide omavahelist sobivust.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks:
  1. Puuduvad
 3. Õpisisu
  1. ARVUTI EHITUS. Arvutikomplekti komponendid. Personaalarvuti (PC) ehitus.
  2. PROTSESSORID. Arvutites kasutatavad protsessorid. Protsessorite tootjad, põlvkonnad. Mobiilsed, serveri ja lauaarvuti protsessorid.
  3. EMAPLAADID. Emaplaatide parameetrid. Kiibistik. Katkestused (IRQ), otsepöördus (DMA) ja sisendväljund (I/O) aadressid. Laienduspesad. Integreeritud seadmed. Liidesed.
  4. PÕHILINE SISEND-VÄLJUNDSÜSTEEM (BIOS). BIOS ülesanded ja tüübid. BIOS seadistusprogrammid. BIOS uuendamine. BIOS veakoodid.
  5. MÄLUD. ROM ja RAM. ROM liigid. SRAM, selle kasutusvaldkonnad ja parameetrid. DRAM selle kasutusvaldkonnad ja parameetrid. Enamlevinud mälukiipide tüübid ja paigaldus.
  6. KÕVAKETTAD. Kõvaketta kontrollerid, nende tüübid ja parameetrid: ATA, Jada ATA, SCSI, RAID tehnoloogia. Kõvaketta ehitus. Info paigutamine kõvakettale. Kõvaketta tüübid ja parameetrid.
  7. ANDMEKANDJAD. Diskett ja disketiseadmed. CD, DVD, ja HD DVD seadmed ning meediad. Lindiseadmed.
  8. VIDEOKAARDID. Videokaartide tüübid, parameetrid. Videokaartide jaoks mõeldud laienduspesad (AGP, PCI-E). Videokaardi väljundid (VGA, DVI, TV-out).
  9. HELIKAARDID. Helikaartide tüübid ja parameetrid.
  10. MUUD LAIENKAARDID. TV- ja raadiokaardid.
  11. KORPUSED. Korpuste tüübid, komponentide paigutus korpuses. Toiteplokid ja toitestandardid.
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. arvutikomplekti komponente
   2. arvutikomplekti parameetreid
   3. arvutikomplekti komponentide parameetreid, kasutusvaldkondi ja omavahelist sobivust
  2. oskab:
   1. hinnata arvutikomplekti parameetreid
   2. valida arvutikomplekti koostamise jaoks omavahel sobivad komponente
   3. leida erialakirjandusest või internetist arvutikomplekti komponentide täielike kasutusjuhendeid ja parameetreid
 5. Hindamine
  1. Hinnatakse
   1. teoreetilisi teadmisi arvutite riistvarast;
   2. komponentide omavahelise sobivuse tundmist;
   3. arvutikomplekti parameetrite hindamise oskust.
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
   2. iseseisvad tööd – 30 %:
   3. arvutikomplekti komponentide parameetrid – 15 %;
   4. arvutikomplekti komponentide sobivus – 15 %.
   5. arvestustööd – 45 %:
   6. põhidetailide tundmine – 15 %;
   7. mälude erinevuste tundmine – 15 %;
   8. lisakaartide erinevuste tundmine – 15 %.