Erinevus lehekülje "Arvutite riistvara hooldus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "MOODUL 93. ARVUTITE RIISTVARA HOOLDUS - 4 ÕN <b>1. Eesmärk</b> Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad kogemused igapäevast arvutite riistvara hooldust pu...")
 
(Erinevus puudub)

Viimane redaktsioon: 11. mai 2015, kell 14:44

MOODUL 93. ARVUTITE RIISTVARA HOOLDUS - 4 ÕN

1. Eesmärk

Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad kogemused igapäevast arvutite riistvara hooldust puudutavatest tegevustest, võtetest ning kohanevad selle tegevuse nõuetega.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

2.1 Arvutite riistvara alused, moodul 16 kooli õppekavas

3. Õppesisu

 1. ARVUTIKOMPLEKTI KOMPONENTIDE VAHETUS. Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks vajalikud meetmed. Vajalikud tööriistad. Erinevate komponentide rikke tunnused ja nende tarkvaralise tuvastamise võimalused.
 2. KUVARITE HOOLDUS. Kuvarite liigid ja liikidele vastavad hooldustööd.
 3. KLAVIATUURIDE HOOLDUS.
 4. OSUTUSSEADMETE HOOLDUS.
 5. MUUDE LISASEADMETE HOOLDUS
 6. VÄLISSEADMETE HOOLDUS.
 7. ARVUTIKOMPONENTIDE TESTIMINE JA LIHTSAM REMONT.

4. Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
 • Arvutikomponentide ohutu vahetuse nõudeid.
   Õppija oskab:
   • Rikkis arvutikomponente tuvastada;
   • Arvutikomponente vahetada;
   • Teostada vajalikke hooldustöid.

   5. Hindamine:

   Hinnatakse
   • Elektrostaatilise ohutuse nõuete täitmist;
   • Oskust arvutikomponente vahetada;
   • Oskust arvutit ja selle lisaseadmeid hooldada.
   Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine praktilises õppetöös kutseõppeasutuses – 30 %;
   2. iseseisvad tööd:
    • tööks vajaliku teabe otsimine – 10 %.
   3. Praktiline töö praktikaettevõttes või kutseõppeasutuses:
    • tule-, elektri- ja üldohutuse ning elektrostaatilise ohutuse nõuete järgimine – 10 %;
    • töökoha korrashoid – 10 %;
    • tegevuste dokumenteerimine ja probleemide sulgemine – 10 %;
    • õigete töövõtete kasutamine – 30 %.