Erinevus lehekülje "Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
1. rida: 1. rida:
 +
<h1>&nbsp;</h1>
 
<h1>Mooduli nr</h1>
 
<h1>Mooduli nr</h1>
 
<p>2588</p>
 
<p>2588</p>
18. rida: 19. rida:
 
<p>m&otilde;istab v&otilde;rguteenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;</p>
 
<p>m&otilde;istab v&otilde;rguteenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;</p>
 
<p>jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 3 kokku: 11</p>
 
<p>jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 3 kokku: 11</p>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
<h1>Hindamiskriteeriumid</h1>
 
<p>selgitab peamiste v&otilde;rguteenuste toimimisp&otilde;him&otilde;tteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate v&otilde;rguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p>
 
<p>selgitab peamiste v&otilde;rguteenuste toimimisp&otilde;him&otilde;tteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate v&otilde;rguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p>
<p>Teemad/alateemad</p>
+
<h1>Teemad/alateemad</h1>
 
<p>V&Otilde;RGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. V&otilde;rguteenused. Teenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tted.</p>
 
<p>V&Otilde;RGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. V&otilde;rguteenused. Teenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tted.</p>
 
<ol>
 
<ol>
29. rida: 30. rida:
 
<p>1.1.2 Kui kasutajal on v&otilde;rgu&uuml;hendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on v&otilde;ivad olla probleemid, kuidas neid v&auml;ltida ja kuidas neid</p>
 
<p>1.1.2 Kui kasutajal on v&otilde;rgu&uuml;hendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on v&otilde;ivad olla probleemid, kuidas neid v&auml;ltida ja kuidas neid</p>
 
<p>1.1.3 Mis v&otilde;ib olla viga kui &uuml;hendab ja j&auml;&auml;bki &uuml;hendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda v&otilde;ib tekkida</p>
 
<p>1.1.3 Mis v&otilde;ib olla viga kui &uuml;hendab ja j&auml;&auml;bki &uuml;hendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda v&otilde;ib tekkida</p>
<p>&Otilde;ppemeetodid</p>
+
<h1>&Otilde;ppemeetodid</h1>
 
<p><strong>&nbsp;</strong>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 
<p><strong>&nbsp;</strong>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;</p>
<p>Hindamine</p>
+
<h1>Hindamine</h1>
 
<p>Eristav</p>
 
<p>Eristav</p>
<p>Hindamis&uuml;lesanne</p>
+
<h1>Hindamis&uuml;lesanne</h1>
 
<p>&uuml;ks iseseisev ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 
<p>&uuml;ks iseseisev ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;</p>
<p>Hindamismeetod</p>
+
<h1>Hindamismeetod</h1>
 
<p><strong>&nbsp;</strong>Iseseisev t&ouml;&ouml;, Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 
<p><strong>&nbsp;</strong>Iseseisev t&ouml;&ouml;, Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
<p>Hinne 3</p>
+
<h1>Hinne 3</h1>
 
<p>Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
 
<p>Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
<p>Hinne 4</p>
+
<h1>Hinne 4</h1>
 
<p>Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses v&otilde;i standardne lahendus ilma abimaterjalideta.</p>
 
<p>Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses v&otilde;i standardne lahendus ilma abimaterjalideta.</p>
 +
<p>Hinne 5<strong> - </strong>Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega</p>
 +
<p>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d<strong> - </strong>Ideekaardi koostamine</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d<strong> - </strong>v&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 2<strong> - </strong>(kompetents l&auml;bivalt) planeerib ja haldab peamisi v&otilde;rguteenuseid tagamaks n&otilde;utud teenustaset; planeerib n&otilde;utavad v&otilde;rguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 2 kokku: 12</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>arvutab v&otilde;rguressursi ja p&otilde;hjendab seda l&auml;htuvalt v&otilde;rguteenustest</p>
 +
<p>Teemad/alateemad <strong>- </strong>V&otilde;rguteenuse andmeside mahu m&otilde;&otilde;tmine. V&otilde;rguressursi hindamine (m&otilde;&otilde;tmine, prognoos, arvutamine)..</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong> praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 +
<p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>kaks praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash;</strong> Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 +
<p>Hinne 3<strong> -</strong> Praktiline t&ouml;&ouml; (v&otilde;rgu kasutusressursi m&otilde;&otilde;tmine) Praktiline t&ouml;&ouml; (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
 +
<p>Hinne 4<strong> - </strong>Praktiline t&ouml;&ouml; (v&otilde;rgu kasutusressursi m&otilde;&otilde;tmine) Praktiline t&ouml;&ouml; (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses v&otilde;i standardne lahendus ilma abimaterjalideta.</p>
 +
<p>Hinne 5<strong> - </strong>Praktiline t&ouml;&ouml; (v&otilde;rgu kasutusressursi m&otilde;&otilde;tmine) Praktiline t&ouml;&ouml; (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d<strong> -</strong> V&otilde;rgukasutusressursside m&otilde;&otilde;tmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 3<strong> - </strong>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) dokumenteerib v&otilde;rgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad v&otilde;rguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 2 kokku: 14</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>planeerib, paigaldab ja h&auml;&auml;lestab peamisi v&otilde;rguteenuseid vastavalt l&auml;hte&uuml;lesandele kasutades abimaterjale ja j&auml;rgides teenustele osutatavaid n&otilde;udeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende p&otilde;him&otilde;tteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud v&otilde;rgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi</p>
 +
<p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>V&Otilde;RGURAKENDUSED. Erinevad v&otilde;rgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine v&otilde;rguteenuse pakkumisel.</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong> kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash;</strong> Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 +
<p>Hinne 3<strong> -</strong> Praktilised t&ouml;&ouml;d (v&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
 +
<p>Hinne 4<strong> - </strong>Praktilised t&ouml;&ouml;d (v&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine mittestandardses lahenduses v&otilde;i standardne lahendus ilma abimaterjalideta.</p>
 +
<p>Hinne 5<strong> - </strong>Praktilised t&ouml;&ouml;d (v&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d<strong> -</strong> V&otilde;rguteenuste ja v&otilde;rgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 4<strong> - </strong>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) virtualiseerib v&auml;hemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel f&uuml;&uuml;silistel serveritel t&ouml;&ouml;tavad v&otilde;rguteenused dokumenteerib v&otilde;rgulahenduse (parameetrid, v&otilde;rguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, j&auml;lgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele v&otilde;rguliikluse j&auml;lgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 27 e-&otilde;pe: 4 kokku: 33</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>tagab v&otilde;rguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset t&ouml;&ouml;keskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid v&otilde;rguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja k&auml;ideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonis&uuml;steemide levinumate v&otilde;rguteenuste tarkvaralisi lahendusi</p>
 +
<p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>V&Otilde;RGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. V&otilde;rgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. V&otilde;rguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutiv&otilde;rgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong> kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash;</strong> Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 +
<p>Hinne 3<strong> -</strong> Praktilised t&ouml;&ouml;d (v&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel k&otilde;rgema k&auml;ideldavuse korral) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
 +
<p>Hinne 4<strong> - </strong>Praktilised t&ouml;&ouml;d (v&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel k&otilde;rgema k&auml;ideldavuse korral) Vea leidmine mittestandardses lahenduses v&otilde;i standardne lahendus ilma abimaterjalideta.</p>
 +
<p>Hinne 5<strong> - </strong>Praktilised t&ouml;&ouml;d (v&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel k&otilde;rgema k&auml;ideldavuse korral) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d<strong> -</strong> V&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine virtuaalkeskkonnas V&otilde;rguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine k&otilde;rgema k&auml;ideldavuse saavutamiseks</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 5<strong> - </strong>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) kasutab v&otilde;rguliikluse j&auml;lgimise ja arvutiv&otilde;rgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 14 e-&otilde;pe: 2 kokku: 20&nbsp;</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>dokumenteerib iseseisvalt v&otilde;rguteenuste &uuml;lalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid anal&uuml;&uuml;sida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide k&otilde;rvaldamiseks</p>
 +
<p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>V&otilde;rguliikluse j&auml;lgimine. Monitooring ja v&otilde;rguliikluse t&auml;psem anal&uuml;&uuml;s. V&otilde;rguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja k&auml;ideldavus.</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong>&nbsp; praktilised t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash;</strong> Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 +
<p>Hinne 3<strong> -</strong> Praktiline t&ouml;&ouml; (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
 +
<p>Hinne 4<strong> - </strong>Praktiline t&ouml;&ouml; (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses v&otilde;i standardne lahendus ilma abimaterjalideta.</p>
 +
<p>Hinne 5 - Praktiline t&ouml;&ouml; (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d - Automatiseeritud dokumenteerimise s&uuml;steemi rakendamine; dokumentide anal&uuml;&uuml;simine</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 6<strong> - </strong>(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devus) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutiv&otilde;rkude halduse- ja v&otilde;rguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 18 e-&otilde;pe: 8 kokku:26</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>kasutab korrektset &otilde;ppe- ja inglise keelset arvutiv&otilde;rkude halduse ja v&otilde;rguteenustealast terminoloogiat m&auml;&auml;ral, mis v&otilde;imaldab kirjeldada suuliselt v&otilde;i kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid</p>
 +
<p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine &otilde;ppe- ja inglise keeles. Arvutiv&otilde;rgu haldustegevuste kirjeldamine &otilde;ppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali m&otilde;istmine ja &uuml;lesannete lahendamine.</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong>&nbsp; praktilised t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamine<strong> &ndash; </strong>Mitte eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash;</strong> Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 +
<p>L&auml;vend . Test (&Otilde;ppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine &otilde;ppe- ja v&otilde;&otilde;rkeeles.</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d - Porfoolio koostamine K&otilde;nekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine &otilde;ppe- ja v&otilde;&otilde;rkeeles</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 7<strong> - </strong>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) planeerib, paigaldab ja h&auml;&auml;lestab abimaterjale kasutamata v&otilde;rguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasv&otilde;rguteenuseid vastavalt l&auml;hte&uuml;lesandele, j&auml;rgib teenustele osutatavaid n&otilde;udeid; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 30 e-&otilde;pe: 8 kokku: 38</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>seadistab juhendamisel v&auml;hemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel f&uuml;&uuml;silistel serveritel t&ouml;&ouml;tavad v&otilde;rguteenused</p>
 +
<p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>V&otilde;rgurakendused: Erinevad v&otilde;rgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine v&otilde;rguteenuse pakkumisel</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong>praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 +
<p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>kaks praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash;</strong> Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 +
<p>Hinne 3<strong> -</strong> seadistab juhendamisel v&auml;hemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevad f&uuml;&uuml;silistel serveritel t&ouml;&ouml;tavad v&otilde;rguteenused</p>
 +
<p>Hinne 4<strong> - </strong>seadistab iseseisvalt v&auml;hemalt &uuml;hel tehnoloogial baseeruvad t&ouml;&ouml;tavad v&otilde;rguteenused</p>
 +
<p>Hinne 5 <strong>- </strong>seadistab iseseisvalt v&auml;hemalt kahel tehnoloogial baseeruvad t&ouml;&ouml;tavad v&otilde;rguteenused</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d <strong>-</strong> V&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine Erinevate v&otilde;rguteenuste testimine parimate praktikate alusel</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 8<strong>- </strong>(l&otilde;imitud) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset &otilde;ppekeelset arvutiv&otilde;rkude halduse- ja v&otilde;rguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 5 e-&otilde;pe: 3 kokku: 13</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igap&auml;evaelus, p&otilde;hjendades infoallika valikut</p>
 +
<p>Teemad/alateemad <strong>&ndash; </strong>Keel ja kirjandus</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid <strong>&ndash;</strong>&nbsp; R&uuml;hmat&ouml;&ouml;; Praktiline t&ouml;&ouml;; Iseseisev t&ouml;&ouml;.</p>
 +
<p>Hindamine<strong> &ndash; </strong>Mitte eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesann<strong>e &ndash; </strong>&uuml;ks praktiline ja &uuml;ks iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
 +
<p>Hindamismeetod <strong>&ndash; </strong>Iseseisev t&ouml;&ouml;, Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 +
<p>L&auml;vend <strong>- </strong>hindamis&uuml;lesanded on lahendatud n&otilde;utud tasemel</p>
 +
<p>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d - dokumentatsiooni anal&uuml;&uuml;s</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d - Vestlus arvutiv&otilde;rkude teemadel</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 9 <strong>- </strong>(l&otilde;imitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi v&otilde;rguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 13 e-&otilde;pe: 13 kokku: 26</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>S&otilde;nastab &uuml;lesande m&otilde;tte, toob/kirjutab v&auml;lja andmed, m&auml;&auml;rab otsitavad suurused toob/kirjutab v&auml;lja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahendusk&auml;iku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahendusk&auml;igu, kontrollib lahendusk&auml;igu &otilde;igsust</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong>&nbsp; Praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 +
<p>Hindamine<strong> &ndash; </strong>Mitte eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>Kaks praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash; </strong>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio &Uuml;lesanne/harjutus</p>
 +
<p>L&auml;vend<strong> - </strong>hindamis&uuml;lesanded on sooritatud vastavalt n&otilde;uetele</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d - Matemaatika&uuml;lesanded mooduli teemadel; v&otilde;rguliikluse statistika</p>
 +
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 10 (v&otilde;tmep&auml;devus) Sotsiaalne ja kodanikup&auml;devus; Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 2 kokku: 2</p>
 +
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>tegeleb teadlikult ja v&otilde;imetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeninguj&auml;rgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub &otilde;igusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab n&uuml;&uuml;dis&uuml;hiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.</p>
 +
<p>Teemad/alateemad - &uuml;hiskonna&otilde; petus; inimese&otilde;pet us; ajalugu; inimgeograa fia.</p>
 +
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash;</strong>&nbsp; Praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 +
<p>Hindamine<strong> &ndash; </strong>Mitte eristav</p>
 +
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> &ndash; </strong>k&auml;itub vastavalt hindamiskriteeriumitele</p>
 +
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash; </strong>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio&nbsp;</p>
 +
<p>L&auml;vend<strong> - </strong>hindamis&uuml;lesanne on t&auml;idetud vastavalt n&otilde;uetele</p>
 +
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d - J&auml;rgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid</p>
 +
<p>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine - Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste t&ouml;&ouml;de sooritamine positiivsele hindele. Probleem&uuml;lesande lahendamine v&otilde;rguteenuste kohta, lahenduse leidmine, v&auml;ljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.</p>
 +
<p>Mooduli hindamine &ndash; eristav hindamine</p>
 +
<p>&Otilde;ppematerjalid &ndash; &Otilde;petaja poolt koostatud materjalid</p>

Redaktsioon: 25. august 2015, kell 08:35

 

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

 Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

 10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

 8 tundi

E-Õpe

 47 tundi

Praktiline töö

 130 tundi

Õpiväljund 1

mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;

jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11

Hindamiskriteeriumid

selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Teemad/alateemad

VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.

  1. Teema

1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad

1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.

1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid

1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida

Õppemeetodid

 iseseisev töö, praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne

üks iseseisev ja üks praktiline töö

Hindamismeetod

 Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3

Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4

Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Iseseisvad tööd - Ideekaardi koostamine

Praktilised tööd - võrguteenuste seisundi tuvastamine

Õpiväljund 2 - (kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12

Hindamiskriteeriumid - arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest

Teemad/alateemad - Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..

Õppemeetodid praktiline töö

Hindamine - Eristav

Hindamisülesannekaks praktilist tööd

Hindamismeetod Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.

Õpiväljund 3 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid - planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi

Teemad/alateemad - VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.

Õppemeetodid kolm praktilist tööd

Hindamine - Eristav

Hindamisülesannekolm praktilist tööd

Hindamismeetod Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine

Õpiväljund 4 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33

Hindamiskriteeriumid - tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi

Teemad/alateemad - VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.

Õppemeetodid kolm praktilist tööd

Hindamine - Eristav

Hindamisülesannekolm praktilist tööd

Hindamismeetod Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema käideldavuse korral) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema käideldavuse korral) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema käideldavuse korral) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks

Õpiväljund 5 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20 

Hindamiskriteeriumid - dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks

Teemad/alateemad - Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.

Õppemeetodid  praktilised tööd

Hindamine - Eristav

Hindamisülesannekolm praktilist tööd

Hindamismeetod Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine

Õpiväljund 6 - (lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26

Hindamiskriteeriumid - kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid

Teemad/alateemad - Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.

Õppemeetodid  praktilised tööd

HindamineMitte eristav

Hindamisülesannekolm praktilist tööd

Hindamismeetod Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.

Praktilised tööd - Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles

Õpiväljund 7 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38

Hindamiskriteeriumid - seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused

Teemad/alateemad - Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel

Õppemeetodidpraktiline töö

Hindamine - Eristav

Hindamisülesannekaks praktilist tööd

Hindamismeetod Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevad füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused

Hinne 4 - seadistab iseseisvalt vähemalt ühel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused

Hinne 5 - seadistab iseseisvalt vähemalt kahel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused

Praktilised tööd - Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel

Õpiväljund 8- (lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid - Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut

Teemad/alateemad Keel ja kirjandus

Õppemeetodid   Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.

HindamineMitte eristav

Hindamisülesanne – üks praktiline ja üks iseseisev töö

Hindamismeetod Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend - hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel

Iseseisvad tööd - dokumentatsiooni analüüs

Praktilised tööd - Vestlus arvutivõrkude teemadel

Õpiväljund 9 - (lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid - Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust

Õppemeetodid  Praktiline töö

HindamineMitte eristav

HindamisülesanneKaks praktilist tööd

HindamismeetodPraktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus

Lävend - hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd - Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika

Õpiväljund 10 (võtmepädevus) Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2

Hindamiskriteeriumid - tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad - ühiskonnaõ petus; inimeseõpet us; ajalugu; inimgeograa fia.

Õppemeetodid  Praktiline töö

HindamineMitte eristav

Hindamisülesannekäitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

HindamismeetodPraktiline töö Õpimapp/portfoolio 

Lävend - hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd - Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine - Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Probleemülesande lahendamine võrguteenuste kohta, lahenduse leidmine, väljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.

Mooduli hindamine – eristav hindamine

Õppematerjalid – Õpetaja poolt koostatud materjalid