Arvutivõrkude turvamine

Allikas: Teadmusbaas

Õppekava "Arvutivõrkude turvamine" 5 taseme jätkuõppe õppekava on mõeldud isikutele, kellel on olemas IT spetsialist II (vanemad, praegusele IV tasemele vastavad kutsetunnistused) või IT süsteemide nooremspetsialist kutsetunnistus, st ta on tõestanud, et omab IV kutsetaset.

Õppekava põhineb Telekommunikatsiooni spetsialist 5 kutsestandardil.

Õpingud sisaldavad Cisco Akadeemia kursusi (kõik CCNA 4 moodulit) 19 EKAP ulatuses, valikõpingud 9 EKAP ulatuses, praktikat 25,5 EKAP ulatuses ja karjääriplaneerimise moodulit.

Vaata õpingute mahtusid

Materjale: