Erinevus lehekülje "Eestvaate loomine" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
1. rida: 1. rida:
  
 
== Varbade seinakinnitustüki 3D joonise loomine 2 osa: Eestvaade==
 
== Varbade seinakinnitustüki 3D joonise loomine 2 osa: Eestvaade==
 +
 +
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Autodesk_Fusion_360 Avalehele tagasi]
  
 
Kui midagi jäi tegemata, siis [http://wiki.kehtna.edu.ee/Pealtvaate_loomine Tagasi pealtvaate loomisele]
 
Kui midagi jäi tegemata, siis [http://wiki.kehtna.edu.ee/Pealtvaate_loomine Tagasi pealtvaate loomisele]
90. rida: 92. rida:
 
Valige teine sümmeetriatasapind (looge, kui te seda enne eestvaate sümmeetriatasapinna loomist ei teinud) ja hiire parema klahvi menüüst valige jälle ''New sketch''
 
Valige teine sümmeetriatasapind (looge, kui te seda enne eestvaate sümmeetriatasapinna loomist ei teinud) ja hiire parema klahvi menüüst valige jälle ''New sketch''
  
Järgneb külgvaade
+
Järg: külgvaade
 +
 
 +
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Autodesk_Fusion_360 Avalehele tagasi]

Redaktsioon: 31. mai 2021, kell 11:26

Varbade seinakinnitustüki 3D joonise loomine 2 osa: Eestvaade

Avalehele tagasi

Kui midagi jäi tegemata, siis Tagasi pealtvaate loomisele

Valige joon (L klaviatuurilt) ja joonestage alusplaadi peale ja vasakusse otsa jooned. Püüdke kinni alusplaadi ülaserva parem nurk ja alustage sealt,vt sele 1

Eestvaade1.png

Sele 1. Eestvaate alusjoonte joonestamine alusplaadi peale

Lülitage alusplaadi keha välja, vt sele 2

Eestvaade2.png

Sele 2. Alusplaadi peitmine

Joonestage lühikesest vertikaaljoonest vasakule, suvalisele kaugusele vertikaaljoon, valige klaviatuurilt D ja määrake loodud uue joone ja lühikesevertikaaljoone vaheliseks kauguseks 5 mm, vt sele 3. Klikkige joonel ja valige klaviatuurilt X, see muudab joone katkendjooneks (abijoon)

Eestvaade3.png

Sele 3. Vertikaalse abijoone joonestamine

Joonestage veel 2 abijoont ringjoonte keskpunktide määramiseks: lühikese vertikaaljoone alumisest otsast vasakule ja olemasolevasthorisotaaljoonest ülespoole teine horisontaalne abijoon, vt sele 4 ja määrake nendevaheliseks vahemaaks 29 mm (ikka D kahvi abil)

Eestvaade4.png

Sele 4. Abijooned ringjoonte keskpunktide määramiseks

Joonestage abijoonte ristumiskohta ringjoonte keskpunktina kasutades 2 ringjoont: läbimõõduga 25 ja läbimõõduga 50 mm. (Ringjoone loomisevõib käivitada klaviatuurilt C tähega). Määrkake hiirega keskpunkt ja sisestage klaviatuurilt läbimõõdu väärtused, vt sele 5

Eestvaade5.png

Sele 5. Kahe sama keskpunktiga ringjoone lisamine

Joonestage veel 3 abijoont: esimene vertikaalne abijoon ringjoonte keskpunktist 2,5 mm paremale, teine ringjoon läbimõõduga 37,5 ja kolmas ringjoonte keskpunktist läbi abiringjoone esimese abijoone lõikepunkti, lõpetage väljaspool suuremat ringjoont, vt sele 6

Eestvaade6.png

Sele 6. Kaldu abijoone konstrueerimine paksema osa ümardusraadiuse konstrueerimiseks

Valige CREATE menüüst Circle alt 2-Point Circle, vt sele 7, valige kaldjoone lõikumiskohad suure ja väiksema ringjoone pealt, vt sele 8 (kui vaja,võib vertikaalse abijoone, mis asus 2,5 mm paremal eelnevalt kustutada, selleks vali joon ja Delete või Del klahv klaviatuurilt)

Eestvaade7.png

Sele 7. Ringjoone joonestamine 2 lõikepunkti kaudu

Nüüd võib ringjoontega seotud abijooned kustutada, kui tundub, et nad tööd segavad. Valige klavituurilt T ja trimmige ära vasakpoolne poolloodud ringjoonest, vt sele 8.

Eestvaade8.png

Sele 8. Paksema osa otsa ümardusraadius

Nüüd võib ära trimmida ka suurema ringjoone parempoolse osa ja osa, mis jääb alusplaadi sisse, vt sele 9

Eestvaade9.png

Sele 9. Varva kõrva ülemine osa

Järrgmisena konstrueerime veel mõned abijooned varva kõrva paksema osa alumise otsa jaoks. Esimene horisontaalne abijoon 6,37 mm alumisestabijoonest ülespoole. Teine, vertikaalne alusplaadi nurgast üle sisemise ringjoone. Kolmas joon on horisonaalne sisemise ringjoone kõige alumisestpunktist kuni vertikaalse abijooneni, see on alumise paksendi ümardusraadiuse alguspunkt. Lõpuks joonestame ringjoone, mille kespunkt on 6,37 alusest ja läbimõõdu punktiks on just moodustunud joonte ristumiskoht (läbimõõduks moodustub 20,26 mm) vt sele 10

Eestvaade10.png

Sele 10. Kõrva paksema osa alumise ümardusraadiuse konstrueerimine

Nüüd trimmime loodud ringjoonest ära 3/4, ja järgi jääb ainult esimese veerandi neljandik, ning paksem osa on konstrueeritud. Lonstrueerime ühekaldjoone aluspaadi parempoolsest nurgast kõrva ülemise serva puutujajooneks, ning eestvaade on valmis, vt sele 11

Eestvaade11.png

Sele 11. Lõplik eestvaade

Lõpetage eestvaade tööriistariba paremal nurgal asuva nupuga Finish Sketch

Nüüd lisame kõrva osadele paksused, valige 3D vaatel see osa, mis selel 11 on heledat värvi ja ning vaige SOLID menüüst Extrude. Valige kahepoolne paksendamine, sisestage mõõtudeks 10 ja veelkord 10 ning valige operatsiooniks Join, vt sele 12. NB lülitage alusplaadi nähtavus taas sisse! Tulemus peaks välja nägema selline nagu selel 13.

Eestvaade12.png

Sele 12. Paksendamise dialoogiaken

Eestvaade13.png

Sele 13. Kõrva tagumise osa paksuse määramine

Lülitage Sketch 2 nähtavus uuesti sisse (see lülitatakse kõrva tagumise osa pakendamisel välja) ja valige hiirega kõrva õhem osa (jääb vaataja poole) ja korrake paksuste määramist. Kõik on täpseltsamamoodi, ainult paksused on nüüd 5 ja 5 mm, tulemus on näha selel 14.

Eestvaade14.png

Sele 14. Pealtvaade ja eestvaade koos 3D vaates

Valige teine sümmeetriatasapind (looge, kui te seda enne eestvaate sümmeetriatasapinna loomist ei teinud) ja hiire parema klahvi menüüst valige jälle New sketch

Järg: külgvaade

Avalehele tagasi