Erinevus lehekülje "Elektroonika praktika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "MOODUL 87: ELEKTROONIKA PRAKTIKA — 1 ÕN 1 Elektroonika praktika eesmärgid õppekavas: Elektroonika praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete töö...")
 
1. rida: 1. rida:
 
MOODUL 87: ELEKTROONIKA PRAKTIKA — 1 ÕN
 
MOODUL 87: ELEKTROONIKA PRAKTIKA — 1 ÕN
  
1 Elektroonika praktika eesmärgid õppekavas:  
+
<b>1 Elektroonika praktika eesmärgid õppekavas:</b>
 
Elektroonika praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: jootmistehnikad, jootmisel kasutatavad töövahendid, elektroonika komponentide käitlemisel kehtestatud nõuded, elektroonikaseadiste skeemide koostamise alused, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmisel kasutatavad töövõtted- ja vahendid.
 
Elektroonika praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: jootmistehnikad, jootmisel kasutatavad töövahendid, elektroonika komponentide käitlemisel kehtestatud nõuded, elektroonikaseadiste skeemide koostamise alused, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmisel kasutatavad töövõtted- ja vahendid.
  
2 Praktika korraldus
+
<b>2 Praktika korraldus</b>
 
Elektroonika praktika viiakse läbi kutseõppeasutuses, sest ettevõttes ei pruugi olla võimalust vastavat praktikat sooritada. Praktika kestel tutvuvad õppurid jootmisel kasutatavate töövahendite ja materjalidega, elektroonikablokkide elektriskeemidega, elektroonikakomponentidega, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmise vahendite ja metoodikatega.
 
Elektroonika praktika viiakse läbi kutseõppeasutuses, sest ettevõttes ei pruugi olla võimalust vastavat praktikat sooritada. Praktika kestel tutvuvad õppurid jootmisel kasutatavate töövahendite ja materjalidega, elektroonikablokkide elektriskeemidega, elektroonikakomponentidega, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmise vahendite ja metoodikatega.
 
Õppurid harjutavad jootmistehnikaid, mõõdavad praktiliselt elektroonikaseadiseid ja nende komponentide parameetreid, tuvastavad mittetöötavate elektroonikaseadiste vigu ja rikke põhjuseid ning võimalusel kõrvaldavad nimetatud vead või rikked.   
 
Õppurid harjutavad jootmistehnikaid, mõõdavad praktiliselt elektroonikaseadiseid ja nende komponentide parameetreid, tuvastavad mittetöötavate elektroonikaseadiste vigu ja rikke põhjuseid ning võimalusel kõrvaldavad nimetatud vead või rikked.   
  
3 Praktika aruandlus
+
<b>3 Praktika aruandlus</b>
 
Praktika kestel peab õppur täitama praktika tööaja tabelit, kuhu ta märgib praktikal tehtud tähtsamad tööd ja nende kestuse. Tööaja arvestuse tabel on praktikaaruande kohustuslik osa (Lisa A).
 
Praktika kestel peab õppur täitama praktika tööaja tabelit, kuhu ta märgib praktikal tehtud tähtsamad tööd ja nende kestuse. Tööaja arvestuse tabel on praktikaaruande kohustuslik osa (Lisa A).
 
Praktika lõppedes koostab õppur tiitellehega varustatud praktika aruande, kus ta kirjeldab oma isiklikke praktika eesmärke, teostatud töid, kasutatud vahendid ja analüüsib oma praktilist tegevust.  
 
Praktika lõppedes koostab õppur tiitellehega varustatud praktika aruande, kus ta kirjeldab oma isiklikke praktika eesmärke, teostatud töid, kasutatud vahendid ja analüüsib oma praktilist tegevust.  
  
Praktikaaruande osad on:<ul>
+
Praktikaaruande osad on:<ol>
 
<li>Praktika eesmärgid, alapeatükk isiklikud praktika eesmärgid;
 
<li>Praktika eesmärgid, alapeatükk isiklikud praktika eesmärgid;
 
<li>Praktiliste ülesannete lahendamine;
 
<li>Praktiliste ülesannete lahendamine;
 
<li>Eneseanalüüs;
 
<li>Eneseanalüüs;
<li>LISA A: Tööaja tabel.</ul>
+
<li>LISA A: Tööaja tabel.</ol>

Redaktsioon: 11. mai 2015, kell 13:30

MOODUL 87: ELEKTROONIKA PRAKTIKA — 1 ÕN

1 Elektroonika praktika eesmärgid õppekavas: Elektroonika praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: jootmistehnikad, jootmisel kasutatavad töövahendid, elektroonika komponentide käitlemisel kehtestatud nõuded, elektroonikaseadiste skeemide koostamise alused, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmisel kasutatavad töövõtted- ja vahendid.

2 Praktika korraldus Elektroonika praktika viiakse läbi kutseõppeasutuses, sest ettevõttes ei pruugi olla võimalust vastavat praktikat sooritada. Praktika kestel tutvuvad õppurid jootmisel kasutatavate töövahendite ja materjalidega, elektroonikablokkide elektriskeemidega, elektroonikakomponentidega, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmise vahendite ja metoodikatega. Õppurid harjutavad jootmistehnikaid, mõõdavad praktiliselt elektroonikaseadiseid ja nende komponentide parameetreid, tuvastavad mittetöötavate elektroonikaseadiste vigu ja rikke põhjuseid ning võimalusel kõrvaldavad nimetatud vead või rikked.

3 Praktika aruandlus Praktika kestel peab õppur täitama praktika tööaja tabelit, kuhu ta märgib praktikal tehtud tähtsamad tööd ja nende kestuse. Tööaja arvestuse tabel on praktikaaruande kohustuslik osa (Lisa A). Praktika lõppedes koostab õppur tiitellehega varustatud praktika aruande, kus ta kirjeldab oma isiklikke praktika eesmärke, teostatud töid, kasutatud vahendid ja analüüsib oma praktilist tegevust.

Praktikaaruande osad on:
  1. Praktika eesmärgid, alapeatükk isiklikud praktika eesmärgid;
  2. Praktiliste ülesannete lahendamine;
  3. Eneseanalüüs;
  4. LISA A: Tööaja tabel.