Erinevus lehekülje "Elektroonika praktika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
17. rida: 17. rida:
 
<li>Eneseanalüüs;
 
<li>Eneseanalüüs;
 
<li>LISA A: Tööaja tabel.</ol>
 
<li>LISA A: Tööaja tabel.</ol>
 +
 +
Lingid olulistele lehtedele:<ol>
 +
<li>[http://www.slideshare.net/maiekuhi/elektriohutus Elektriohutuse slaidid]
 +
<li>[http://et.wikipedia.org/wiki/Elektriohutus Elektriohutuse artikkel Wikipedias]

Redaktsioon: 18. mai 2015, kell 08:10

MOODUL 87: ELEKTROONIKA PRAKTIKA — 1 ÕN

1 Elektroonika praktika eesmärgid õppekavas: Elektroonika praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: jootmistehnikad, jootmisel kasutatavad töövahendid, elektroonika komponentide käitlemisel kehtestatud nõuded, elektroonikaseadiste skeemide koostamise alused, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmisel kasutatavad töövõtted- ja vahendid.

2 Praktika korraldus Elektroonika praktika viiakse läbi kutseõppeasutuses, sest ettevõttes ei pruugi olla võimalust vastavat praktikat sooritada. Praktika kestel tutvuvad õppurid jootmisel kasutatavate töövahendite ja materjalidega, elektroonikablokkide elektriskeemidega, elektroonikakomponentidega, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmise vahendite ja metoodikatega. Õppurid harjutavad jootmistehnikaid, mõõdavad praktiliselt elektroonikaseadiseid ja nende komponentide parameetreid, tuvastavad mittetöötavate elektroonikaseadiste vigu ja rikke põhjuseid ning võimalusel kõrvaldavad nimetatud vead või rikked.

3 Praktika aruandlus Praktika kestel peab õppur täitama praktika tööaja tabelit, kuhu ta märgib praktikal tehtud tähtsamad tööd ja nende kestuse. Tööaja arvestuse tabel on praktikaaruande kohustuslik osa (Lisa A). Praktika lõppedes koostab õppur tiitellehega varustatud praktika aruande, kus ta kirjeldab oma isiklikke praktika eesmärke, teostatud töid, kasutatud vahendid ja analüüsib oma praktilist tegevust.

Praktikaaruande osad on:
  1. Praktika eesmärgid, alapeatükk isiklikud praktika eesmärgid;
  2. Praktiliste ülesannete lahendamine;
  3. Eneseanalüüs;
  4. LISA A: Tööaja tabel.
Lingid olulistele lehtedele:
  1. Elektriohutuse slaidid
  2. Elektriohutuse artikkel Wikipedias