Erinevus lehekülje "Erialane projektiplaan" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
13. rida: 13. rida:
  
 
<h5>Riskianalüüs</h5>
 
<h5>Riskianalüüs</h5>
 +
Riskihalduse meetodi osad on:
 +
* ohtude tuvastamine ja iseloomustamine;
 +
* kriitiliste varade haavatavuse hindamine üksikute ohtude kaupa;
 +
* riski määratlemine (üksikute ohtude (rünnakute) realiseerumise oodatav tõenäosus ja tagajärjed konkreetsete varade kaupa);
 +
* loetletud riskide leevendamise viiside tuvastamine;
 +
* riskide leevendamise meetmete prioritiseerimine.
  
  
 
<h5>Allikad:</h5>
 
<h5>Allikad:</h5>
 
* [https://et.wikipedia.org/wiki/Projektijuhtimise_plaan Projektijuhtimise kava]
 
* [https://et.wikipedia.org/wiki/Projektijuhtimise_plaan Projektijuhtimise kava]

Redaktsioon: 1. märts 2019, kell 07:49

Projektiplaani sisu tähtsamad osad on:

 • ajagraafik;
 • ülesannete kirjeldus – rollid, vastutusalad, struktuur;
 • ressursid – eelarve, personal, vajaminevate oskuste koolitamine;
 • protsessi kirjeldus – tegevuste järjestamine, infovahetuse kava, mõõdistamise meetodid, riskid, eeldused;
 • vajalik dokumentatsioon – vajalikud load, bürokraatia ajakulu;
 • riskianalüüs – riskide hindamine, vähendamise viisid.

Ajagraafik tehakse mõne projektijuhtimise tarkvaraga, vt sele 1

Ajagraafik.png
Sele 1. Projekti ajakava näide

Riskianalüüs

Riskihalduse meetodi osad on:

 • ohtude tuvastamine ja iseloomustamine;
 • kriitiliste varade haavatavuse hindamine üksikute ohtude kaupa;
 • riski määratlemine (üksikute ohtude (rünnakute) realiseerumise oodatav tõenäosus ja tagajärjed konkreetsete varade kaupa);
 • loetletud riskide leevendamise viiside tuvastamine;
 • riskide leevendamise meetmete prioritiseerimine.


Allikad: