Erinevus lehekülje "IT-valdkonna alusteadmised" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
1. rida: 1. rida:
<h1>Mooduli nimetus</h1>
+
<h3>IT-valdkonna alusteadmised (Basic knowledge in the field of IT)</h3>
<p>IT-valdkonna alusteadmised Basic knowledge in the field of IT</p>
+
<h4>Mooduli maht:</h4> 9(EKAP)
<h1>Mooduli maht (EKAP)</h1>
+
 
<p>9</p>
+
<h4>N&otilde;uded mooduli alustamiseks:</h4> Puuduvad
<h1>N&otilde;uded mooduli alustamiseks</h1>
+
<h4>Mooduli eesm&auml;rk</h4>&otilde;petusega taotletakse, et &otilde;ppija omandab IT-valdkonna rakendustarkvara, arvutiv&otilde;rkude, riistvara ja operatsioonis&uuml;steemide alusteadmised
<p>Puudub</p>
+
<h4>Tunnijaotus:</h4>
<h1>Mooduli eesm&auml;rk</h1>
+
* Auditoorseid tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldained: 26,2 tundi,  
<p>&otilde;petusega taotletakse, et &otilde;ppija omandab IT-valdkonna rakendustarkvara, arvutiv&otilde;rkude, riistvara ja operatsioonis&uuml;steemide alusteadmised</p>
+
* e-&otilde;pe: 68,4 tundi,  
<h1>Tunnid:</h1>
+
* Praktiline t&ouml;&ouml;: 139,4 tundi
<p>Auditoorseid tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldained: 26,2 tundi, E-&otilde;pe: 68,4 tundi, Praktiline t&ouml;&ouml;: 139,4 tundi</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h1>
+
(l&auml;biv kompetents) oskab tavakasutaja tasemel kasutada enamlevinud rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 25 e-&otilde;pe: 5 kokku: 32
<p>(l&auml;biv kompetents) oskab tavakasutaja tasemel kasutada enamlevinud rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 25 e-&otilde;pe: 5 kokku: 32</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
eristab s&uuml;steemi- ja rakendustarkvarasid ja kirjeldab nende kasutusvaldkondasid vastavalt n&otilde;uetele kasutab kontorit&ouml;&ouml; tarkvara ECDL baastasemel teostab failihaldust ECDL baastasemel, valib vastavalt olukorrale sobivaima failivormingu
<p>eristab s&uuml;steemi- ja rakendustarkvarasid ja kirjeldab nende kasutusvaldkondasid vastavalt n&otilde;uetele kasutab kontorit&ouml;&ouml; tarkvara ECDL baastasemel teostab failihaldust ECDL baastasemel, valib vastavalt olukorrale sobivaima failivormingu</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Kontorit&ouml;&ouml; tarkvara 1) Tekstit&ouml;&ouml;tlus&nbsp; 2) Tabelarvutus 3) Esitlus 4) Failihaldus
<p>Kontorit&ouml;&ouml; tarkvara 1) Tekstit&ouml;&ouml;tlus&nbsp; 2) Tabelarvutus 3) Esitlus 4) Failihaldus</p>
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid &nbsp;</h5>
<h2>&Otilde;ppemeetodid &nbsp;</h2>
+
Loeng R&uuml;hmat&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;
<p>Loeng R&uuml;hmat&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>Hindamine</h5>
<h2>Hindamine</h2>
+
Eristav
<p>Eristav</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
KT vormindab etteantud teksti vastavalt n&otilde;uetele KT lahendab etteantud &uuml;lesande tabearvutusprgammi abil R&Uuml;HMAT&Ouml;&Ouml;
<p>KT vormindab etteantud teksti vastavalt n&otilde;uetele KT lahendab etteantud &uuml;lesande tabearvutusprgammi abil R&Uuml;HMAT&Ouml;&Ouml;</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Enesehindamine Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio 1/12 Koostab esitluse etteantud tingimustel
<p>Enesehindamine Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio 1/12 Koostab esitluse etteantud tingimustel</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Etteantud &uuml;lesanded
<p>Etteantud &uuml;lesanded</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Etteantud &uuml;lesanded
<p>Etteantud &uuml;lesanded</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 2</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 2</h1>
+
(l&otilde;imitud) kasutab matemaatilistes ja statistilistes arvutustes rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 5 praktiline t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 10 kokku: 26
<p>(l&otilde;imitud) kasutab matemaatilistes ja statistilistes arvutustes rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 5 praktiline t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 10 kokku: 26</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
S&otilde;nastab &uuml;lesande m&otilde;tte, toob/kirjutab v&auml;lja andmed, m&auml;&auml;rab otsitavad suurused toob/kirjutab v&auml;lja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahendusk&auml;iku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahendusk&auml;igu, kontrollib lahendusk&auml;igu &otilde;igsust
<p>S&otilde;nastab &uuml;lesande m&otilde;tte, toob/kirjutab v&auml;lja andmed, m&auml;&auml;rab otsitavad suurused toob/kirjutab v&auml;lja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahendusk&auml;iku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahendusk&auml;igu, kontrollib lahendusk&auml;igu &otilde;igsust</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Diskreetne matemaatika ja matemaatiline anal&uuml;&uuml;s 1) Arvus&uuml;steemid 2) K&otilde;rgema algebra elemandid 3) Matemaatilise anal&uuml;&uuml;si alused 4) Kombinatoorika ja t&otilde;en&auml;osusteooria 5) Loogika
<p>Diskreetne matemaatika ja matemaatiline anal&uuml;&uuml;s 1) Arvus&uuml;steemid 2) K&otilde;rgema algebra elemandid 3) Matemaatilise anal&uuml;&uuml;si alused 4) Kombinatoorika ja t&otilde;en&auml;osusteooria 5) Loogika</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
KT arvus&uuml;steemid ja k&otilde;rgem algebra KT matemaatilise anal&uuml;&uuml;si alused KT kombinatoorika ja t&otilde;en&auml;osusteooria KT loogika
<p>KT arvus&uuml;steemid ja k&otilde;rgem algebra KT matemaatilise anal&uuml;&uuml;si alused KT kombinatoorika ja t&otilde;en&auml;osusteooria KT loogika</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
&Otilde;pimapp/portfoolio Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;
<p>&Otilde;pimapp/portfoolio Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
&Otilde;pilane tuleb toime elus vajalikul m&auml;&auml;ral matemaatikaga
<p>&Otilde;pilane tuleb toime elus vajalikul m&auml;&auml;ral matemaatikaga</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Matemaatika&uuml;lesanded mooduli teemadel
<p>Matemaatika&uuml;lesanded mooduli teemadel</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 3</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 3</h1>
+
(l&auml;biv kompetents) m&auml;&auml;ratleb n&otilde;uded riistvarale ja arvutiv&otilde;rgule tarkvaralahenduse kasutamiseks Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 2 kokku: 10
<p>(l&auml;biv kompetents) m&auml;&auml;ratleb n&otilde;uded riistvarale ja arvutiv&otilde;rgule tarkvaralahenduse kasutamiseks Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 2 kokku: 10</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
koostab rakenduse poolt esitatavad n&otilde;uded arvuti riistvarale ja arvutiv&otilde;rgule dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi
<p>koostab rakenduse poolt esitatavad n&otilde;uded arvuti riistvarale ja arvutiv&otilde;rgule dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi</p>
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
+
vormistuse korrektsus
<p>vormistuse korrektsus</p>
+
<h5>Hindamine</h5>
<h2>Hindamine</h2>
+
Mitteeristav
<p>Mitteeristav</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
Aruanne
<p>Aruanne</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; Enesehindamine &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Enesehindamine &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
dokument on vormistatud n&otilde;uetekohaselt
<p>dokument on vormistatud n&otilde;uetekohaselt</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
vormistab dokumentatsiooni
<p>vormistab dokumentatsiooni</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 4</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 4</h1>
+
(l&auml;biv kompetents) hindab riistvara komplekti vastavust tarkvara n&otilde;udmistele Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 5 e-&otilde;pe: 5 kokku: 14
<p>(l&auml;biv kompetents) hindab riistvara komplekti vastavust tarkvara n&otilde;udmistele Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 5 e-&otilde;pe: 5 kokku: 14</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
kirjeldab arvutis&uuml;steemide komponentide ja lisaseadmete t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning peamisi parameetreid korraldab t&ouml;&ouml;koha arvutite riistvara n&otilde;uetekohaseks k&auml;sitlemiseks, tagades isikliku ja t&ouml;&ouml;keskkonna ohutuse
<p>kirjeldab arvutis&uuml;steemide komponentide ja lisaseadmete t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning peamisi parameetreid korraldab t&ouml;&ouml;koha arvutite riistvara n&otilde;uetekohaseks k&auml;sitlemiseks, tagades isikliku ja t&ouml;&ouml;keskkonna ohutuse</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Arvutite riistavara alused 1) Arvutite riistvara 2) Arvutite lisaseadmed T&ouml;&ouml;keskkonna &otilde;htutus 1) Ohutusn&otilde;uded 2) ESD vahendid
<p>Arvutite riistavara alused 1) Arvutite riistvara 2) Arvutite lisaseadmed T&ouml;&ouml;keskkonna &otilde;htutus 1) Ohutusn&otilde;uded 2) ESD vahendid</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
KT loetelu koostamine vastavalt l&auml;het&uuml;lesandele Praktiline t&ouml;&ouml; Komponentide tuvastamine ja rikke lokaliseeerimine
<p>KT loetelu koostamine vastavalt l&auml;het&uuml;lesandele Praktiline t&ouml;&ouml; Komponentide tuvastamine ja rikke lokaliseeerimine</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
&Otilde;pimapp/portfoolio Praktiline t&ouml;&ouml;
<p>&Otilde;pimapp/portfoolio Praktiline t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
T&ouml;&ouml;koht on korrektselt ette valmistatud j&auml;rgides t&ouml;&ouml;ohutuse n&otilde;udeid
<p>T&ouml;&ouml;koht on korrektselt ette valmistatud j&auml;rgides t&ouml;&ouml;ohutuse n&otilde;udeid</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
T&ouml;&ouml;koha seadistamine
<p>T&ouml;&ouml;koha seadistamine</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 5</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 5</h1>
+
(l&auml;biv kompetents) kirjeldab arvutiv&otilde;rkude toimimise ja andmeedastuse alusp&otilde;him&otilde;tteid Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 3 praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 5 kokku: 14
<p>(l&auml;biv kompetents) kirjeldab arvutiv&otilde;rkude toimimise ja andmeedastuse alusp&otilde;him&otilde;tteid Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 3 praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 5 kokku: 14</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
kirjeldab andmeedastus p&otilde;him&otilde;tteid
<p>kirjeldab andmeedastus p&otilde;him&otilde;tteid</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Arvutiv&otilde;rkude alused 1) Arvutiv&otilde;rkude toimimise p&otilde;him&otilde;tted 2) Koht- ja laiv&otilde;rgud ja Internet Arvutiv&otilde;rkude testimine 1) traceroute 2) ping 3) speedtest.net 4) pathping 5) pingi suurus
<p>Arvutiv&otilde;rkude alused 1) Arvutiv&otilde;rkude toimimise p&otilde;him&otilde;tted 2) Koht- ja laiv&otilde;rgud ja Internet Arvutiv&otilde;rkude testimine 1) traceroute 2) ping 3) speedtest.net 4) pathping 5) pingi suurus</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
Raporti koostamine
<p>Raporti koostamine</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
Raport on koostatud n&otilde;uetekohaselt
<p>Raport on koostatud n&otilde;uetekohaselt</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Interneti &uuml;henduse kvaliteedi raport
<p>Interneti &uuml;henduse kvaliteedi raport</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 6</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 6</h1>
+
m&otilde;istab lihtsamate arvutiv&otilde;rgu seadmete kasutusvaldkondi Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 7 e-&otilde;pe: 4 kokku: 13
<p>m&otilde;istab lihtsamate arvutiv&otilde;rgu seadmete kasutusvaldkondi Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 7 e-&otilde;pe: 4 kokku: 13</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
seadistab interneti&uuml;henduse jagamise
<p>seadistab interneti&uuml;henduse jagamise</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Arvutiv&otilde;rkude alused 1) V&otilde;rguseadmed 2) V&otilde;rguseadmete seadistamine switch, ruuter, 3G/4G seadmed, Wi-Fi ja selle seadmed
<p>Arvutiv&otilde;rkude alused 1) V&otilde;rguseadmed 2) V&otilde;rguseadmete seadistamine switch, ruuter, 3G/4G seadmed, Wi-Fi ja selle seadmed</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml;
<p>Praktiline t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; Enesehindamine &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Enesehindamine &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
Seadmete v&otilde;rdlusraport on korrektselt vormistatud ja t&auml;idetud
<p>Seadmete v&otilde;rdlusraport on korrektselt vormistatud ja t&auml;idetud</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
kirjalik t&ouml;&ouml; kahe erineva v&otilde;rguseadme kohta (eelised, puudused)
<p>kirjalik t&ouml;&ouml; kahe erineva v&otilde;rguseadme kohta (eelised, puudused)</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
loob ja seadistab lihtsama arvutiv&otilde;rgu
<p>loob ja seadistab lihtsama arvutiv&otilde;rgu</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 7</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 7</h1>
+
teab operatsioonis&uuml;steemi t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid, liike ja p&otilde;lvkondi Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 3 praktiline t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 2 kokku: 8
<p>teab operatsioonis&uuml;steemi t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid, liike ja p&otilde;lvkondi Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 3 praktiline t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 2 kokku: 8</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
tunneb operatsioonis&uuml;steemide p&otilde;hiv&otilde;imekusi ja liike, selgitab operatsioonis&uuml;steemide sarnasusi ja p&otilde;hilisi erinevusi; nimetab ja selgitab operatsioonis&uuml;steemi p&otilde;hiteenuseid; tuvastab seadmes kasutatava operatsioonis&uuml;steemi ja selle versiooni interneti- ja kirjandusallikate abil;
<p>tunneb operatsioonis&uuml;steemide p&otilde;hiv&otilde;imekusi ja liike, selgitab operatsioonis&uuml;steemide sarnasusi ja p&otilde;hilisi erinevusi; nimetab ja selgitab operatsioonis&uuml;steemi p&otilde;hiteenuseid; tuvastab seadmes kasutatava operatsioonis&uuml;steemi ja selle versiooni interneti- ja kirjandusallikate abil;</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
m&auml;luhaldus, protsessihaldus, failihaldus. Erinevad liigitused: realtime, server, klient, 32/64bit, mobiilseadmed, OS-ide v&otilde;rdlustabel
<p>m&auml;luhaldus, protsessihaldus, failihaldus. Erinevad liigitused: realtime, server, klient, 32/64bit, mobiilseadmed, OS-ide v&otilde;rdlustabel</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
PRAKTILINE T&Ouml;&Ouml;; logode j&auml;rgi OS-i tundmise m&auml;ng
<p>PRAKTILINE T&Ouml;&Ouml;; logode j&auml;rgi OS-i tundmise m&auml;ng</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Test Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Test Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; on tehtud vastavalt l&auml;hte&uuml;lesandele
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; on tehtud vastavalt l&auml;hte&uuml;lesandele</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
paigaldab ja seadistab operatsioonis&uuml;steemi ning dokumenteerib kogu t&ouml;&ouml;
<p>paigaldab ja seadistab operatsioonis&uuml;steemi ning dokumenteerib kogu t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
paigaldab erinevaid operatsioonis&uuml;steeme &ndash;seadistab erinevaid operatsioonis&uuml;steeme
<p>paigaldab erinevaid operatsioonis&uuml;steeme &ndash;seadistab erinevaid operatsioonis&uuml;steeme</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 8</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 8</h1>
+
anal&uuml;&uuml;sib erinevate op-s&uuml;steemide sarnasusi ja erinevusi, loetleb erinevate op-s&uuml;steemide t&uuml;&uuml;pe ja nende p&otilde;lvkondi Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 4 kokku: 10
<p>anal&uuml;&uuml;sib erinevate op-s&uuml;steemide sarnasusi ja erinevusi, loetleb erinevate op-s&uuml;steemide t&uuml;&uuml;pe ja nende p&otilde;lvkondi Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 4 kokku: 10</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
&otilde;ppija loetleb ja kirjeldab erinevaid ops&uuml;steeme ning nende p&otilde;lvkondi &otilde;ppija valib vastavalt etteantud kirjeldusele sobiva op-s&uuml;steemi &otilde;ppija tunneb erinevate op-s&uuml;steemide omadusi
<p>&otilde;ppija loetleb ja kirjeldab erinevaid ops&uuml;steeme ning nende p&otilde;lvkondi &otilde;ppija valib vastavalt etteantud kirjeldusele sobiva op-s&uuml;steemi &otilde;ppija tunneb erinevate op-s&uuml;steemide omadusi</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Operatsioonis&uuml;steemide teooria alused 1) Op s&uuml;st funktsioonid 2) Protsesside haldus 3) Failis&uuml;steemid 4) Erinevad operatsioonis&uuml;steemid
<p>Operatsioonis&uuml;steemide teooria alused 1) Op s&uuml;st funktsioonid 2) Protsesside haldus 3) Failis&uuml;steemid 4) Erinevad operatsioonis&uuml;steemid</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
KT &ndash; m&auml;&auml;rab l&auml;hte&uuml;lesande j&auml;rgi kastuatava opertasioonis&uuml;steemi KT- kirjeldab erinevaid operatsiooni-s&uuml;steeme
<p>KT &ndash; m&auml;&auml;rab l&auml;hte&uuml;lesande j&auml;rgi kastuatava opertasioonis&uuml;steemi KT- kirjeldab erinevaid operatsiooni-s&uuml;steeme</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
&Otilde;pimapp/portfoolio Enesehindamine
<p>&Otilde;pimapp/portfoolio Enesehindamine</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
kontrollt&ouml;&ouml; on sooritatud 80%
<p>kontrollt&ouml;&ouml; on sooritatud 80%</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
kirjalik t&ouml;&ouml; operatsioonis&uuml;steemi kohta, kus lahatakse selle operatsioonis&uuml;steemi h&auml;id ja halbu k&uuml;lgi ning lisatakse omapoolsed parandusettepanekud
<p>kirjalik t&ouml;&ouml; operatsioonis&uuml;steemi kohta, kus lahatakse selle operatsioonis&uuml;steemi h&auml;id ja halbu k&uuml;lgi ning lisatakse omapoolsed parandusettepanekud</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 9</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 9</h1>
+
seadistab oma rakendusi erinevates operatsioonis&uuml;steemides Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 16 e-&otilde;pe: 5 kokku: 23
<p>seadistab oma rakendusi erinevates operatsioonis&uuml;steemides Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 16 e-&otilde;pe: 5 kokku: 23</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
seadistab lihtsamatel juhtudel enamlevinud rakendusservereid erinevatel platvormidel
<p>seadistab lihtsamatel juhtudel enamlevinud rakendusservereid erinevatel platvormidel</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Severi- ja klienttarkvara 1)teenusserverid 2)klientrakendused
<p>Severi- ja klienttarkvara 1)teenusserverid 2)klientrakendused</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
PRAKTILINE T&Ouml;&Ouml;
<p>PRAKTILINE T&Ouml;&Ouml;</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Enesehindamine Praktiline t&ouml;&ouml;
<p>Enesehindamine Praktiline t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
Tuleb tarkvara seadistamisega toime
<p>Tuleb tarkvara seadistamisega toime</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
paigaldab ja seadistab omaloodud tarkvara etteantud operatsioonis&uuml;steemil
<p>paigaldab ja seadistab omaloodud tarkvara etteantud operatsioonis&uuml;steemil</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
paigaldab n&otilde;utava tarkvara -seadistab n&otilde;utava tarkvara
<p>paigaldab n&otilde;utava tarkvara -seadistab n&otilde;utava tarkvara</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 10</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 10</h1>
+
t&ouml;&ouml;&uuml;lesannete lahendamisel kasutab vajadusel matemaatika ja matemaatilise loogika p&otilde;hiseoseid ja arvus&uuml;steeme Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 3 praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 5 kokku: 14
<p>t&ouml;&ouml;&uuml;lesannete lahendamisel kasutab vajadusel matemaatika ja matemaatilise loogika p&otilde;hiseoseid ja arvus&uuml;steeme Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 3 praktiline t&ouml;&ouml;: 6 e-&otilde;pe: 5 kokku: 14</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
selgitab positsiooniliste arvus&uuml;steemide olemust ja oskab teiendada arve &uuml;hest positsioonilisest arvus&uuml;steemist teisse, oskab lihtsustada loogika avaldisi
<p>selgitab positsiooniliste arvus&uuml;steemide olemust ja oskab teiendada arve &uuml;hest positsioonilisest arvus&uuml;steemist teisse, oskab lihtsustada loogika avaldisi</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Arvus&uuml;steemid
<p>Arvus&uuml;steemid</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
Oskab lahendada t&ouml;&ouml;s ettetulevaid &uuml;lesandeid
<p>Oskab lahendada t&ouml;&ouml;s ettetulevaid &uuml;lesandeid</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
&Otilde;pimapp/portfoolio Praktiline t&ouml;&ouml; Enesehindamine
<p>&Otilde;pimapp/portfoolio Praktiline t&ouml;&ouml; Enesehindamine</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
Oskab lahendada t&ouml;&ouml;s ettetulevaid &uuml;lesandeid
<p>Oskab lahendada t&ouml;&ouml;s ettetulevaid &uuml;lesandeid</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Oskab lahendada t&ouml;&ouml;s ettetulevaid &uuml;lesandeid
<p>Oskab lahendada t&ouml;&ouml;s ettetulevaid &uuml;lesandeid</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 11</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 11</h1>
+
(l&auml;biv kompetents) teab enamlevinud taristuteenustep&otilde;hilisi parameetreid ja suudab vastavaid klientrakendusi lihtsamatel juhtudel &otilde;igesti seadistada Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 4 kokku: 14
<p>(l&auml;biv kompetents) teab enamlevinud taristuteenustep&otilde;hilisi parameetreid ja suudab vastavaid klientrakendusi lihtsamatel juhtudel &otilde;igesti seadistada Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 4 kokku: 14</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
Oskab leida omaloodud rakenduse t&otilde;rgete p&otilde;hjuseid, neid parandada ja kirjutada parandus scripte ja kohendada vastavalt halduskeskkonnale tehes seda grupit&ouml;&ouml;s
<p>Oskab leida omaloodud rakenduse t&otilde;rgete p&otilde;hjuseid, neid parandada ja kirjutada parandus scripte ja kohendada vastavalt halduskeskkonnale tehes seda grupit&ouml;&ouml;s</p>
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
+
R&uuml;hmat&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;
<p>R&uuml;hmat&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>Hindamine</h5>
<h2>Hindamine</h2>
+
Mittteeristav
<p>Mittteeristav</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
kliendirakenduste seadistamine
<p>kliendirakenduste seadistamine</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
R&uuml;hmat&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>R&uuml;hmat&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
kliendirakenduste seadistamine on tehtud n&otilde;uetekohaselt
<p>kliendirakenduste seadistamine on tehtud n&otilde;uetekohaselt</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
kliendirakenduste seadistamine
<p>kliendirakenduste seadistamine</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 12</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 12</h1>
+
(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devused) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset operatsioonis&uuml;steemide &otilde;ppekeelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 13 e-&otilde;pe: 13 kokku: 26
<p>(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devused) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset operatsioonis&uuml;steemide &otilde;ppekeelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 13 e-&otilde;pe: 13 kokku: 26</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igap&auml;evaelus, p&otilde;hjendades infoallika valikut
<p>K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igap&auml;evaelus, p&otilde;hjendades infoallika valikut</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
Keel ja kirjandus
<p>Keel ja kirjandus</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
KT t&otilde;lge tehnilisest tekstist VESTLUS erialalistel teemadel dokumentatsiooni anal&uuml;&uuml;s
<p>KT t&otilde;lge tehnilisest tekstist VESTLUS erialalistel teemadel dokumentatsiooni anal&uuml;&uuml;s</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio Intervjuu
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio Intervjuu</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
suudab toime tulla t&ouml;&ouml;s vajalikul tasemel
<p>suudab toime tulla t&ouml;&ouml;s vajalikul tasemel</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Aruanded, &otilde;pimapi koostamine
<p>Aruanded, &otilde;pimapi koostamine</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Arutelud ja vestlused
<p>Arutelud ja vestlused</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 13</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 13</h1>
+
(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devused) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset operatsioonis&uuml;steemide inglise keelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 26 kokku: 26
<p>(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devused) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset operatsioonis&uuml;steemide inglise keelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 26 kokku: 26</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
Kasutab iseseisvalt v&otilde;&otilde;rkeelset p&otilde;his&otilde;navara ja tuttavas olukorras grammatiliselt &otilde;iget keelt V&auml;ljendab end/suhtleb &otilde;pitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, r&auml;&auml;gib, kirjutab B1 tasemel)
<p>Kasutab iseseisvalt v&otilde;&otilde;rkeelset p&otilde;his&otilde;navara ja tuttavas olukorras grammatiliselt &otilde;iget keelt V&auml;ljendab end/suhtleb &otilde;pitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, r&auml;&auml;gib, kirjutab B1 tasemel)</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
V&otilde;&otilde;rkeel (Inglise keel)
<p>V&otilde;&otilde;rkeel (Inglise keel)</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
Kirjalikud aruanded inglisekeelsete materjalide p&otilde;hjal
<p>Kirjalikud aruanded inglisekeelsete materjalide p&otilde;hjal</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Tekstide lugemine
<p>Tekstide lugemine</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
Tekstide t&otilde;lkimine
<p>Tekstide t&otilde;lkimine</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 14</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 14</h1>
+
(v&otilde;tmep&auml;devused) &otilde;ppimisoskus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1
<p>(v&otilde;tmep&auml;devused) &otilde;ppimisoskus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
&otilde;pib ja t&auml;iendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja anal&uuml;&uuml;sib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib n&otilde;u, teavet ja tuge; oskab kasutada &otilde;pitut, sealhulgas &otilde;pioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; v&auml;&auml;rtustab p&otilde;hjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.
<p>&otilde;pib ja t&auml;iendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja anal&uuml;&uuml;sib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib n&otilde;u, teavet ja tuge; oskab kasutada &otilde;pitut, sealhulgas &otilde;pioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; v&auml;&auml;rtustab p&otilde;hjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.</p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
&Otilde;pioskuste arendamine; &Otilde;pistiilid.
<p>&Otilde;pioskuste arendamine; &Otilde;pistiilid.</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
kaks iseseisvat t&ouml;&ouml;d ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;
<p>kaks iseseisvat t&ouml;&ouml;d ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
hindamis&uuml;lesanded on n&otilde;uetekohaselt sooritatud
<p>hindamis&uuml;lesanded on n&otilde;uetekohaselt sooritatud</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
enda teadmiste ja oskuste taseme anal&uuml;&uuml;s; &otilde;pioskuste ja -strateegiate erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutamise enesehinnang
<p>enda teadmiste ja oskuste taseme anal&uuml;&uuml;s; &otilde;pioskuste ja -strateegiate erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutamise enesehinnang</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
j&auml;rgib ja demonstreerib oma t&ouml;&ouml;s ja tegevustes &otilde;pip&auml;devuste arendamise p&otilde;him&otilde;tteid ja toodud hindamiskriteeriumeid
<p>j&auml;rgib ja demonstreerib oma t&ouml;&ouml;s ja tegevustes &otilde;pip&auml;devuste arendamise p&otilde;him&otilde;tteid ja toodud hindamiskriteeriumeid</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 15</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 15</h1>
+
(v&otilde;tmep&auml;devused) (l&auml;biv kompetents) sotsiaalne ja kodanikup&auml;devus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1
<p>(v&otilde;tmep&auml;devused) (l&auml;biv kompetents) sotsiaalne ja kodanikup&auml;devus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
tegeleb teadlikult ja v&otilde;imetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeninguj&auml;rgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub &otilde;igusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab n&uuml;&uuml;dis&uuml;hiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust
<p>tegeleb teadlikult ja v&otilde;imetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeninguj&auml;rgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub &otilde;igusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab n&uuml;&uuml;dis&uuml;hiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust</p>
+
<h5>Teemad/ala teemad</h5>
<h2>Teemad/ala teemad</h2>
+
&uuml;hiskonna&otilde;petus; inimese&otilde;petus; ajalugu; inimgeograafia.
<p>&uuml;hiskonna&otilde;petus; inimese&otilde;petus; ajalugu; inimgeograafia.</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
k&auml;itub vastavalt hindamiskriteeriumitele
<p>k&auml;itub vastavalt hindamiskriteeriumitele</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
hindamis&uuml;lesanne on t&auml;idetud vastavalt n&otilde;uetele
<p>hindamis&uuml;lesanne on t&auml;idetud vastavalt n&otilde;uetele</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
J&auml;rgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid
<p>J&auml;rgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 16</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 16</h1>
+
(v&otilde;tmep&auml;devused) algatusv&otilde;ime ja ettev&otilde;tlikkus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1
<p>(v&otilde;tmep&auml;devused) algatusv&otilde;ime ja ettev&otilde;tlikkus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
m&otilde;tleb s&uuml;steemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt v&otilde;imalusi nende teostamiseks; leiab iseseisvalt v&otilde;imalusi enda edasiseks erialaseks &otilde;ppeks ja t&ouml;&ouml;turul rakendumiseks; seostab erialase ettevalmistuse n&otilde;udeid t&ouml;&ouml;turul rakendumise v&otilde;imalustega.
<p>m&otilde;tleb s&uuml;steemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt v&otilde;imalusi nende teostamiseks; leiab iseseisvalt v&otilde;imalusi enda edasiseks erialaseks &otilde;ppeks ja t&ouml;&ouml;turul rakendumiseks; seostab erialase ettevalmistuse n&otilde;udeid t&ouml;&ouml;turul rakendumise v&otilde;imalustega.</p>
+
<h5>Teemad/ala teemad</h5>
<h2>Teemad/ala teemad</h2>
+
loovuse arendamine; algatusv&otilde;ime ja ettev&otilde;tlikkus
<p>loovuse arendamine; algatusv&otilde;ime ja ettev&otilde;tlikkus</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
toimib vastavalt loetletud hindamiskriteeriumitele
<p>toimib vastavalt loetletud hindamiskriteeriumitele</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
tegevus vastab loetletud 3 hindamiskriteeriumile
<p>tegevus vastab loetletud 3 hindamiskriteeriumile</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
j&auml;rgib oma t&ouml;&ouml;s ja tegevustes toodud 3 hindamiskriteeriumit
<p>j&auml;rgib oma t&ouml;&ouml;s ja tegevustes toodud 3 hindamiskriteeriumit</p>
+
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 17</h4>
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 17</h1>
+
(v&otilde;tmep&auml;devused) Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline v&auml;ljendusoskus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1
<p>(v&otilde;tmep&auml;devused) Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline v&auml;ljendusoskus Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 1 kokku: 1</p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
Anal&uuml;&uuml;sib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust l&auml;bi vahetu kogemuse V&auml;ljendab ennast l&auml;bi loomingulise tegevuse
<p>Anal&uuml;&uuml;sib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust l&auml;bi vahetu kogemuse V&auml;ljendab ennast l&auml;bi loomingulise tegevuse</p>
+
<h5>Teemad/ala teemad</h5>
<h2>Teemad/ala teemad</h2>
+
Kunstiained
<p>Kunstiained</p>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
kultuuriteadlik k&auml;itumine
<p>kultuuriteadlik k&auml;itumine</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>L&auml;vend</h5>
<h2>L&auml;vend</h2>
+
hindamis&uuml;lesanne on t&auml;idetud vastavalt n&otilde;uetele
<p>hindamis&uuml;lesanne on t&auml;idetud vastavalt n&otilde;uetele</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
j&auml;rgib oma t&ouml;&ouml;s toodud 2 hindamiskriteeriumit
<p>j&auml;rgib oma t&ouml;&ouml;s toodud 2 hindamiskriteeriumit</p>
+
<h4>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine</h4>
<h1>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine</h1>
+
Mooduli hinne kujuneb positiivselt sooritatud kontrollt&ouml;&ouml;de, praktiliste t&ouml;&ouml;de ja iseseisvate t&ouml;&ouml;de hinnetest
<p>Mooduli hinne kujuneb positiivselt sooritatud kontrollt&ouml;&ouml;de, praktiliste t&ouml;&ouml;de ja iseseisvate t&ouml;&ouml;de hinnetest</p>
+
<h4>Mooduli hindamine</h4>
<h1>Mooduli hindamine</h1>
+
mitteeristav hindamine
<p>mitteeristav hindamine</p>
 
 
<h5>&Otilde;ppematerjalid:</h5>
 
<h5>&Otilde;ppematerjalid:</h5>
 
# &Otilde;petaja poolt koostatud materjalid.  
 
# &Otilde;petaja poolt koostatud materjalid.  

Redaktsioon: 13. november 2018, kell 13:40

Sisukord

IT-valdkonna alusteadmised (Basic knowledge in the field of IT)

Mooduli maht:

9(EKAP)

Nõuded mooduli alustamiseks:

Puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õppija omandab IT-valdkonna rakendustarkvara, arvutivõrkude, riistvara ja operatsioonisüsteemide alusteadmised

Tunnijaotus:

  • Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained: 26,2 tundi,
  • e-õpe: 68,4 tundi,
  • Praktiline töö: 139,4 tundi

Õpiväljund 1

(läbiv kompetents) oskab tavakasutaja tasemel kasutada enamlevinud rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 25 e-õpe: 5 kokku: 32

Hindamiskriteeriumid

eristab süsteemi- ja rakendustarkvarasid ja kirjeldab nende kasutusvaldkondasid vastavalt nõuetele kasutab kontoritöö tarkvara ECDL baastasemel teostab failihaldust ECDL baastasemel, valib vastavalt olukorrale sobivaima failivormingu

Teemad/alateemad

Kontoritöö tarkvara 1) Tekstitöötlus  2) Tabelarvutus 3) Esitlus 4) Failihaldus

Õppemeetodid  

Loeng Rühmatöö Praktiline töö Iseseisev töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

KT vormindab etteantud teksti vastavalt nõuetele KT lahendab etteantud ülesande tabearvutusprgammi abil RÜHMATÖÖ

Hindamismeetod:

Enesehindamine Praktiline töö Iseseisev töö Õpimapp/portfoolio 1/12 Koostab esitluse etteantud tingimustel

Iseseisvad tööd

Etteantud ülesanded

Praktilised tööd

Etteantud ülesanded

Õpiväljund 2

(lõimitud) kasutab matemaatilistes ja statistilistes arvutustes rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline töö: 5 praktiline töö: 10 e-õpe: 10 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust

Teemad/alateemad

Diskreetne matemaatika ja matemaatiline analüüs 1) Arvusüsteemid 2) Kõrgema algebra elemandid 3) Matemaatilise analüüsi alused 4) Kombinatoorika ja tõenäosusteooria 5) Loogika

Hindamisülesanne:

KT arvusüsteemid ja kõrgem algebra KT matemaatilise analüüsi alused KT kombinatoorika ja tõenäosusteooria KT loogika

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Praktiline töö Iseseisev töö

Lävend

Õpilane tuleb toime elus vajalikul määral matemaatikaga

Praktilised tööd

Matemaatikaülesanded mooduli teemadel

Õpiväljund 3

(läbiv kompetents) määratleb nõuded riistvarale ja arvutivõrgule tarkvaralahenduse kasutamiseks Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 6 e-õpe: 2 kokku: 10

Hindamiskriteeriumid

koostab rakenduse poolt esitatavad nõuded arvuti riistvarale ja arvutivõrgule dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi

Õppemeetodid

vormistuse korrektsus

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Aruanne

Hindamismeetod:

Praktiline töö Enesehindamine Õpimapp/portfoolio

Lävend

dokument on vormistatud nõuetekohaselt

Praktilised tööd

vormistab dokumentatsiooni

Õpiväljund 4

(läbiv kompetents) hindab riistvara komplekti vastavust tarkvara nõudmistele Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 5 e-õpe: 5 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab arvutisüsteemide komponentide ja lisaseadmete tööpõhimõtteid ning peamisi parameetreid korraldab töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks, tagades isikliku ja töökeskkonna ohutuse

Teemad/alateemad

Arvutite riistavara alused 1) Arvutite riistvara 2) Arvutite lisaseadmed Töökeskkonna õhtutus 1) Ohutusnõuded 2) ESD vahendid

Hindamisülesanne:

KT loetelu koostamine vastavalt lähetülesandele Praktiline töö Komponentide tuvastamine ja rikke lokaliseeerimine

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Praktiline töö

Lävend

Töökoht on korrektselt ette valmistatud järgides tööohutuse nõudeid

Praktilised tööd

Töökoha seadistamine

Õpiväljund 5

(läbiv kompetents) kirjeldab arvutivõrkude toimimise ja andmeedastuse aluspõhimõtteid Jaotus tundides: teoreetiline töö: 3 praktiline töö: 6 e-õpe: 5 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab andmeedastus põhimõtteid

Teemad/alateemad

Arvutivõrkude alused 1) Arvutivõrkude toimimise põhimõtted 2) Koht- ja laivõrgud ja Internet Arvutivõrkude testimine 1) traceroute 2) ping 3) speedtest.net 4) pathping 5) pingi suurus

Hindamisülesanne:

Raporti koostamine

Hindamismeetod:

Praktiline töö Iseseisev töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

Raport on koostatud nõuetekohaselt

Iseseisvad tööd

Interneti ühenduse kvaliteedi raport

Õpiväljund 6

mõistab lihtsamate arvutivõrgu seadmete kasutusvaldkondi Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 7 e-õpe: 4 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid

seadistab internetiühenduse jagamise

Teemad/alateemad

Arvutivõrkude alused 1) Võrguseadmed 2) Võrguseadmete seadistamine switch, ruuter, 3G/4G seadmed, Wi-Fi ja selle seadmed

Hindamisülesanne:

Praktiline töö

Hindamismeetod:

Praktiline töö Enesehindamine Õpimapp/portfoolio

Lävend

Seadmete võrdlusraport on korrektselt vormistatud ja täidetud

Iseseisvad tööd

kirjalik töö kahe erineva võrguseadme kohta (eelised, puudused)

Praktilised tööd

loob ja seadistab lihtsama arvutivõrgu

Õpiväljund 7

teab operatsioonisüsteemi tööpõhimõtteid, liike ja põlvkondi Jaotus tundides: teoreetiline töö: 3 praktiline töö: 3 e-õpe: 2 kokku: 8

Hindamiskriteeriumid

tunneb operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liike, selgitab operatsioonisüsteemide sarnasusi ja põhilisi erinevusi; nimetab ja selgitab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid; tuvastab seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni interneti- ja kirjandusallikate abil;

Teemad/alateemad

mäluhaldus, protsessihaldus, failihaldus. Erinevad liigitused: realtime, server, klient, 32/64bit, mobiilseadmed, OS-ide võrdlustabel

Hindamisülesanne:

PRAKTILINE TÖÖ; logode järgi OS-i tundmise mäng

Hindamismeetod:

Test Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

Praktiline töö on tehtud vastavalt lähteülesandele

Iseseisvad tööd

paigaldab ja seadistab operatsioonisüsteemi ning dokumenteerib kogu töö

Praktilised tööd

paigaldab erinevaid operatsioonisüsteeme –seadistab erinevaid operatsioonisüsteeme

Õpiväljund 8

analüüsib erinevate op-süsteemide sarnasusi ja erinevusi, loetleb erinevate op-süsteemide tüüpe ja nende põlvkondi Jaotus tundides: praktiline töö: 6 e-õpe: 4 kokku: 10

Hindamiskriteeriumid

õppija loetleb ja kirjeldab erinevaid opsüsteeme ning nende põlvkondi õppija valib vastavalt etteantud kirjeldusele sobiva op-süsteemi õppija tunneb erinevate op-süsteemide omadusi

Teemad/alateemad

Operatsioonisüsteemide teooria alused 1) Op süst funktsioonid 2) Protsesside haldus 3) Failisüsteemid 4) Erinevad operatsioonisüsteemid

Hindamisülesanne:

KT – määrab lähteülesande järgi kastuatava opertasioonisüsteemi KT- kirjeldab erinevaid operatsiooni-süsteeme

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Enesehindamine

Lävend

kontrolltöö on sooritatud 80%

Iseseisvad tööd

kirjalik töö operatsioonisüsteemi kohta, kus lahatakse selle operatsioonisüsteemi häid ja halbu külgi ning lisatakse omapoolsed parandusettepanekud

Õpiväljund 9

seadistab oma rakendusi erinevates operatsioonisüsteemides Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 23

Hindamiskriteeriumid

seadistab lihtsamatel juhtudel enamlevinud rakendusservereid erinevatel platvormidel

Teemad/alateemad

Severi- ja klienttarkvara 1)teenusserverid 2)klientrakendused

Hindamisülesanne:

PRAKTILINE TÖÖ

Hindamismeetod:

Enesehindamine Praktiline töö

Lävend

Tuleb tarkvara seadistamisega toime

Iseseisvad tööd

paigaldab ja seadistab omaloodud tarkvara etteantud operatsioonisüsteemil

Praktilised tööd

paigaldab nõutava tarkvara -seadistab nõutava tarkvara

Õpiväljund 10

tööülesannete lahendamisel kasutab vajadusel matemaatika ja matemaatilise loogika põhiseoseid ja arvusüsteeme Jaotus tundides: teoreetiline töö: 3 praktiline töö: 6 e-õpe: 5 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

selgitab positsiooniliste arvusüsteemide olemust ja oskab teiendada arve ühest positsioonilisest arvusüsteemist teisse, oskab lihtsustada loogika avaldisi

Teemad/alateemad

Arvusüsteemid

Hindamisülesanne:

Oskab lahendada töös ettetulevaid ülesandeid

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Praktiline töö Enesehindamine

Lävend

Oskab lahendada töös ettetulevaid ülesandeid

Praktilised tööd

Oskab lahendada töös ettetulevaid ülesandeid

Õpiväljund 11

(läbiv kompetents) teab enamlevinud taristuteenustepõhilisi parameetreid ja suudab vastavaid klientrakendusi lihtsamatel juhtudel õigesti seadistada Jaotus tundides: praktiline töö: 10 e-õpe: 4 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

Oskab leida omaloodud rakenduse tõrgete põhjuseid, neid parandada ja kirjutada parandus scripte ja kohendada vastavalt halduskeskkonnale tehes seda grupitöös

Õppemeetodid

Rühmatöö Praktiline töö Iseseisev töö

Hindamine

Mittteeristav

Hindamisülesanne:

kliendirakenduste seadistamine

Hindamismeetod:

Rühmatöö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

kliendirakenduste seadistamine on tehtud nõuetekohaselt

Praktilised tööd

kliendirakenduste seadistamine

Õpiväljund 12

(lõimitud) (võtmepädevused) (läbiv kompetents) kasutab korrektset operatsioonisüsteemide õppekeelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut

Teemad/alateemad

Keel ja kirjandus

Hindamisülesanne:

KT tõlge tehnilisest tekstist VESTLUS erialalistel teemadel dokumentatsiooni analüüs

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Intervjuu

Lävend

suudab toime tulla töös vajalikul tasemel

Iseseisvad tööd

Aruanded, õpimapi koostamine

Praktilised tööd

Arutelud ja vestlused

Õpiväljund 13

(lõimitud) (võtmepädevused) (läbiv kompetents) kasutab korrektset operatsioonisüsteemide inglise keelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline töö: 26 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

Võõrkeel (Inglise keel)

Hindamisülesanne:

Kirjalikud aruanded inglisekeelsete materjalide põhjal

Hindamismeetod:

Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Iseseisvad tööd

Tekstide lugemine

Praktilised tööd

Tekstide tõlkimine

Õpiväljund 14

(võtmepädevused) õppimisoskus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge; oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.

Teemad/alateemad

Õpioskuste arendamine; Õpistiilid.

Hindamisülesanne:

kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud

Iseseisvad tööd

enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs; õpioskuste ja -strateegiate erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutamise enesehinnang

Praktilised tööd

järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 15

(võtmepädevused) (läbiv kompetents) sotsiaalne ja kodanikupädevus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust

Teemad/ala teemad

ühiskonnaõpetus; inimeseõpetus; ajalugu; inimgeograafia.

Hindamisülesanne:

käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 16

(võtmepädevused) algatusvõime ja ettevõtlikkus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks; leiab iseseisvalt võimalusi enda edasiseks erialaseks õppeks ja tööturul rakendumiseks; seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega.

Teemad/ala teemad

loovuse arendamine; algatusvõime ja ettevõtlikkus

Hindamisülesanne:

toimib vastavalt loetletud hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

tegevus vastab loetletud 3 hindamiskriteeriumile

Praktilised tööd

järgib oma töös ja tegevustes toodud 3 hindamiskriteeriumit

Õpiväljund 17

(võtmepädevused) Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline väljendusoskus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

Analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse Väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse

Teemad/ala teemad

Kunstiained

Hindamisülesanne:

kultuuriteadlik käitumine

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

järgib oma töös toodud 2 hindamiskriteeriumit

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli hinne kujuneb positiivselt sooritatud kontrolltööde, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde hinnetest

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid:
  1. Õpetaja poolt koostatud materjalid.
  2. e-kursus grupitöö tarkvara kohta.
  3. Upgrading and Repairing PCs, 19th Edition. Scot Mueller
  4. Upgrading and Repairing Laptops. Scot Mueller
  5. Arvutite riistvara
  6. Tasuta inglisekeelsed õppematerjalid
  7. IT seotud 77 tegevusvaldkonda


Tagasi moodulite loetelu lehele