Erinevus lehekülje "IT õigus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "=MOODULI NIMETUS: IT ÕIGUS= '''Kestus: 1õn''' #Eesmärk: Anda põhiteadmised IT valdkonna õiguskaitsest ja seadustest. #Nõuded mooduli alustamiseks ##Õiguse alused. #Õpp...")
 
(MOODULI NIMETUS: IT ÕIGUS)
29. rida: 29. rida:
 
**osalemine õppetöös – 25 %;
 
**osalemine õppetöös – 25 %;
 
**iseseisvad tööd – 30 %:
 
**iseseisvad tööd – 30 %:
**väikeettevõtte eetikakoodeks – 15 %;
+
***väikeettevõtte eetikakoodeks – 15 %;
**IKT lepingu koostamine – 15 %.
+
***IKT lepingu koostamine – 15 %.
 
**arvestustööd – 45 %:
 
**arvestustööd – 45 %:
**isikuandmete kaitse põhimõtted – 15 %;
+
***isikuandmete kaitse põhimõtted – 15 %;
**andmekogude moodustamine – 15 %;
+
***andmekogude moodustamine – 15 %;
**autoriõigused – 15 %.
+
***autoriõigused – 15 %.

Redaktsioon: 9. mai 2015, kell 08:09

MOODULI NIMETUS: IT ÕIGUS

Kestus: 1õn

 1. Eesmärk: Anda põhiteadmised IT valdkonna õiguskaitsest ja seadustest.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks
  1. Õiguse alused.
 3. Õppesisu
  1. SISSEJUHATUS. IT valdkonna õigusaktid. Riigi teataja. Avaliku teabe seadus. Kontrolli- ja järelvalveasutused.
  2. ISIKUANDMETE KAITSE. Delikaatsed isikuandmed. Privaatsus. Isikuandmete kaitse seadus.
  3. ANDMEKOGUD. Andmekogude moodustamine ja registreerimine. Andmekogude seadus. ISKE.
  4. DIGITAALALLKIRI. Elektrooniline identiteet. Digitaalallkirja seadus.
  5. AUTORIÕIGUSED. Varalised õigused. Õiguste kaitse. Autoriõiguse seadus.
  6. IT KURITEGEVUS. Tarkvarapiraatlus. Karistused.
  7. IT LEPINGUD. IT-lepingute koostamise põhimõtted. Sanktsioonid lepingutes. Lepingute rakendamine. IT töölepingud. Vastutus. Konkurentsikeeld.
  8. KUTSE-EETIKA. Eetikakoodeks. Head tavad.
 4. Õpitulemused
 • Õppija teab ja tunneb:
  • IT valdkonna õigusakte
  • isikuandmete kaitse ja autoriõiguste tagamist
  • seadusvastase tegevuse ohte
  • kutse-eetika väärtusi
 • oskab:
  • leida kehtivaid IT valdkonna õigusakte
  • tegutseda vastavalt seadusandlusele
 1. Hindamine
 • Hinnatakse
  • IT valdkonna õiguse põhimõtete tundmist
  • IT valdkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust
 • Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
  • osalemine õppetöös – 25 %;
  • iseseisvad tööd – 30 %:
   • väikeettevõtte eetikakoodeks – 15 %;
   • IKT lepingu koostamine – 15 %.
  • arvestustööd – 45 %:
   • isikuandmete kaitse põhimõtted – 15 %;
   • andmekogude moodustamine – 15 %;
   • autoriõigused – 15 %.