Erinevus lehekülje "IT õigus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(MOODULI NIMETUS: IT ÕIGUS)
(MOODULI NIMETUS: IT ÕIGUS)
3. rida: 3. rida:
 
#Eesmärk: Anda põhiteadmised IT valdkonna õiguskaitsest ja seadustest.
 
#Eesmärk: Anda põhiteadmised IT valdkonna õiguskaitsest ja seadustest.
 
#Nõuded mooduli alustamiseks
 
#Nõuded mooduli alustamiseks
*[[Õiguse alused]].
+
##[[Õiguse alused]].
 
#Õppesisu
 
#Õppesisu
 
##SISSEJUHATUS. IT valdkonna õigusaktid. Riigi teataja. Avaliku teabe seadus. Kontrolli- ja järelvalveasutused.
 
##SISSEJUHATUS. IT valdkonna õigusaktid. Riigi teataja. Avaliku teabe seadus. Kontrolli- ja järelvalveasutused.
14. rida: 14. rida:
 
##KUTSE-EETIKA. Eetikakoodeks. Head tavad.
 
##KUTSE-EETIKA. Eetikakoodeks. Head tavad.
 
#Õpitulemused
 
#Õpitulemused
*Õppija teab ja tunneb:
+
##Õppija teab ja tunneb:
**IT valdkonna õigusakte
+
###IT valdkonna õigusakte
**isikuandmete kaitse ja autoriõiguste tagamist
+
###isikuandmete kaitse ja autoriõiguste tagamist
**seadusvastase tegevuse ohte
+
###seadusvastase tegevuse ohte
**kutse-eetika väärtusi
+
###kutse-eetika väärtusi
*oskab:
+
##oskab:
**leida kehtivaid IT valdkonna õigusakte
+
###leida kehtivaid IT valdkonna õigusakte
**tegutseda vastavalt seadusandlusele
+
###tegutseda vastavalt seadusandlusele
 
#Hindamine
 
#Hindamine
*Hinnatakse
+
##Hinnatakse
**IT valdkonna õiguse põhimõtete tundmist
+
###IT valdkonna õiguse põhimõtete tundmist
**IT valdkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust
+
###IT valdkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust
*Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
+
##Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
**osalemine õppetöös – 25 %;
+
###osalemine õppetöös – 25 %;
**iseseisvad tööd – 30 %:
+
####iseseisvad tööd – 30 %:
***väikeettevõtte eetikakoodeks – 15 %;
+
####väikeettevõtte eetikakoodeks – 15 %;
***IKT lepingu koostamine – 15 %.
+
####IKT lepingu koostamine – 15 %.
**arvestustööd – 45 %:
+
###arvestustööd – 45 %:
***isikuandmete kaitse põhimõtted – 15 %;
+
####isikuandmete kaitse põhimõtted – 15 %;
***andmekogude moodustamine – 15 %;
+
####andmekogude moodustamine – 15 %;
***autoriõigused – 15 %.
+
####autoriõigused – 15 %.

Redaktsioon: 9. mai 2015, kell 08:12

MOODULI NIMETUS: IT ÕIGUS

Kestus: 1õn

 1. Eesmärk: Anda põhiteadmised IT valdkonna õiguskaitsest ja seadustest.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks
  1. Õiguse alused.
 3. Õppesisu
  1. SISSEJUHATUS. IT valdkonna õigusaktid. Riigi teataja. Avaliku teabe seadus. Kontrolli- ja järelvalveasutused.
  2. ISIKUANDMETE KAITSE. Delikaatsed isikuandmed. Privaatsus. Isikuandmete kaitse seadus.
  3. ANDMEKOGUD. Andmekogude moodustamine ja registreerimine. Andmekogude seadus. ISKE.
  4. DIGITAALALLKIRI. Elektrooniline identiteet. Digitaalallkirja seadus.
  5. AUTORIÕIGUSED. Varalised õigused. Õiguste kaitse. Autoriõiguse seadus.
  6. IT KURITEGEVUS. Tarkvarapiraatlus. Karistused.
  7. IT LEPINGUD. IT-lepingute koostamise põhimõtted. Sanktsioonid lepingutes. Lepingute rakendamine. IT töölepingud. Vastutus. Konkurentsikeeld.
  8. KUTSE-EETIKA. Eetikakoodeks. Head tavad.
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. IT valdkonna õigusakte
   2. isikuandmete kaitse ja autoriõiguste tagamist
   3. seadusvastase tegevuse ohte
   4. kutse-eetika väärtusi
  2. oskab:
   1. leida kehtivaid IT valdkonna õigusakte
   2. tegutseda vastavalt seadusandlusele
 5. Hindamine
  1. Hinnatakse
   1. IT valdkonna õiguse põhimõtete tundmist
   2. IT valdkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
    1. iseseisvad tööd – 30 %:
    2. väikeettevõtte eetikakoodeks – 15 %;
    3. IKT lepingu koostamine – 15 %.
   2. arvestustööd – 45 %:
    1. isikuandmete kaitse põhimõtted – 15 %;
    2. andmekogude moodustamine – 15 %;
    3. autoriõigused – 15 %.