Erinevus lehekülje "Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "MOODUL 94. KASUTAJATE TEHNILISE TUGITEENUSE OSUTAMINE - 6 ÕN <b>1. Eesmärk</b> Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad kogemused igapäevast arvutite riist...")
 
(Erinevus puudub)

Viimane redaktsioon: 11. mai 2015, kell 14:53

MOODUL 94. KASUTAJATE TEHNILISE TUGITEENUSE OSUTAMINE - 6 ÕN

1. Eesmärk

Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad kogemused igapäevast arvutite riistvara, lihtsamat arvutivõrkude ja võrguseadmete hooldust ning tarkvara auditit ja hooldust puudutavatest tegevustest, võtetest ning kohanevad nendele tegevustele esitatavate nõuetega.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
 1. Arvutite riistvara alused, moodul 16 kooli õppekavas;
 2. Arvutite lisaseadmete alused, moodul 17 kooli õppekavas;
 3. Operatsioonisüsteemide teooria alused, moodul 18 kooli õppekavas ;
 4. Arvutivõrkude alused, moodul 19 kooli õppekavas.
3. Õppesisu
 1. ARVUTIKOMPLEKTI KOMPONENTIDE VAHETUS. Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks vajalikud meetmed. Vajalikud tööriistad. Erinevate komponentide rikke tunnused ja nende tarkvaralise tuvastamise võimalused.
 2. ARVUTIKOMPLEKTI LISASEADMETE HOOLDUS. Kuvarite liigid ja liikidele vastavad hooldustööd. Klaviatuuride hooldus. Osutusseadmete hooldus. Arvutikomponentide testimine ja lihtsam remont.
 3. ARVUTIKOMPLEKTI LISASEADMETE JA VÄLISSEADMETE HOOLDUS.
 4. KONTORITEHNIKA HOOLDUS.
 5. TARKVARA AUDIT.
 6. TARKVARA HOOLDUS.
 7. VÕRGUSEADMETE TESTIMINE JA LIHTSAM REMONT.

4. Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
 • Arvutikomponentide ohutu vahetuse nõudeid;
 • Kontoritehnika hoolduse võtteid;
 • Tarkvara auditi ja hoolduse võtteid ja põhimõtteid;
 • Võrguseadmete rikke ja ummistuse tunnuseid.
Oskab:
 1. Rikkis arvutikomponente tuvastada;
 2. Arvutikomponente vahetada;
 3. Teostada vajalikke hooldustöid;
 4. Kontoritehnika lihtsama hoolduse võtteid;
 5. Leida ja lahendada lihtsamaid võrguprobleeme;
 6. Teostada tarkvara auditit ja tarkvara hooldust.

5. Hindamine

Hinnatakse
 • Elektrostaatilise ohutuse nõuete täitmist;
 • Oskust arvuti- ja kontoritehnika komponente vahetada;
 • Oskust arvutit ja selle lisaseadmeid hooldada
 • Oskust võrguseadmeid hooldada;
 • Oskust tarkvara hooldada.
Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
 1. osalemine praktilises õppetöös kutseõppeasutuses – 30 %;
 2. iseseisvad tööd:
  • tööks vajaliku teabe otsimine – 10 %.
 3. Praktiline töö kutseõppeasutuses ja/või praktikaettevõttes:
  • tule-, elektri- ja üldohutuse ning elektrostaatilise ohutuse nõuete järgimine – 10 %;
  • töökoha korrashoid – 10 %;
  • tegevuste dokumenteerimine ja probleemide sulgemine – 10 %;
  • õigete töövõtete kasutamine – 30 %.