Erinevus lehekülje "Kirjalik eneseväljendus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "'''Jaotus tundides:''' iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12")
 
1. rida: 1. rida:
 
'''Jaotus tundides:''' iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12
 
'''Jaotus tundides:''' iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12
 +
 +
'''Hindamiskriteeriumid:'''
 +
* Loob suhtlemispartneritega kohtumistel kontaktisuhtlemispartneritega silmside,naeratuse, noogutuse kaudu;
 +
* Täpsustab vestluspartneriseisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel;
 +
* Keskendub teistele osapooltele egapühendu paralleelselt muudele tegevustele;
 +
* Avaldab selgelt oma arvamust,kasutades seisukohtadeavaldamisel kindlat kõneviisi ja minavormi.
 +
 +
'''Teemad/alateemad:'''
 +
# Suhtlemise alused
 +
# Klienditeeninduse alused
 +
 +
'''Õppemeetodid:'''
 +
* Rühmatöö;
 +
* suuline esitus;
 +
* probleemsituatsioonide lahendamine;
 +
* intervjuu.
 +
 +
'''Hindamine:''' Mitteeristav
 +
 +
'''Hindamisülesanne:''' Hindab oma suhtlemisoskuste paranemist enesehindamise teel
 +
 +
'''Hindamismeetodid:'''
 +
* Rühmatöö
 +
* Arutlus
 +
* Õpimapp/portfoolio
 +
* Suuline esitus
 +
* Enesehindamine
 +
* Probleemsituatsiooni lahendamine
 +
* Intervjuu
 +
 +
[[http://www.oppekava.ee/index.php/Hindamine,_enesehindamine,_tagasiside Hindamisest]]
 +
 +
'''Lävend:''' järgib suhtlemisel ülaltoodud hindamiskriteeriumeid
 +
 +
'''Praktilised tööd:''' Järgib paaristöös, rühmakaaslaste ja õpetajatega suhtlemisel ülaltoodud 4 hindamiskriteeriumit

Redaktsioon: 26. veebruar 2016, kell 12:57

Jaotus tundides: iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12

Hindamiskriteeriumid:

 • Loob suhtlemispartneritega kohtumistel kontaktisuhtlemispartneritega silmside,naeratuse, noogutuse kaudu;
 • Täpsustab vestluspartneriseisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel;
 • Keskendub teistele osapooltele egapühendu paralleelselt muudele tegevustele;
 • Avaldab selgelt oma arvamust,kasutades seisukohtadeavaldamisel kindlat kõneviisi ja minavormi.

Teemad/alateemad:

 1. Suhtlemise alused
 2. Klienditeeninduse alused

Õppemeetodid:

 • Rühmatöö;
 • suuline esitus;
 • probleemsituatsioonide lahendamine;
 • intervjuu.

Hindamine: Mitteeristav

Hindamisülesanne: Hindab oma suhtlemisoskuste paranemist enesehindamise teel

Hindamismeetodid:

 • Rühmatöö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio
 • Suuline esitus
 • Enesehindamine
 • Probleemsituatsiooni lahendamine
 • Intervjuu

[Hindamisest]

Lävend: järgib suhtlemisel ülaltoodud hindamiskriteeriumeid

Praktilised tööd: Järgib paaristöös, rühmakaaslaste ja õpetajatega suhtlemisel ülaltoodud 4 hindamiskriteeriumit