Erinevus lehekülje "Kirjalik eneseväljendus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
35. rida: 35. rida:
  
 
'''Praktilised tööd:''' Järgib paaristöös, rühmakaaslaste ja õpetajatega suhtlemisel ülaltoodud 4 hindamiskriteeriumit
 
'''Praktilised tööd:''' Järgib paaristöös, rühmakaaslaste ja õpetajatega suhtlemisel ülaltoodud 4 hindamiskriteeriumit
 +
 +
[[http://wiki.kehtna.edu.ee/S%C3%BCsteemiadministraator_IT Tagasi õpiväljundite lehele]]

Redaktsioon: 26. veebruar 2016, kell 12:59

Jaotus tundides: iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12

Hindamiskriteeriumid:

 • Loob suhtlemispartneritega kohtumistel kontaktisuhtlemispartneritega silmside,naeratuse, noogutuse kaudu;
 • Täpsustab vestluspartneriseisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel;
 • Keskendub teistele osapooltele egapühendu paralleelselt muudele tegevustele;
 • Avaldab selgelt oma arvamust,kasutades seisukohtadeavaldamisel kindlat kõneviisi ja minavormi.

Teemad/alateemad:

 1. Suhtlemise alused
 2. Klienditeeninduse alused

Õppemeetodid:

 • Rühmatöö;
 • suuline esitus;
 • probleemsituatsioonide lahendamine;
 • intervjuu.

Hindamine: Mitteeristav

Hindamisülesanne: Hindab oma suhtlemisoskuste paranemist enesehindamise teel

Hindamismeetodid:

 • Rühmatöö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio
 • Suuline esitus
 • Enesehindamine
 • Probleemsituatsiooni lahendamine
 • Intervjuu

[Hindamisest]

Lävend: järgib suhtlemisel ülaltoodud hindamiskriteeriumeid

Praktilised tööd: Järgib paaristöös, rühmakaaslaste ja õpetajatega suhtlemisel ülaltoodud 4 hindamiskriteeriumit

[Tagasi õpiväljundite lehele]