Erinevus lehekülje "Kirjalik eneseväljendus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
24. rida: 24. rida:
 
<table>
 
<table>
 
<tr>
 
<tr>
<td align="center">'''Hinne 3'''</td><td>'''Hinne 4'''</td><td>'''Hinne 5'''</td></tr>
+
<td align="center">'''Hinne 3'''</td>
 +
<td align="center">'''Hinne 4'''</td>
 +
<td align="center">'''Hinne 5'''</td></tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele B2</td>
+
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele B2 </td>
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C1</td>
+
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C1 </td>
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C2</td></tr>
+
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C2 </td></tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
</table>
 
</table>
  
 
'''Iseseisvad tööd:''' kirjalike tööde ja aruannete koostamine
 
'''Iseseisvad tööd:''' kirjalike tööde ja aruannete koostamine
 +
 
[[http://wiki.kehtna.edu.ee/S%C3%BCsteemiadministraator_IT Tagasi õpiväljundite lehele]]
 
[[http://wiki.kehtna.edu.ee/S%C3%BCsteemiadministraator_IT Tagasi õpiväljundite lehele]]

Redaktsioon: 26. veebruar 2016, kell 13:21

Jaotus tundides: iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12

Hindamiskriteeriumid:

  • Valdab Eesti keelt tasemel B2;
  • Vormistab kirjalikud tööd ja aruanded õpimapis vähemalt Eesti keele tasemel B2.

Teemad/alateemad:

  1. Kirjalike tööde ja aruannete vormistamine

Õppemeetodid:

  • Iseseisev töö

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: kirjalike tööde vormistus

Hindamismeetodid:

  • Iseseisva töö vormistuse vastavus nõuetele;
  • Referatiivse töö vastavus nõuetele;
  • Analüüsiaruande vastavus nõuetele;
  • Töölehe vormistuse vastavus nõuetele.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele B2 kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C1 kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C2

Iseseisvad tööd: kirjalike tööde ja aruannete koostamine

[Tagasi õpiväljundite lehele]