Erinevus lehekülje "Kirjalik eneseväljendus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
 
22. rida: 22. rida:
  
 
'''Hinded:'''  
 
'''Hinded:'''  
<table>
+
<table border="1">
 
<tr>
 
<tr>
 
<td align="center">'''Hinne 3'''</td>
 
<td align="center">'''Hinne 3'''</td>

Viimane redaktsioon: 26. veebruar 2016, kell 13:24

Jaotus tundides: iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12

Hindamiskriteeriumid:

  • Valdab Eesti keelt tasemel B2;
  • Vormistab kirjalikud tööd ja aruanded õpimapis vähemalt Eesti keele tasemel B2.

Teemad/alateemad:

  1. Kirjalike tööde ja aruannete vormistamine

Õppemeetodid:

  • Iseseisev töö

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: kirjalike tööde vormistus

Hindamismeetodid:

  • Iseseisva töö vormistuse vastavus nõuetele;
  • Referatiivse töö vastavus nõuetele;
  • Analüüsiaruande vastavus nõuetele;
  • Töölehe vormistuse vastavus nõuetele.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele B2 kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C1 kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C2

Iseseisvad tööd: kirjalike tööde ja aruannete koostamine

[Tagasi õpiväljundite lehele]