Kunstiained

Allikas: Teadmusbaas

MOODUL: Kunstiained, maht 1,5 EKAP

Õpiväljundid:

  1. Eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid;
  2. tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid ajalooga;
  3. analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse;
  4. kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks;
  5. väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse.


Tagasi moodulite loetelu lehele