Erinevus lehekülje "Kuupäevafunktsioonid" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
6. rida: 6. rida:
 
* Kahe kuupäeva vahelist päevade arvu arvutab DATEDIFF, millel on 2 argumenti hilisem kuupäev ja varasem kuupäev, näiteks <code>SELECT DATEDIFF(NOW(),"2007-04-21");</code>;
 
* Kahe kuupäeva vahelist päevade arvu arvutab DATEDIFF, millel on 2 argumenti hilisem kuupäev ja varasem kuupäev, näiteks <code>SELECT DATEDIFF(NOW(),"2007-04-21");</code>;
 
* EXTRACT funktsioon võimaldab kuupäevast tuletada vajaliku kuupäeva osa (päeva, kuu, aasta), näiteks <code>SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-07-02');</code> tuletab aastaarvu;
 
* EXTRACT funktsioon võimaldab kuupäevast tuletada vajaliku kuupäeva osa (päeva, kuu, aasta), näiteks <code>SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-07-02');</code> tuletab aastaarvu;
<table>
+
<table border=1>
 
<tr><th>Ühik</th><th>Kirjeldus</th></tr>
 
<tr><th>Ühik</th><th>Kirjeldus</th></tr>
 
<tr><td>MICROSECOND</td><td>Microseconds</td></tr>
 
<tr><td>MICROSECOND</td><td>Microseconds</td></tr>

Redaktsioon: 13. mai 2019, kell 09:43

MariaDb kuupäeva ja kellaaja funtsioonid on ADDDATE, ADDTIME, CURDATE, DATEDIFF, DAYNAME, EXTRACT, LAST_DAY, NOW, SYSDATE jpt, täielik loetelu vt allikas 1

  • Kuupäevasid saab liita ja lahutada funktsioonidega ADDDATE, DATE_ADD, SUBDATE ning kellaaegasid liita ja lahutada funktsioonidega ADDTIME ja SUBTIME, jooksvat kuupäeva saab kuvada funktsioonidega CURDATE, NOW ja SYSDATE, jooksvat kellaaega saab vaadata CURTIME funktsiooniga;
  • ADDDATE funktsioonil on 2 kuju: ADDDATE(kuupäev,INTERVAL ühikud ja tüüp) või ADDDATE(kuupäeva_avaldis,päevade arv), näiteks SELECT ADDDATE('2018-01-02', INTERVAL 31 DAY);
  • Jooksvat kuupäeva saab funktsioonidega NOW() ja SYSDATE: SYSDATE([täpsus]), näiteks SELECT SYSDATE(4) annab kellaaja sekundid 4 komakohaga;
  • Kahe kuupäeva vahelist päevade arvu arvutab DATEDIFF, millel on 2 argumenti hilisem kuupäev ja varasem kuupäev, näiteks SELECT DATEDIFF(NOW(),"2007-04-21");;
  • EXTRACT funktsioon võimaldab kuupäevast tuletada vajaliku kuupäeva osa (päeva, kuu, aasta), näiteks SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-07-02'); tuletab aastaarvu;
ÜhikKirjeldus
MICROSECONDMicroseconds
SECOND Seconds
MINUTE Minutes
HOUR Hours
DAY Days
WEEK Weeks
MONTH Months
QUARTER Quarters
YEAR Years
SECOND_MICROSECOND Seconds.Microseconds
MINUTE_MICROSECOND Minutes.Seconds.Microseconds
MINUTE_SECOND Minutes.Seconds
HOUR_MICROSECOND Hours.Minutes.Seconds.Microseconds
HOUR_SECOND Hours.Minutes.Seconds
HOUR_MINUTE Hours.Minutes
DAY_MICROSECOND Days Hours.Minutes.Seconds.Microseconds
DAY_SECOND Days Hours.Minutes.Seconds
DAY_MINUTE Days Hours.Minutes
DAY_HOUR Days Hours
YEAR_MONTH Years-Months
Allikad:
  1. MariaDB kuupäeva ja kellaaja funktsioonid

Tagasi SQL lausendite juurde