Erinevus lehekülje "Kuupäevafunktsioonid" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
9. rida: 9. rida:
 
<table border=1>
 
<table border=1>
 
<tr><th>Ühik</th><th>Kirjeldus</th></tr>
 
<tr><th>Ühik</th><th>Kirjeldus</th></tr>
<tr><td>MICROSECOND</td><td>Microseconds</td></tr>
+
<tr><td>MICROSECOND</td><td>mikrosekundid</td></tr>
<tr><td>SECOND </td><td>Seconds</td></tr>
+
<tr><td>SECOND </td><td>sekundid</td></tr>
<tr><td>MINUTE </td><td>Minutes</td></tr>
+
<tr><td>MINUTE </td><td>minutid</td></tr>
<tr><td>HOUR </td><td>Hours</td></tr>
+
<tr><td>HOUR </td><td>tunnid</td></tr>
<tr><td>DAY </td><td>Days</td></tr>
+
<tr><td>DAY </td><td>päevad</td></tr>
<tr><td>WEEK </td><td>Weeks</td></tr>
+
<tr><td>WEEK </td><td>nädalad</td></tr>
<tr><td>MONTH </td><td>Months</td></tr>
+
<tr><td>MONTH </td><td>kuud</td></tr>
<tr><td>QUARTER </td><td>Quarters</td></tr>
+
<tr><td>QUARTER </td><td>kvartalid</td></tr>
<tr><td>YEAR </td><td>Years</td></tr>
+
<tr><td>YEAR </td><td>aastad</td></tr>
<tr><td>SECOND_MICROSECOND </td><td>Seconds.Microseconds</td></tr>
+
<tr><td>SECOND_MICROSECOND </td><td>sekundid.mikrosekundid</td></tr>
<tr><td>MINUTE_MICROSECOND </td><td>Minutes.Seconds.Microseconds</td></tr>
+
<tr><td>MINUTE_MICROSECOND </td><td>minutid.sekundid.mikrosekundid</td></tr>
<tr><td>MINUTE_SECOND </td><td>Minutes.Seconds</td></tr>
+
<tr><td>MINUTE_SECOND </td><td>minutid.sekundid</td></tr>
<tr><td>HOUR_MICROSECOND </td><td>Hours.Minutes.Seconds.Microseconds</td></tr>
+
<tr><td>HOUR_MICROSECOND </td><td>tunnid.minutid.sekundid.mikrosekundid</td></tr>
<tr><td>HOUR_SECOND </td><td>Hours.Minutes.Seconds</td></tr>
+
<tr><td>HOUR_SECOND </td><td>tunnid.minutid.sekundid</td></tr>
<tr><td>HOUR_MINUTE </td><td>Hours.Minutes</td></tr>
+
<tr><td>HOUR_MINUTE </td><td>tunnid.minutid</td></tr>
<tr><td>DAY_MICROSECOND </td><td>Days Hours.Minutes.Seconds.Microseconds</td></tr>
+
<tr><td>DAY_MICROSECOND </td><td>päevad tunnid.minutid.sekundid.mikrosekundid</td></tr>
<tr><td>DAY_SECOND </td><td>Days Hours.Minutes.Seconds</td></tr>
+
<tr><td>DAY_SECOND </td><td>päevad tunnid.minutid.sekundid</td></tr>
<tr><td>DAY_MINUTE </td><td>Days Hours.Minutes</td></tr>
+
<tr><td>DAY_MINUTE </td><td>päevad tunnid.minutid</td></tr>
<tr><td>DAY_HOUR </td><td>Days Hours</td></tr>
+
<tr><td>DAY_HOUR </td><td>päevad tunnid</td></tr>
<tr><td>YEAR_MONTH </td><td>Years-Months</td></tr>
+
<tr><td>YEAR_MONTH </td><td>aastad-kuud</td></tr>
 
</table>
 
</table>
  

Redaktsioon: 13. mai 2019, kell 09:56

MariaDb kuupäeva ja kellaaja funtsioonid on ADDDATE, ADDTIME, CURDATE, DATEDIFF, DAYNAME, EXTRACT, LAST_DAY, NOW, SYSDATE jpt, täielik loetelu vt allikas 1

  • Kuupäevasid saab liita ja lahutada funktsioonidega ADDDATE, DATE_ADD, SUBDATE ning kellaaegasid liita ja lahutada funktsioonidega ADDTIME ja SUBTIME, jooksvat kuupäeva saab kuvada funktsioonidega CURDATE, NOW ja SYSDATE, jooksvat kellaaega saab vaadata CURTIME funktsiooniga;
  • ADDDATE funktsioonil on 2 kuju: ADDDATE(kuupäev,INTERVAL väärtus ja ühik vt tabel 1) või ADDDATE(kuupäeva_avaldis,päevade arv), näiteks SELECT ADDDATE('2018-01-02', INTERVAL 31 DAY);
  • Jooksvat kuupäeva saab funktsioonidega NOW() ja SYSDATE: SYSDATE([täpsus]), näiteks SELECT SYSDATE(4) annab kellaaja sekundid 4 komakohaga;
  • Kahe kuupäeva vahelist päevade arvu arvutab DATEDIFF, millel on 2 argumenti hilisem kuupäev ja varasem kuupäev, näiteks SELECT DATEDIFF(NOW(),"2007-04-21");;
  • EXTRACT funktsioon võimaldab kuupäevast tuletada vajaliku kuupäeva osa (päeva, kuu, aasta), näiteks SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-07-02'); tuletab aastaarvu;
Tabel 1. Kuupäeva ja kellaaja funktsioonides kasutatavad ühikud
ÜhikKirjeldus
MICROSECONDmikrosekundid
SECOND sekundid
MINUTE minutid
HOUR tunnid
DAY päevad
WEEK nädalad
MONTH kuud
QUARTER kvartalid
YEAR aastad
SECOND_MICROSECOND sekundid.mikrosekundid
MINUTE_MICROSECOND minutid.sekundid.mikrosekundid
MINUTE_SECOND minutid.sekundid
HOUR_MICROSECOND tunnid.minutid.sekundid.mikrosekundid
HOUR_SECOND tunnid.minutid.sekundid
HOUR_MINUTE tunnid.minutid
DAY_MICROSECOND päevad tunnid.minutid.sekundid.mikrosekundid
DAY_SECOND päevad tunnid.minutid.sekundid
DAY_MINUTE päevad tunnid.minutid
DAY_HOUR päevad tunnid
YEAR_MONTH aastad-kuud
Allikad:
  1. MariaDB kuupäeva ja kellaaja funktsioonid

Tagasi SQL lausendite juurde