Erinevus lehekülje "Operatsioonisüsteemide administreerimine" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "'''Maht õppenädalates 3'''")
 
 
1. rida: 1. rida:
 
'''Maht õppenädalates 3'''
 
'''Maht õppenädalates 3'''
 +
#Antud mooduli õpetamisega taotletakse, et õppija omandaks põhiteadmised ja praktilised oskused operatsioonisüsteemide haldamise olulisemateks tegevusteks.
 +
#Nõuded mooduli alustamiseks:
 +
##[[Operatsioonisüsteemide teooria alused]].
 +
##[[Arvutivõrkude alused]].
 +
##[[Arvutite lisaseadmete alused]].
 +
#Õpisisu
 +
##OPERATSIOONISÜSTEEMI PAIGALDAMINE. Operatsioonisüsteemi paigaldamine. Rakendustarkvara paigaldus ja haldus.
 +
##FAILISÜSTEEMID. Failisüsteemi ülesehitus. Failisüsteemide monteerimine. Failihaldus
 +
##KASUTAJAKONTODE HALDUS. Grupid. Õigused. Rollid. Poliitika (Policy) mõiste ja kasutamine. Kasutajate loomine, kasutajaõiguste määramine.
 +
##RIISTVARA HALDUS. Riistvara lisamine arvutisse ja selle ajurite (draiverite) paigaldamine ning häälestamine. Kasutatavad ressursid ja nende haldus. Riistavara eemaldamine. Riistavara profiilid ja nende kasutamine. Peamised probleemid riistavara haldamisel ja nende lahendamine.
 +
##KASUTAJALIIDES. Kasutajaliidese komponendid ja nende muutmine. Kasutajaliidese erinevad võimalikud vaated. Kasutajaliidese keel ja sisendseadmete kooditabelid. Kestprogrammide skriptid. Sisend/väljundvood. Tekstitoimeti vi.
 +
##VÕRGUTEENUSED JA PRINTERITE HALDUS. Võrguparameetrite seadistamine, HOSTS ja LMHOSTS failid, NetBIOS ja WINS. Võrguühenduste ja teenuste lisamine ja muutmine. Tulemüür ja selle seadistamine.
 +
Kaughaldus ja selle seadistamine. Koht- ja võrguprinterite paigaldamine. Peamised paigaldamise käigus tekkivad probleemid ja nende lahendamine. Printeripordid ja nende haldus. Mitu printerit ühe printimisseadme küljes, printeri kättesaadavus ja prioriteetsus. Printeri jagamine ja jagatud printeri kasutamine, printeri ümbersuunamine.
 +
##SÜSTEEMIHALDUS. Operatsioonisüsteemi käivitumine. Töötasemed. Teenuste automaatne käivitamine.
 +
##KÄIDELDAVUSHALDUS. Varundus. Tavalised ja dünaamilised kettad, tarkvaraline RAID, ketaste haldus ja ketaste vormindamine, ketaste ühendamine. Dünaamilisteks ketasteks teisendamine ja ketaste import. Ketta korrastus ja veaparandusprogrammid. CD ja DVD seadmete haldamine. Muude varundusseadmete haldus.
 +
##SÜSTEEMI JÕUDLUS. Süsteemi jõudluse jälgimine. Alglaadimisseadete optimeerimine. Automaatselt käivitavate programmide loetelu ja nende käivitamise keelamine. Ketaste jõudluse optimeerimine. Visuaalsete efektide ja PAGING faili haldus. Mäluhaldus ja selle jälgimine. Süsteemiteenused ja nende haldus. Süsteemi jälgimine. Kitsaskohtade leidmine. Logifailide roteerimine.
 +
#Õpitulemused
 +
##Õppija teab ja tunneb:
 +
###operatsioonisüsteemidega seotud mõisteid ja terminoloogiat;
 +
###operatsioonisüsteemides kasutatavaid failisüsteeme, failide ja kataloogide omadusi ning nende haldust;
 +
###kasutajakontode liike ja nende omaduste ja õigustega haldust;
 +
###riistvara, varundusseadmete ja printeri haldamisega seotud terminoloogiat ning peamisi töökäike
 +
##oskab:
 +
###paigaldada arvutitele operatsioonisüsteeme;
 +
###luua ja hallata kasutajakontosi ning gruppe;
 +
###hallata riistvara, varundusseadmeid, printereid ja võrguteenuseid operatsioonisüsteemides;
 +
###kohandada kasutajaliidest;
 +
###hallata ja jagada faile ning katalooge.
 +
#Hindamine
 +
##Hinnatakse:
 +
###operatsioonisüsteemidega seotud mõistete tundmist
 +
###operatsioonisüsteemide paigaldamise oskust
 +
###kasutajakontode ja gruppide loomise ja haldamise oskust
 +
###riistavara, varundusseadmete, printerite, võrguteenuste ja kasutajaliidese haldamise oskust
 +
###failide ja kataloogide haldamise ja jagamise oskust.
 +
##Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
 +
###osalemine õppetöös – 25 %;
 +
###iseseisvad tööd – 30 %:
 +
###stsenaariumile sobiva alglaadimise ja failipaigutuse valimine – 15 %;
 +
###kasutajagruppide poliitika väljatöötamine etteantud stsenaariumile – 15 %.
 +
###arvestustööd – 45 %:
 +
###operatsioonisüsteemide arhitektuur – 7 %;
 +
###kasutajakontod ja kasutajate õigused – 8 %;
 +
###varundamine – 8 %;
 +
###lisaseadmete haldus – 7 %;
 +
###võrguteenused ja nende seadistamine – 7 %;
 +
###süsteemi jõudluse halduspõhimõtted – 8 %.

Viimane redaktsioon: 17. august 2015, kell 10:39

Maht õppenädalates 3

 1. Antud mooduli õpetamisega taotletakse, et õppija omandaks põhiteadmised ja praktilised oskused operatsioonisüsteemide haldamise olulisemateks tegevusteks.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks:
  1. Operatsioonisüsteemide teooria alused.
  2. Arvutivõrkude alused.
  3. Arvutite lisaseadmete alused.
 3. Õpisisu
  1. OPERATSIOONISÜSTEEMI PAIGALDAMINE. Operatsioonisüsteemi paigaldamine. Rakendustarkvara paigaldus ja haldus.
  2. FAILISÜSTEEMID. Failisüsteemi ülesehitus. Failisüsteemide monteerimine. Failihaldus
  3. KASUTAJAKONTODE HALDUS. Grupid. Õigused. Rollid. Poliitika (Policy) mõiste ja kasutamine. Kasutajate loomine, kasutajaõiguste määramine.
  4. RIISTVARA HALDUS. Riistvara lisamine arvutisse ja selle ajurite (draiverite) paigaldamine ning häälestamine. Kasutatavad ressursid ja nende haldus. Riistavara eemaldamine. Riistavara profiilid ja nende kasutamine. Peamised probleemid riistavara haldamisel ja nende lahendamine.
  5. KASUTAJALIIDES. Kasutajaliidese komponendid ja nende muutmine. Kasutajaliidese erinevad võimalikud vaated. Kasutajaliidese keel ja sisendseadmete kooditabelid. Kestprogrammide skriptid. Sisend/väljundvood. Tekstitoimeti vi.
  6. VÕRGUTEENUSED JA PRINTERITE HALDUS. Võrguparameetrite seadistamine, HOSTS ja LMHOSTS failid, NetBIOS ja WINS. Võrguühenduste ja teenuste lisamine ja muutmine. Tulemüür ja selle seadistamine.

Kaughaldus ja selle seadistamine. Koht- ja võrguprinterite paigaldamine. Peamised paigaldamise käigus tekkivad probleemid ja nende lahendamine. Printeripordid ja nende haldus. Mitu printerit ühe printimisseadme küljes, printeri kättesaadavus ja prioriteetsus. Printeri jagamine ja jagatud printeri kasutamine, printeri ümbersuunamine.

  1. SÜSTEEMIHALDUS. Operatsioonisüsteemi käivitumine. Töötasemed. Teenuste automaatne käivitamine.
  2. KÄIDELDAVUSHALDUS. Varundus. Tavalised ja dünaamilised kettad, tarkvaraline RAID, ketaste haldus ja ketaste vormindamine, ketaste ühendamine. Dünaamilisteks ketasteks teisendamine ja ketaste import. Ketta korrastus ja veaparandusprogrammid. CD ja DVD seadmete haldamine. Muude varundusseadmete haldus.
  3. SÜSTEEMI JÕUDLUS. Süsteemi jõudluse jälgimine. Alglaadimisseadete optimeerimine. Automaatselt käivitavate programmide loetelu ja nende käivitamise keelamine. Ketaste jõudluse optimeerimine. Visuaalsete efektide ja PAGING faili haldus. Mäluhaldus ja selle jälgimine. Süsteemiteenused ja nende haldus. Süsteemi jälgimine. Kitsaskohtade leidmine. Logifailide roteerimine.
 1. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. operatsioonisüsteemidega seotud mõisteid ja terminoloogiat;
   2. operatsioonisüsteemides kasutatavaid failisüsteeme, failide ja kataloogide omadusi ning nende haldust;
   3. kasutajakontode liike ja nende omaduste ja õigustega haldust;
   4. riistvara, varundusseadmete ja printeri haldamisega seotud terminoloogiat ning peamisi töökäike
  2. oskab:
   1. paigaldada arvutitele operatsioonisüsteeme;
   2. luua ja hallata kasutajakontosi ning gruppe;
   3. hallata riistvara, varundusseadmeid, printereid ja võrguteenuseid operatsioonisüsteemides;
   4. kohandada kasutajaliidest;
   5. hallata ja jagada faile ning katalooge.
 2. Hindamine
  1. Hinnatakse:
   1. operatsioonisüsteemidega seotud mõistete tundmist
   2. operatsioonisüsteemide paigaldamise oskust
   3. kasutajakontode ja gruppide loomise ja haldamise oskust
   4. riistavara, varundusseadmete, printerite, võrguteenuste ja kasutajaliidese haldamise oskust
   5. failide ja kataloogide haldamise ja jagamise oskust.
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
   2. iseseisvad tööd – 30 %:
   3. stsenaariumile sobiva alglaadimise ja failipaigutuse valimine – 15 %;
   4. kasutajagruppide poliitika väljatöötamine etteantud stsenaariumile – 15 %.
   5. arvestustööd – 45 %:
   6. operatsioonisüsteemide arhitektuur – 7 %;
   7. kasutajakontod ja kasutajate õigused – 8 %;
   8. varundamine – 8 %;
   9. lisaseadmete haldus – 7 %;
   10. võrguteenused ja nende seadistamine – 7 %;
   11. süsteemi jõudluse halduspõhimõtted – 8 %.