Erinevus lehekülje "Pealtvaate loomine" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
73. rida: 73. rida:
  
 
''Sele 13. Kinnutusavade loomine "Circle" tööriistaga''
 
''Sele 13. Kinnutusavade loomine "Circle" tööriistaga''
 +
 +
Korrake tegevust ülejäänud 3 nurga ümardusraadiuse keskpunktides ning kasutage jälle hiire paremklahvi menüüd korduvate tegevuste korral
 +
 +
Nüüd on alusplaat valmis, näeb välja selline nagu näidatud selel 14 ja pealtvaate lõpetamiseks klikkige "'''''SKETCH PALETTE'''''" dialoogiakna allservas olevat nuppu "''Finish Sketch''" ja naasete 3D vaatesse
 +
 +
[[Pilt:Pealtvaade4.png]]
 +
 +
''Sele 14. Valmis pealtvaade''
 +
 +
Klikkige 3D vaates just valmis saanud alusplaadil, ta värvub siniseks ja näha on 4 valget ava. Valige "'''''SOLID'''''" teksti alt helesinist värvi kuubinupp, mille nimi on "''Extrude''" ja sisestage paksuse väärtuseks dialoogiakakeses 7.5 mm, vt sele 15
 +
 +
[[Pilt:Ruumvaade1.png]]
 +
 +
''Sele 15. Alusplaadi paksuse kasvatamine, lõpetamiseks klikkige "'''EXTRUDE'''" dialoogiakna nuppu "OK", vt sele 16''
 +
 +
[[Pilt:Ruumvaade11.png]]
 +
 +
''Sele 16. Alusplaadi keha loomine ekstruuderis, lõpetamiseks "OK"''
 +
 +
Seinakinnitustüki eest- ja paremvaate loomiseks on vaja alusplaadile konstrueerida 2 sümmeetriatasapinda, selleks valige "'''''CONSTRUCT'''''"menüüst "''Midplane''", vt sele 17
 +
 +
[[Pilt:Ruumvaade12.png]]
 +
 +
''Sele 17. Sümmeetriatasapindade loomine "Midplane" tööriistaga''
 +
 +
Sümmeetriatasapinna loomiseks on vaja valida alusplaadi 2 vastastikku asetsevat otspinda, vaata sele 18
 +
 +
[[Pilt:Ruumvaade2.png]]
 +
 +
''Sele 18. Alusplaadi 2 vastasserva valimine sümmeetriatasapinna loomiseks.''
 +
 +
Kuna sümmeetriatasapind jääb plaadi sisse, siis on talle paremaks ligipääsuks vaja ta alusplaadist välja kergitada, selleks minge hiiregasümmeetriatasandi servale kuni näete rohelist värvi joont ja sikutage hiirega ta alusplaadist välja ülespoole, vt sele 19
 +
 +
[[Pilt:Ruumvaade21.png]]
 +
 +
''Sele 19. Sümmeetriapinna alusplaadist ülespoole sikutamine''
 +
 +
'''NÕUANNE:''' Alusplaadi otspindade kiireks valikuks on nutikas kasutada 3D vaadete vahetamise kuubi nurki, vt sele 20
 +
 +
[[Pilt:Ruumvaade22.png]]
 +
 +
''Sele 20. 3D vaadete vahetamise kuup ja "MIDPLANE" dialoogiaken. Sümmeetriatasandi loomiseks peab olema valitud 2 tasapinda!''
 +
 +
'''NÕUANNE:''' 3D põhivaatesse tagasi saab pöörduda kasutades alati selel 20 asuva kuubi vasakus ülanurgas asuvat kodunuppu "'''''HOME'''''"
 +
 +
Kinnitustüki eestvaate loomiseks kasutage alusplaadi pikema külje sümmeetriapinda ja valige sellel hiire parema klahvi menüüst jälle "''CreateSketch''", vt sele 21
 +
 +
[[Pilt:Ruumvaade3.png]]
 +
 +
''Sele 21. Kinnitustüki eestvaate loomise alustamine''
 +
 +
Järg:

Redaktsioon: 31. mai 2021, kell 10:37

Varbade seinakinnitustüki 3D joonise loomine

Varbseina varbade kinnitustüki joonestamise järjekorra kirjeldus

Valmis kinnitustükk on näidatud selel 1

Fusion360 3D joonis.png

Sele 1. Varbseina varbade kinnitustükk

Käivitage Fusion 360 ja/või valige uus Design

Lülitage sisse joonise alustasapinnad, klikkides silmamärgil "Origin" ees, vaata sele 2

Pealtvaade0.png

Sele 2. Joonise 3D vaate alguspunkt

Seejärel klikkige joonise pealtvaate alustähisel ia valige uus joonis (Create Sketch), vaata sele 3

Pealtvaade1.png

Sele 3. Pealtvaate 2D joonise loomine

Sattute nüüd XZ tasapinnale ehk oma tulevase 3D joonise pealtvaatesse, millest annab märku paremal ülanurgas asuva kuubi kujutisel olev tekst"TOP", vt sele 4

Pealtvaade21.png

Sele 4. 3D joonise navigeerimiskuup näitab kus te asute ja 3D joonestamise tööriistariba tarkvara ülaservas muutub 2D joonise tööriistaribaks, vt sele 5

Pealtvaade22.png

Sele 5. Kahemõõtmeliste vaadete loomise tööriistad

lisaks on joonislehe keskel pealtvaatele (XZ tasapind) iseloomulik kujutis, vt sele 6

Pealtvaade2.png

Sele 6. Pealtvaate tunnus koos joonise keskpunkti ja punase X telje ning sinise Z telje kujutistega

Pealtvaate loomiseks valige "SOLID" teksti alt ristküliku nupp (2-point Rectangle) ja vedage hiirega joonise keskpunkti ümber ristkülik, tulemusvõiks välja näha selline nagu selel 7

Pealtvaade3.png

Sele 7. Kinnitustüki alusplaadi ristkülik mõõtmetega 60 x70 mm

MÄRKUS: Harjakujulised halli värvi märgid joonte keskkoha juures on kahemõõtmeliste joonte piirangud (iga 2D joon peab sisaldama 2 punktikoordinaattasandil)

NÕUANNE: ristküliku loomiseks piisab vasaku ülaserva punkti märkimisest lehele ja väikese ristküliku vedamisest, mõõtmed saab sisetadaklaviatuurilt, antud juhul 70, klaviatuuri TAB klahvi vajutamisest ja tesise mõõtme 60 sisestamiset. ENTER kahvi vajutus lõpetab ristküliku justsellisena nagu selel 7 näha

Järgmisena loome ristküliku nurkade ümardusraadiused, mis on kõigil neljal nurgal 15 mm, selleks valige "TOOLS" alt kaarekujuline nupp, millenimi on "Fillet" ja klikkige nurgal, tekkib punane ümardusraadiuse kujutis ja arvuväärtuse kast, kus raadiuse väärtus on sinise värviga tähistatud,tippige lihtsalt klaviatuurilt 15 ja vajutage jälle ENTER klahvi, vaata seled 8,9,10

Pealtvaade31.png Pealtvaade32.png Pealtvaade33.png

Sele 8. Nurga valimine Sele 9. Ümardusraadiuse väärtuse sisestamine Sele 10. Ümardusraadiuse lõpetamine

Kui kõik ümardusraadiused on määratud, näeb tulmus välja selline nagu näha selel 12

MÄRKUS: Järgmise ristküliku nurga juures ei pea valima nuppu "Fillet" uuesti, piisab, kui klikkida hiire paremplahvi ja valida sealt "Repeat Fillet", vt sele 11

Pealtvaade34.png

Sele 11. Hiire parema klahvi menüü kasutamine korduvate tegevuste puhul

Pealtvaade35.png

Sele 12. Alusplaat peale ümardusraadiuste lisamist

Järgmisena lisame kinnitusavad ümardusraadiuste keskpunktidesse, selleks valime "SURFACE" teksti alt ringjoone märgi, valime üheümardusraadiuse kekpunkti ja veame hiirega ringjoone ning sisestame klaviatuurilt ava läbimõõduks 12 mm ja lõpetame jälle ENTER klavivajutusega, vaata sele 13

Pealtvaade36.png

Sele 13. Kinnutusavade loomine "Circle" tööriistaga

Korrake tegevust ülejäänud 3 nurga ümardusraadiuse keskpunktides ning kasutage jälle hiire paremklahvi menüüd korduvate tegevuste korral

Nüüd on alusplaat valmis, näeb välja selline nagu näidatud selel 14 ja pealtvaate lõpetamiseks klikkige "SKETCH PALETTE" dialoogiakna allservas olevat nuppu "Finish Sketch" ja naasete 3D vaatesse

Pealtvaade4.png

Sele 14. Valmis pealtvaade

Klikkige 3D vaates just valmis saanud alusplaadil, ta värvub siniseks ja näha on 4 valget ava. Valige "SOLID" teksti alt helesinist värvi kuubinupp, mille nimi on "Extrude" ja sisestage paksuse väärtuseks dialoogiakakeses 7.5 mm, vt sele 15

Ruumvaade1.png

Sele 15. Alusplaadi paksuse kasvatamine, lõpetamiseks klikkige "EXTRUDE" dialoogiakna nuppu "OK", vt sele 16

Ruumvaade11.png

Sele 16. Alusplaadi keha loomine ekstruuderis, lõpetamiseks "OK"

Seinakinnitustüki eest- ja paremvaate loomiseks on vaja alusplaadile konstrueerida 2 sümmeetriatasapinda, selleks valige "CONSTRUCT"menüüst "Midplane", vt sele 17

Ruumvaade12.png

Sele 17. Sümmeetriatasapindade loomine "Midplane" tööriistaga

Sümmeetriatasapinna loomiseks on vaja valida alusplaadi 2 vastastikku asetsevat otspinda, vaata sele 18

Ruumvaade2.png

Sele 18. Alusplaadi 2 vastasserva valimine sümmeetriatasapinna loomiseks.

Kuna sümmeetriatasapind jääb plaadi sisse, siis on talle paremaks ligipääsuks vaja ta alusplaadist välja kergitada, selleks minge hiiregasümmeetriatasandi servale kuni näete rohelist värvi joont ja sikutage hiirega ta alusplaadist välja ülespoole, vt sele 19

Ruumvaade21.png

Sele 19. Sümmeetriapinna alusplaadist ülespoole sikutamine

NÕUANNE: Alusplaadi otspindade kiireks valikuks on nutikas kasutada 3D vaadete vahetamise kuubi nurki, vt sele 20

Ruumvaade22.png

Sele 20. 3D vaadete vahetamise kuup ja "MIDPLANE" dialoogiaken. Sümmeetriatasandi loomiseks peab olema valitud 2 tasapinda!

NÕUANNE: 3D põhivaatesse tagasi saab pöörduda kasutades alati selel 20 asuva kuubi vasakus ülanurgas asuvat kodunuppu "HOME"

Kinnitustüki eestvaate loomiseks kasutage alusplaadi pikema külje sümmeetriapinda ja valige sellel hiire parema klahvi menüüst jälle "CreateSketch", vt sele 21

Ruumvaade3.png

Sele 21. Kinnitustüki eestvaate loomise alustamine

Järg: