Erinevus lehekülje "Praktika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Arvutid ja arvutivõrgud, erialad KKPB 85065 ja KKB 85067)
(Arvutid ja arvutivõrgud, erialad KKPB 85065 ja KKB 85067)
101. rida: 101. rida:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
<h5>Praktikate läbiviimine</h5>
 +
Seoses õppekava KKB 85067 läbiviimisega sessiooniti, viibivad antud õppekava õppurid kutseõppeasutuses 25 % ulatuses moodulite mahust, siis 75 % praktika ja praktilise õppe mahust on vaja läbi viia praktikaettevõttes.
 +
 +
Elektroonika praktika viiakse läbi järgmiselt:
 +
• Õppekaval KKB 85067 IV semestril 10 tundi kutseõppeasutuses ja ülejäänud 30 tundi praktikaettevõttes;
 +
• Õppekaval KKPB 85065 IV semestril 40 tundi kutseõppeasutuses.
  
 
= Tarkvara ja andmebaaside haldus =
 
= Tarkvara ja andmebaaside haldus =

Redaktsioon: 11. mai 2015, kell 11:55

Enne praktikale minekut

Praktika koha leidmine

 • Õpilane otsib ise praktika koha
 • Õpilane leiab praktikakoha kooli praktika baasist IKT praktika baasid

Praktika lepingu vormistamine

 1. Hangi andmed praktikaettevõtte kohta
  1. Praktika alguskuupäev
  2. Praktika lõpukuupäev
  3. Praktika kestvus akadeemilistes tundides
  4. Ettevõtte nimi
  5. Ettevõtte reg kood
  6. Ettevõtte riik
  7. Ettevõtte maakond
  8. Ettevõtte linn
  9. Ettevõtte küla/linnaosa
  10. Ettevõtte vald
  11. Ettevõtte indeks
  12. Ettevõtte aadress
  13. Ettevõtte e-post
  14. Ettevõtte telefon
  15. Ettevõtte poolne esindaja lepingu allkirjastamisel (eesnimi ja perekonnanimi)
  16. Ettevõtte poolse esindaja ametinimetus
  17. Ettevõtte poolse esindaja kontakttelefon
  18. Ettevõtte poolne juhendaja (eesnimi ja perekonnanimi)
  19. Ettevõtte poolse juhendaja isikukood
  20. Ettevõtte poolse juhendaja ametinimetus
  21. Ettevõtte poolse juhendaja kontakttelefon
  22. Ettevõtte poolse juhendaja e-post
 2. Edasta andmed valdkonna juhile e-posti teel
 3. Valdkonna juht koostab praktika lepingu ja saadab selle Sulle digiallkirjastatult
 4. Allkirjasta digitaalselt saadud praktika leping
 5. Saada praktika leping ettevõtte poolsele juhendajale ja palu tal see allkirjastada
 6. 3 digitaalallkirjaga leping küsi ettevõtte juhendajalt tagasi ja saada see valdkonna juhile edasi

Tutvu praktika dokumentidega ja jaga neid ja praktika juhendajaga

 1. Juhend praktika ettevõttele
 2. Praktikal käitumise juhend
 3. Õppekorralduseeskiri
 4. siseveebi täitmine praktikal

Arvutid ja arvutivõrgud, erialad KKPB 85065 ja KKB 85067

Praktika osad:

Praktika kogukestvuseks on 25 õppenädalat, mis jaguneb järgmiselt:

1. Elektroonika praktika. Elektroonika praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: jootmistehnikad, jootmisel kasutatavad töövahendid, elektroonika komponentide käitlemisel kehtestatud nõuded, elektroonikaseadiste skeemide koostamise alused, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmisel kasutatavad töövõtted- ja vahendid

2. Arvutivõrkude praktika. Arvutivõrgu praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: arvutivõrgu kaabli käitlemisele kehtestatud nõuded, kaablitele pistikute paigaldamine, kaabli jätkamine, võrgukaablite parameetrite mõõtmine, võrgu- ja toitekaablite paigaldus, võrguseadmete ja kaablikarbikute paigaldamine seinale, võrguliikluse jälgimine ja tõrkekindluse tagamine, traadita arvutivõrgu seadmetele optimaalse asukoha leidmine, traadita arvutivõrgu leviala ulatuse ja kvaliteedi mõõtmine, traadita arvutivõrgu seadmete paigaldamine, lisaantennide paigaldus.

3. IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika. Vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub praktiliselt arvutifirmade või asutuste IT osakondade töökorralduse ja tegevusvaldkondadega ning nende poolt pakutavate teenustega või IT juhi või tugispetsialisti tööülesannetega väikefirmas.

4. Ametikoha vaatluspraktika. Ametikoha vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub pikemalt mõne kindla ametikoha tööülesannete ja töökorraldusega.

5. Tööpraktika IKT tehnikuna. Tööpraktikaga taotletakse, et õppija töötab praktikandina ühel kindlal ametikohal ühes kindlas organisatsioonis ning rakendab teoreetilise õppe ja eelnevate praktikate käigus omandatud teadmisi erialale iseloomulike tööülesannete täitmisel.

Praktika tulemusena oskab õppija teha meeskonnatööd ja viia läbi eneseanalüüsi: anda hinnangut oma teadmistele, praktilisele ettevalmistusele, toimetulekule, uutele teadmistele ja oskustele.

Praktikate nimetused, kestvused ja toimumisajad on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Praktikate moodulid ja nende mahud
Moodul nr Nimetus Õn Aeg, sem Eeldusmoodulid
87 Elektroonika praktika 1 IV 78
88 Arvutivõrkude praktika 5 II,III,IV 67
89 IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika 1 I 2,15
90 Ametikoha vaatluspraktika 1 I 2,15
91 Tööpraktika IKT tehnikuna 17 II,III,IV,V 61,82,73,74,69,80
Praktikate läbiviimine

Seoses õppekava KKB 85067 läbiviimisega sessiooniti, viibivad antud õppekava õppurid kutseõppeasutuses 25 % ulatuses moodulite mahust, siis 75 % praktika ja praktilise õppe mahust on vaja läbi viia praktikaettevõttes.

Elektroonika praktika viiakse läbi järgmiselt: • Õppekaval KKB 85067 IV semestril 10 tundi kutseõppeasutuses ja ülejäänud 30 tundi praktikaettevõttes; • Õppekaval KKPB 85065 IV semestril 40 tundi kutseõppeasutuses.

Tarkvara ja andmebaaside haldus

Praktika osad:

IT süsteemide nooremspetsialist

Praktika osad:

Tarkvara arendaja

Praktika osad: