Erinevus lehekülje "Praktika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Arvutid ja arvutivõrgud, erialad KKPB 85065 ja KKB 85067)
(Arvutid ja arvutivõrgud, erialad KKPB 85065 ja KKB 85067)
115. rida: 115. rida:
 
<li>40 tundi kutseõppeasutuses;
 
<li>40 tundi kutseõppeasutuses;
 
<li>160 tundi praktikaettevõttes.</ul></ul>
 
<li>160 tundi praktikaettevõttes.</ul></ul>
 +
 +
<b>IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika ja ametikoha vaatluspraktika</b> viiakse läbi praktikaettevõttes  järgmiselt:
 +
<ul><li>Õppekaval KKB 85067:<ul>
 +
<li>I semestril 40 tundi IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktikat;
 +
<li>I semestril 40 tundi ametikoha vaatluspraktikat.</ul>
 +
<li>Õppekaval KKPB 85065:<ul>
 +
<li>VI semestril 40 tundi IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktikat praktikaettevõttes, millest võib koostöös praktikaettevõtetega osa toimuda kutseõppeasutuses;
 +
<li>VI semestril 40 tundi ametikoha vaatluspraktikat toimub praktikaettevõttes.</ul></ul>
 +
 +
<b>Tööpraktika IKT tehnikuna</b> viiakse läbi praktikaettevõttes järgmiselt:<ul>
 +
<li>Õppekaval KKB 85067:<ul>
 +
<li>I ja II semestril 120 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes;
 +
<li>III ja IV semestril 320 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes;
 +
<li>V semestril 240 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes.</ul>
 +
<li>Õppekaval KKPB 85065:<ul>
 +
<li>VI semestril 440 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes;
 +
<li>VII semestril 240 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes.</ul></ul>
 +
 +
<h5>Praktiline õpe</h5>
 +
Valikõpingute moodulitest lisandub täiendavalt 10 õppenädalat praktilist õpet (õppekava moodulid 93 ja 94), millest osa viiakse läbi kutseõppeasutuses ja osa praktikaettevõttes.
 +
Valikõpingute sisuks on arvutite hoolduse praktiline tegevus ja seda viiakse läbi kooli arvutivõrgu tööjaamade ja arvutiklasside tööjaamade jooksvaks korrashoiuks. Kooli failiserverisse on paigaldatud tehnilise tugiteenuse läbiviimiseks vastav tarkvara, kus kõik kasutajate probleemid ja mured registreeritakse. Nimetatud tarkvara vahendusel saavad valves olevas õpilased probleemidest teada ja neid ka operatiivselt lahendada. Valikõpingute kogumahuks on 10 õppenädalat ja see jaguneb „Arvutite riistvara hooldus“ mooduliks kestvusega 4 õppenädalat ja „Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine“ mooduliks kestvusega 6 õppenädalat.
 +
<b>Arvutite riistvara hoolduse</b> praktiline õpe õppekaval KKB 85067 viiakse läbi järgmiselt: <ul>
 +
<li>II semestril 20 h kutseõppeasutuses ja ülejäänud 60 tundi praktikaettevõttes;
 +
<li>IV semestril 20 h kutseõppeasutuses ja ülejäänud 60 tundi praktikaettevõttes.</ul>
 +
<b>Arvutite riistvara hoolduse praktiline õpe</b> õppekaval KKB 85065 viiakse läbi kutseõppeasutuses vastavalt mooduli 93 kirjeldusele.
 +
<b>Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine praktiline õpe</b> õppekaval KKB 85067 viiakse läbi IV semestril 30 tunni ulatuses kutseõppeasutuses ja ülejäänud 210 tunni ulatuses praktikaettevõttes.
 +
<b>Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine praktiline õpe</b> õppekaval KKB 85065 viiakse läbi I kuni VII semestril 200 tunni ulatuses kutseõppeasutuses ja ülejäänud 40 tunni ulatuses praktikaettevõttes.
 +
 +
Kokkuvõte praktika ja praktiliste tööde läbiviimiseks ettevõttes kogu õppekava vältel on toodud tabelis 2. Ettevõttes tehtava praktika ja praktilise töö kogumaht on 1270 akadeemilist tundi ning praktika ja praktilise töö kogumaht 1400 tundi. <b>Praktikate aruannete tööaja arvestuse tabelid peavad näitama töötunde kokku 1400 tunni ulatuses!</b>
 +
<h5>Tabel 2. Praktikate ja praktiliste tööde läbiviimise soovituslik ajagraafik õpingute vältel õppekaval KKB 85067 </h5>
 +
 +
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 +
|-
 +
! style="text-align:left;"|Moodul nr
 +
! Nimetus
 +
! Õn
 +
! I sem
 +
! II sem
 +
! III sem
 +
! IV sem
 +
! V sem
 +
|-
 +
|-
 +
! scope="row"|87
 +
! style="text-align:left;"|Elektroonika praktika
 +
! 1
 +
!
 +
!
 +
!
 +
! 30
 +
!
 +
|-
 +
|-
 +
! scope="row"|88
 +
! style="text-align:left;"|Arvutivõrkude praktika
 +
! 5
 +
!
 +
! 60
 +
!
 +
! 90
 +
!
 +
|-
 +
|-
 +
! scope="row"|89
 +
! style="text-align:left;"|IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika
 +
! 1
 +
! 40
 +
!
 +
!
 +
!
 +
!
 +
|-
 +
|-
 +
! scope="row"|90
 +
! style="text-align:left;"|Ametikoha vaatluspraktika
 +
! 1
 +
! 40
 +
!
 +
!
 +
!
 +
!
 +
|-
 +
|-
 +
! scope="row"|91
 +
! style="text-align:left;"|Tööpraktika IKT tehnikuna
 +
! 17
 +
! 60
 +
! 60
 +
! 320
 +
!
 +
! 240
 +
|-
 +
|-
 +
! scope="row"|93
 +
! style="text-align:left;"|Arvutite riistvara hooldus
 +
! 4
 +
!
 +
! 60
 +
!
 +
! 60
 +
!
 +
|-
 +
|-
 +
! scope="row"|94
 +
! style="text-align:left;"|Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine
 +
! 6
 +
!
 +
!
 +
!
 +
! 210
 +
!
 +
|-
 +
|-
 +
!scope="row"
 +
! style="text-align:center;"|KOKKU
 +
! 35
 +
! 140
 +
! 180
 +
! 320
 +
! 390
 +
! 240
 +
|}
  
 
= Tarkvara ja andmebaaside haldus =
 
= Tarkvara ja andmebaaside haldus =

Redaktsioon: 11. mai 2015, kell 12:25

Enne praktikale minekut

Praktika koha leidmine

 • Õpilane otsib ise praktika koha
 • Õpilane leiab praktikakoha kooli praktika baasist IKT praktika baasid

Praktika lepingu vormistamine

 1. Hangi andmed praktikaettevõtte kohta
  1. Praktika alguskuupäev
  2. Praktika lõpukuupäev
  3. Praktika kestvus akadeemilistes tundides
  4. Ettevõtte nimi
  5. Ettevõtte reg kood
  6. Ettevõtte riik
  7. Ettevõtte maakond
  8. Ettevõtte linn
  9. Ettevõtte küla/linnaosa
  10. Ettevõtte vald
  11. Ettevõtte indeks
  12. Ettevõtte aadress
  13. Ettevõtte e-post
  14. Ettevõtte telefon
  15. Ettevõtte poolne esindaja lepingu allkirjastamisel (eesnimi ja perekonnanimi)
  16. Ettevõtte poolse esindaja ametinimetus
  17. Ettevõtte poolse esindaja kontakttelefon
  18. Ettevõtte poolne juhendaja (eesnimi ja perekonnanimi)
  19. Ettevõtte poolse juhendaja isikukood
  20. Ettevõtte poolse juhendaja ametinimetus
  21. Ettevõtte poolse juhendaja kontakttelefon
  22. Ettevõtte poolse juhendaja e-post
 2. Edasta andmed valdkonna juhile e-posti teel
 3. Valdkonna juht koostab praktika lepingu ja saadab selle Sulle digiallkirjastatult
 4. Allkirjasta digitaalselt saadud praktika leping
 5. Saada praktika leping ettevõtte poolsele juhendajale ja palu tal see allkirjastada
 6. 3 digitaalallkirjaga leping küsi ettevõtte juhendajalt tagasi ja saada see valdkonna juhile edasi

Tutvu praktika dokumentidega ja jaga neid ja praktika juhendajaga

 1. Juhend praktika ettevõttele
 2. Praktikal käitumise juhend
 3. Õppekorralduseeskiri
 4. siseveebi täitmine praktikal

Arvutid ja arvutivõrgud, erialad KKPB 85065 ja KKB 85067

Praktika osad:

Praktika kogukestvuseks on 25 õppenädalat, mis jaguneb järgmiselt:

1. Elektroonika praktika. Elektroonika praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: jootmistehnikad, jootmisel kasutatavad töövahendid, elektroonika komponentide käitlemisel kehtestatud nõuded, elektroonikaseadiste skeemide koostamise alused, elektroonikaseadiste parameetrite mõõtmisel kasutatavad töövõtted- ja vahendid

2. Arvutivõrkude praktika. Arvutivõrgu praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: arvutivõrgu kaabli käitlemisele kehtestatud nõuded, kaablitele pistikute paigaldamine, kaabli jätkamine, võrgukaablite parameetrite mõõtmine, võrgu- ja toitekaablite paigaldus, võrguseadmete ja kaablikarbikute paigaldamine seinale, võrguliikluse jälgimine ja tõrkekindluse tagamine, traadita arvutivõrgu seadmetele optimaalse asukoha leidmine, traadita arvutivõrgu leviala ulatuse ja kvaliteedi mõõtmine, traadita arvutivõrgu seadmete paigaldamine, lisaantennide paigaldus.

3. IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika. Vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub praktiliselt arvutifirmade või asutuste IT osakondade töökorralduse ja tegevusvaldkondadega ning nende poolt pakutavate teenustega või IT juhi või tugispetsialisti tööülesannetega väikefirmas.

4. Ametikoha vaatluspraktika. Ametikoha vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub pikemalt mõne kindla ametikoha tööülesannete ja töökorraldusega.

5. Tööpraktika IKT tehnikuna. Tööpraktikaga taotletakse, et õppija töötab praktikandina ühel kindlal ametikohal ühes kindlas organisatsioonis ning rakendab teoreetilise õppe ja eelnevate praktikate käigus omandatud teadmisi erialale iseloomulike tööülesannete täitmisel.

Praktika tulemusena oskab õppija teha meeskonnatööd ja viia läbi eneseanalüüsi: anda hinnangut oma teadmistele, praktilisele ettevalmistusele, toimetulekule, uutele teadmistele ja oskustele.

Praktikate nimetused, kestvused ja toimumisajad on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Praktikate moodulid ja nende mahud
Moodul nr Nimetus Õn Aeg, sem Eeldusmoodulid
87 Elektroonika praktika 1 IV 78
88 Arvutivõrkude praktika 5 II,III,IV 67
89 IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika 1 I 2,15
90 Ametikoha vaatluspraktika 1 I 2,15
91 Tööpraktika IKT tehnikuna 17 II,III,IV,V 61,82,73,74,69,80
Praktikate läbiviimine

Seoses õppekava KKB 85067 läbiviimisega sessiooniti, viibivad antud õppekava õppurid kutseõppeasutuses 25 % ulatuses moodulite mahust, siis 75 % praktika ja praktilise õppe mahust on vaja läbi viia praktikaettevõttes.

Elektroonika praktika viiakse läbi järgmiselt:
 • Õppekaval KKB 85067 IV semestril 10 tundi kutseõppeasutuses ja ülejäänud 30 tundi praktikaettevõttes;
 • Õppekaval KKPB 85065 IV semestril 40 tundi kutseõppeasutuses.
Arvutivõrkude praktika viiakse läbi järgmiselt:
 • Õppekaval KKB 85067:
  • II semestril 20 tundi kutseõppeasutuses ja ülejäänud 60 tundi praktikaettevõttes;
  • III semestril 30 tundi kutseõppeasutuses ja ülejäänud 90 tundi praktikaettevõttes.
 • Õppekaval KKPB 85065:
  • 40 tundi kutseõppeasutuses;
  • 160 tundi praktikaettevõttes.

IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika ja ametikoha vaatluspraktika viiakse läbi praktikaettevõttes järgmiselt:

 • Õppekaval KKB 85067:
  • I semestril 40 tundi IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktikat;
  • I semestril 40 tundi ametikoha vaatluspraktikat.
 • Õppekaval KKPB 85065:
  • VI semestril 40 tundi IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktikat praktikaettevõttes, millest võib koostöös praktikaettevõtetega osa toimuda kutseõppeasutuses;
  • VI semestril 40 tundi ametikoha vaatluspraktikat toimub praktikaettevõttes.
Tööpraktika IKT tehnikuna viiakse läbi praktikaettevõttes järgmiselt:
 • Õppekaval KKB 85067:
  • I ja II semestril 120 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes;
  • III ja IV semestril 320 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes;
  • V semestril 240 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes.
 • Õppekaval KKPB 85065:
  • VI semestril 440 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes;
  • VII semestril 240 tundi IKT tehniku praktikat praktikaettevõttes.
Praktiline õpe

Valikõpingute moodulitest lisandub täiendavalt 10 õppenädalat praktilist õpet (õppekava moodulid 93 ja 94), millest osa viiakse läbi kutseõppeasutuses ja osa praktikaettevõttes. Valikõpingute sisuks on arvutite hoolduse praktiline tegevus ja seda viiakse läbi kooli arvutivõrgu tööjaamade ja arvutiklasside tööjaamade jooksvaks korrashoiuks. Kooli failiserverisse on paigaldatud tehnilise tugiteenuse läbiviimiseks vastav tarkvara, kus kõik kasutajate probleemid ja mured registreeritakse. Nimetatud tarkvara vahendusel saavad valves olevas õpilased probleemidest teada ja neid ka operatiivselt lahendada. Valikõpingute kogumahuks on 10 õppenädalat ja see jaguneb „Arvutite riistvara hooldus“ mooduliks kestvusega 4 õppenädalat ja „Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine“ mooduliks kestvusega 6 õppenädalat.

Arvutite riistvara hoolduse praktiline õpe õppekaval KKB 85067 viiakse läbi järgmiselt:
 • II semestril 20 h kutseõppeasutuses ja ülejäänud 60 tundi praktikaettevõttes;
 • IV semestril 20 h kutseõppeasutuses ja ülejäänud 60 tundi praktikaettevõttes.

Arvutite riistvara hoolduse praktiline õpe õppekaval KKB 85065 viiakse läbi kutseõppeasutuses vastavalt mooduli 93 kirjeldusele. Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine praktiline õpe õppekaval KKB 85067 viiakse läbi IV semestril 30 tunni ulatuses kutseõppeasutuses ja ülejäänud 210 tunni ulatuses praktikaettevõttes. Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine praktiline õpe õppekaval KKB 85065 viiakse läbi I kuni VII semestril 200 tunni ulatuses kutseõppeasutuses ja ülejäänud 40 tunni ulatuses praktikaettevõttes.

Kokkuvõte praktika ja praktiliste tööde läbiviimiseks ettevõttes kogu õppekava vältel on toodud tabelis 2. Ettevõttes tehtava praktika ja praktilise töö kogumaht on 1270 akadeemilist tundi ning praktika ja praktilise töö kogumaht 1400 tundi. Praktikate aruannete tööaja arvestuse tabelid peavad näitama töötunde kokku 1400 tunni ulatuses!

Tabel 2. Praktikate ja praktiliste tööde läbiviimise soovituslik ajagraafik õpingute vältel õppekaval KKB 85067
Moodul nr Nimetus Õn I sem II sem III sem IV sem V sem
87 Elektroonika praktika 1 30
88 Arvutivõrkude praktika 5 60 90
89 IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika 1 40
90 Ametikoha vaatluspraktika 1 40
91 Tööpraktika IKT tehnikuna 17 60 60 320 240
93 Arvutite riistvara hooldus 4 60 60
94 Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine 6 210
scope="row" KOKKU 35 140 180 320 390 240

Tarkvara ja andmebaaside haldus

Praktika osad:

IT süsteemide nooremspetsialist

Praktika osad:

Tarkvara arendaja

Praktika osad: