Praktika välismaal

Allikas: Teadmusbaas

Praktikale kandideerimine

Tekst

Praktika dokumentide vormistamine

Tekst

Praktikale sõitmine

Tekst

Praktika päeviku täitmine

Vaata Praktika peatüki all olevat siseveebi täitmise juhendit

Praktikal viibimine

Tekst

Praktikalt tagasi tulles

Tekst