Erinevus lehekülje "SQL lausendite info" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
9. rida: 9. rida:
 
* Teksti ehk <mark>[http://wiki.kehtna.edu.ee/Stringifunktsioonid stringifunktsioonid]</mark> ''CONCAT, INSTR, LENGTH, LPAD, RPAD, LEFT, RIGHT, MID, TRIM'' jne;
 
* Teksti ehk <mark>[http://wiki.kehtna.edu.ee/Stringifunktsioonid stringifunktsioonid]</mark> ''CONCAT, INSTR, LENGTH, LPAD, RPAD, LEFT, RIGHT, MID, TRIM'' jne;
 
* <mark>[http://wiki.kehtna.edu.ee/Arvufunktsioonid Arvufunktsioonid]</mark> ''ABS, CEIL, DIV, EXP, PI, SIN, COS'' jne;
 
* <mark>[http://wiki.kehtna.edu.ee/Arvufunktsioonid Arvufunktsioonid]</mark> ''ABS, CEIL, DIV, EXP, PI, SIN, COS'' jne;
* <mark>[http://wiki.kehtna.edu.ee/Kuup%C3%A4evafunktsioonid Kuupäevafunktsioonid]</mark>;
+
* <mark>[http://wiki.kehtna.edu.ee/Kuup%C3%A4evafunktsioonid Kuupäevafunktsioonid]</mark>nagu ''ADDDATE, ADDTIME, CURDATE, DATEDIFF, DAYNAME, EXTRACT, LAST_DAY, NOW, SYSDATE'';
 
* Grupeerimisfunktsioonid;
 
* Grupeerimisfunktsioonid;
 
* Teisendusfunktsioonid;
 
* Teisendusfunktsioonid;

Redaktsioon: 13. mai 2019, kell 07:43

Standardne SQL saab jagada 4 alamliiki:

 • DDL (Data Definition Language) on andmete määratluskeel, sisaldab korraldusi CREATE, ALTER, DROP, RENAME;
 • DML (Data Manipulation Language) on andmete töötlemise keel, sisaldab korraldusi SELECT, INSERT, UPDATE;
 • TCL (Tranaction Control Language) on tehingute kontrollkeel, sisaldab korraldusi COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT;
 • DCL (Data(base) Control Language) on andmetele juurdepääsu reguleerimise keel, sisaldab korraldusi GRANT ja REVOKE.
 • Vaata ka Oracle sama materjali

SQL keeles kasutatavad funktsioonid jagunevad:

 • Teksti ehk stringifunktsioonid CONCAT, INSTR, LENGTH, LPAD, RPAD, LEFT, RIGHT, MID, TRIM jne;
 • Arvufunktsioonid ABS, CEIL, DIV, EXP, PI, SIN, COS jne;
 • Kuupäevafunktsioonidnagu ADDDATE, ADDTIME, CURDATE, DATEDIFF, DAYNAME, EXTRACT, LAST_DAY, NOW, SYSDATE;
 • Grupeerimisfunktsioonid;
 • Teisendusfunktsioonid;
 • Üldfunktsioonid;
 • Tabelite mestimiskorraldused JOIN.


Allikad:

MariaDB SELECT lausend


Tagasi MySQL ja MariaDB lehele