SQL lausendite info

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 9. mai 2019, kell 11:09 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Standardne SQL saab jagada 4 alamliiki:

 • DDL (Data Definition Language) on andmete määratluskeel, sisaldab korraldusi CREATE, ALTER, DROP, RENAME;
 • DML (Data Manipulation Language) on andmete töötlemise keel, sisaldab korraldusi SELECT, INSERT, UPDATE;
 • TCL (Tranaction Control Language) on tehingute kontrollkeel, sisaldab korraldusi COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT;
 • DCL (Data(base) Control Language) on andmetele juurdepääsu reguleerimise keel, sisaldab korraldusi GRANT ja REVOKE.

SQL keeles kasutatavad funktsioonid jagunevad:

 • Teksti ehk stringifunktsioonid CONCAT, INSTR, LENGTH, LPAD, RPAD, LEFT, RIGHT, MID, TRIM jne;
 • ArvufunktsioonidABS, CEIL, DIV, EXP, PI, SIN, COS;
 • Kuupäevafunktsioonid;
 • Grupeerimisfunktsioonid;
 • Teisendusfunktsioonid;
 • Üldfunktsioonid;
 • Tabelite mestimiskorraldused JOIN.


Allikad:

MariaDB SELECT lausend


Tagasi MySQL ja MariaDB lehele