Serveri operatsioonisüsteemid ja nende haldus

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 21. august 2015, kell 09:21 kasutajalt 217.159.152.34 (arutelu) (Created page with "<h1>Mooduli eesmärk</h1> <p>Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi serverite operatsioonisüsteemidest ja oskuse neid paigaldada ning hallata.</p>...")
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Mooduli eesmärk

Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi serverite operatsioonisüsteemidest ja oskuse neid paigaldada ning hallata.

Nõuded mooduli alustamiseks

Operatsioonisüsteemide teooria alused Arvutivõrgud Arvutite lisaseadmed Arvutite riistvara Programmeerimise alused

Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• serverioperatsioonide erinevust võrreldes teiste operatsioonisüsteemidega

• Microsofti serveri operatsioonisüsteeme ja nende pakutavaid teenuseid ning vahendeid

• Unix serveri operatsioonisüsteeme ja nende pakutavaid teenuseid ning vahendeid

• klastri mõistet ja vajadust oskab:

• paigaldada ja hallata Microsofti serverioperatsioonisüsteeme

• paigaldada ja hallata Unix laadseid serverioperatsioonisüsteeme

Hindamine

Hinnatakse

• serverite ja serveri operatsioonide alase terminoloogia tundmist;

• Microsofti serverioperatsioonide paigaldamise ja haldamise oskust;

• Unix-laadsete operatsioonisüsteemide paigaldamise ja haldamise oskust. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %; • iseseisvad tööd – 30 %: varundusstrateegia ja varundusvahendite valik – 15 %; turvalisuse tagamine ja turvavahendite valik – 15 %.

• arvestustööd – 45 %: serverite haldustööde sisu – 15 %; klastersüsteemide tööpõhimõtted ja nende loomine – 15 %; doomenkontrolleri iseärasused, loomise aspektid – 15 %.

Õppeaine juures on kirjeldatud järgmist:

Eesmärk

Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi serverite operatsioonisüsteemidest ja oskuse neid paigaldada ning hallata.

Nõuded alustamiseks Operatsioonisüsteemide teooria alused

Arvutivõrgud

Arvutite lisaseadmed

Arvutite riistvara

Programmeerimise alused

Teemad

SISSEJUHATUS

Serveri operatsioonisüsteemide peamised erinevused võrreldes lauaarvutite operatsioonisüsteemidega. Enamlevinud serverioperatsioonisüsteemid ja nende omadused.

UUENDUSED JA TURVALISUS

Turvauuenduste paigaldamine ja sellega kaasnev risk. Turvalisuse tagamine serverioperatsioonisüsteemidel. Veakindlus.

MCROSOFT SERVERI OPERATSIOONISÜSTEEMID

Ülevaade Microsofti poolt pakutavatest operatsioonisüsteemidest, nende operatsioonisüsteemide haldamine. Domeeni kontrolleri mõiste, domeenipuu, aktiivkaust (Active directory). Haldusvahendid ja süsteemi jälgimine. Jaotatud failisüsteemi DFS (Distributed File System) mõiste ja DFS struktuuri loomine ja kasutamine Microsofti operatsioonisüsteemidega. Varukoopiad ja nende haldus, peegel- või varikoopia (shadow copy) tehnoloogia ja kasutamine. Domeenikasutajad ja –kasutajagrupid, nende haldus. Rakenduste ühilduvuse tagamine. Võrguteenused ja nende haldus. Kaugtöö ja –halduse võimaldamine, selleks kasutatavad rakendused. Turvalisuse ja veakindluse tagamine. Serveritarkvara paigaldamine.

UNIX SERVERI OPERATSIOONISÜSTEEMID

Ülevaade Unix serveri operatsioonisüsteemidest, nende operatsioonisüsteemide haldamine. Varukoopiad ja nende haldus, tarkvaraline kettamassiiv (RAID). Failide ja printerite jagamine (sh ka teiste operatsioonisüsteemide klientidega). Võrguliikluse jälgimine ja tulemüüri haldus. Domeeni kontrolleri loomine Linux baasil. Postiserveri paigaldus ja haldus. Võrguteenused ja nende haldus. Kaugtöö ja –halduse võimaldamine, selleks kasutatavad rakendused. Turvalisuse ja veakindluse tagamine. Serveri tarkvara paigaldamine.

KLASTERSÜSTEEMID

Klastri mõiste ja omadused. Klastri loomine erinevate operatsioonisüsteemide abil.

Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• serverioperatsioonide erinevust võrreldes teiste operatsioonisüsteemidega

• Microsofti serveri operatsioonisüsteeme ja nende pakutavaid teenuseid ning vahendeid

• Unix serveri operatsioonisüsteeme ja nende pakutavaid teenuseid ning vahendeid

• klastri mõistet ja vajadust

oskab:

• paigaldada ja hallata Microsofti serverioperatsioonisüsteeme

• paigaldada ja hallata Unix laadseid serverioperatsioonisüsteeme

Hindamine

Hinnatakse

• serverite ja serveri operatsioonide alase terminoloogia tundmist;

• Microsofti serverioperatsioonide paigaldamise ja haldamise oskust;

• Unix-laadsete operatsioonisüsteemide paigaldamise ja haldamise oskust.

Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 30 %:

•varundusstrateegia ja varundusvahendite valik – 15 %;

•turvalisuse tagamine ja turvavahendite valik – 15 %.

• arvestustööd – 45 %:

•serverite haldustööde sisu – 15 %;

•klastersüsteemide tööpõhimõtted ja nende loomine – 15 %;

•doomenkontrolleri iseärasused, loomise aspektid – 15 %.