Erinevus lehekülje "Siseveebi täitmine praktikal" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "= #Praktika aruanne - Sissejuhatus= Sissejuhatus peaks vastama järgnevatele küsimustele ==PRAKTIKALE MINEK== Kuidas leidsite praktika ettevõtte? Mille alusel valisite selle...")
(Erinevus puudub)

Redaktsioon: 8. mai 2015, kell 13:57

#Praktika aruanne - Sissejuhatus

Sissejuhatus peaks vastama järgnevatele küsimustele

PRAKTIKALE MINEK

Kuidas leidsite praktika ettevõtte? Mille alusel valisite selle praktika ettevõtte? Kuidas toimus värbamisprotseduur? Kuidas valmistati ette praktikaks koolis? Millised on praktika eesmärgid?

PRAKTIKA ETTEVÕTTES

Kuidas toimus töökorralduse tutvustus? Milliseid töökorralduslikke aspekte tutvustati:

   *tööaeg/töö graafik
   *kolleegid
   *ligipääsud/litsentsid/õigused
   *tööohutus
   *jmt

Milline on praktika periood? Milline on ettevõtte töökorraldus (Mõtteid millest kirjutada) Millised on ettevõtte töövood? (Joonised saab lisada interneti aadressidena. Töövoo kirjeldamiseks abimaterjalid: http://www.edrawsoft.com/Workflow-Examples.php Palun kontrollige, et aadressid oleks korrektsed) Millised on ettevõtte töötajate tööülesanded (Mõtteid millest kirjutada)?

#Õppija eneseanalüüs

TÖÖ. MOTIVATSIOON

Kuidas praktika on läinud? Iseloomusta ennast kui töötajat ja anna hinnang oma tööle! Millised on Sinu tugevad ja nõrgad küljed töötajana? Hinda praktika eesmärkide täitmist ja oma efektiivsust? Kas koolis õpitust on kasu töö juures? Mis Sulle meeldib Sinu töös? Mida tahad oma töös muuta? Kuidas? Mis võtab Su tööisu ära?

KOOLITUSVAJADUS

Millistes oma üldainega seotud küsimustes vajad täiendust? Millistes erialatööga seotud valdkondades vajad arendamist? Kas ja kuidas oleksid ise valmis otsima omale sobivaid täiendkoolitusi?

TÖÖFILOSOOFIA

Mida Sa pead oluliseks kolleegidega suhtlemisel? Mida Sa pead oluliseks oma töös? Nimeta oma enamkasutatavaid töömeetodeid ja hinda nende kasutamise efektiivsust. Tutvusta oma töö hindamispõhimõtete spetsiifikat.

HINNANG PRAKTIKAJUHENDAJALE

Millega Sa praktikaettevõttes rahul oled? Mida Sa tahaksid muuta? Kuidas hindad ettevõtte juhtimist?

KOOSTÖÖ

Kuidas hindad oma koostööd kolleegidega? Kuidas teed koostööd grupikaaslastega? Kas ettevõttes on konfidentsiaalset infot ning kuidas seda käitled? Kuidas hindad infovahetust ettevõttes?

MUU

Mida soovid veel lisada?