Erinevus lehekülje "Tarkvara ja andmebaasid" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Põhikooli lõpetanu)
 
(ei näidata 2 kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
=Õppeliigid=
 
==Põhikooli lõpetanu==
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan="5"|[Õppekava]
+
!colspan="6"|[Õppekava]
 
|-
 
|-
! style="text-align:left;"| Õppeaine
+
!colspan="6"| Õppeaine
! Kokku aine maht õppenädalates
 
! 1a
 
! 2a
 
! 3a
 
  
 
|-
 
|-
 
|scope="row"|[[Kommunikatsioon]]
 
|scope="row"|[[Kommunikatsioon]]
|2
 
|
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Operatsioonisüsteemide administreerimine]]
 
|scope="row"|[[Operatsioonisüsteemide administreerimine]]
|3
 
|
 
|
 
|3
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Dokumenteerimise alused]]
 
|scope="row"|[[Dokumenteerimise alused]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Klienditeenindus]]
 
|scope="row"|[[Klienditeenindus]]
|2
 
|
 
|
 
|2
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Infosüsteemi elutsükkel]]
 
|scope="row"|[[Infosüsteemi elutsükkel]]
|2
 
|
 
|
 
|2
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Objektorienteeritud programmeerimise (OOP) alused (JAVA või .NET baasil)]]
|scope="row"|[[ Objektorienteeritud programmeerimise (OOP) alused (JAVA või .NET baasil) ]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Matemaatiline loogika]]
|scope="row"|[[Matemaatiline loogika ]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Rakendusmatemaatika]]
 
|scope="row"|[[Rakendusmatemaatika]]
|3
 
|
 
|
 
|3
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Rakendusstatistika]]
 
|scope="row"|[[Rakendusstatistika]]
|1
 
|
 
|
 
|1
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Andmeturve]]
 
|scope="row"|[[Andmeturve]]
|2
 
|
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Andmebaaside haldus]]
|scope="row"|[[Andmebaaside haldus]]  
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|scope="row"|[[Andmebaaside kasutamine]
 
|3
 
|
 
|3
 
|
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside projekteerimine]]
 
|scope="row"|[[Andmebaaside projekteerimine]]
|2
 
|
 
|1
 
|1
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Sissejuhatus arvutiteaduste valdkonna kutseõpingutesse]]
 
|scope="row"|[[Sissejuhatus arvutiteaduste valdkonna kutseõpingutesse]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Majanduse alused]]
 
|scope="row"|[[Majanduse alused]]
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Ettevõtluse alused]]
 
|scope="row"|[[Ettevõtluse alused]]
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Õiguse alused]]
 
|scope="row"|[[Õiguse alused]]
|1
 
|
 
|
 
|1
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[IT õigus]]
 
|scope="row"|[[IT õigus]]
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Erialane inglise keel]]
 
|scope="row"|[[Erialane inglise keel]]
|4
 
|
 
|2
 
|2
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Tööohutus ja -tervishoid]]
 
|scope="row"|[[Tööohutus ja -tervishoid]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Projektijuhtimise alused]]
 
|scope="row"|[[Projektijuhtimise alused]]
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Kontoritöö tarkvara]]
 
|scope="row"|[[Kontoritöö tarkvara]]
|2
 
|2
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Arvutite riistvara alused]]
 
|scope="row"|[[Arvutite riistvara alused]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Arvutite lisaseadmed]]
 
|scope="row"|[[Arvutite lisaseadmed]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Operatsioonisüsteemide teooria alused]]
 
|scope="row"|[[Operatsioonisüsteemide teooria alused]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Arvutivõrkude alused]]
 
|scope="row"|[[Arvutivõrkude alused]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside alused]]
 
|scope="row"|[[Andmebaaside alused]]
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Programmeerimise alused]]
 
|scope="row"|[[Programmeerimise alused]]
|2
 
|
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Andmeturbe alused]]
 
|scope="row"|[[Andmeturbe alused]]
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Rakendusfüüsika]]
 
|scope="row"|[[Rakendusfüüsika]]
|2
 
|
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
!colspan="6"|Üldharidusained
 
 
 
 
 
 
!colspan="6"|Praktikad
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[Elektroonika praktika]]
 
|1
 
|1
 
|2
 
|1
 
|-
 
 
 
 
 
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside kasutamine]]
 
|10
 
|
 
|
 
|10
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Eesti keel]]
|scope="row"|[Andmebaaside haldus ]]
 
|10
 
|
 
|
 
|10
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Kirjandus]]
 
 
 
 
!colspan="5"|Valikõpingud
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Võõrkeel (inglise keel)]]
 
 
|scope="row"|[[Arvutite riistvara hooldus]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Matemaatika]]
|scope="row"|[[Arvutivõrgud]]
 
|3
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Füüsika]]
|scope="row"|[[Veebirakendused]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Keemia]]
|scope="row"|[[Klient-server lahendused]]
 
|1
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Geograafia]]
|scope="row"|[[Objektorienteeritud programmeerimine]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Bioloogia]]
!colspan="6"|Üldharidusained
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Ajalugu]]
|scope="row"|Eesti keel
 
|3
 
|3
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Inimeseõpetus]]
 
 
 
 
|scope="row"|Kirjandus
 
|2
 
|2
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Ühiskonnaõpetus]]
 
 
 
 
|scope="row"|Võõrkeel I
 
|6
 
|3
 
|3
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Muusika]]
 
 
 
 
|scope="row"|Võõrkeel II
 
|2
 
|
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Kunst]]
 
 
 
 
|scope="row"|Matemaatika
 
|4
 
|2
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Kehaline kasvatus]]
 
 
 
 
|scope="row"|Füüsika
 
|3
 
|3
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Vene keel]]
 
 
 
 
|scope="row"|Keemia
 
|2
 
|2
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Eesti keel II]]
 
 
 
 
|scope="row"|Geograafia
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
!colspan="6"|Valikained
 
 
 
 
|scope="row"|Bioloogia
 
|2
 
|2
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  
 
+
|scope="row"|[[Arvutite riistvara hooldus]]
 
 
|scope="row"|Ajalugu
 
|3
 
|3
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine]]
 
 
 
 
|scope="row"|Inimeseõpetus
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Arvutivõrgud]]
 
 
 
 
|scope="row"|Ühiskonnaõpetus
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Veebirakendused]]
 
 
 
 
|scope="row"|Muusika
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Klient-server lahendused]]
 
 
|scope="row"|Kunst
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|scope="row"|[[Objektorienteeritud programmeerimine]]

Viimane redaktsioon: 28. august 2015, kell 06:31

[Õppekava]
Õppeaine
Kommunikatsioon
Operatsioonisüsteemide administreerimine
Dokumenteerimise alused
Klienditeenindus
Infosüsteemi elutsükkel
Objektorienteeritud programmeerimise (OOP) alused (JAVA või .NET baasil)
Matemaatiline loogika
Rakendusmatemaatika
Rakendusstatistika
Andmeturve
Andmebaaside haldus
Andmebaaside projekteerimine
Sissejuhatus arvutiteaduste valdkonna kutseõpingutesse
Majanduse alused
Ettevõtluse alused
Õiguse alused
IT õigus
Erialane inglise keel
Tööohutus ja -tervishoid
Projektijuhtimise alused
Kontoritöö tarkvara
Arvutite riistvara alused
Arvutite lisaseadmed
Operatsioonisüsteemide teooria alused
Arvutivõrkude alused
Andmebaaside alused
Programmeerimise alused
Andmeturbe alused
Rakendusfüüsika
Üldharidusained
Eesti keel
Kirjandus
Võõrkeel (inglise keel)
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Geograafia
Bioloogia
Ajalugu
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst
Kehaline kasvatus
Vene keel
Eesti keel II
Valikained
Arvutite riistvara hooldus
Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine
Arvutivõrgud
Veebirakendused
Klient-server lahendused
Objektorienteeritud programmeerimine