Erinevus lehekülje "Tarkvara ja andmebaasid" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Põhikooli lõpetanu)
1. rida: 1. rida:
=Õppeliigid=
 
==Põhikooli lõpetanu==
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan="5"|[Õppekava]
+
!colspan="6"|[Õppekava]
 
|-
 
|-
! style="text-align:left;"| Õppeaine
+
!colspan="6"| Õppeaine
! Kokku aine maht õppenädalates
 
! 1a
 
! 2a
 
! 3a
 
  
 
|-
 
|-
|scope="row"|[[Kommunikatsioon]]
 
|2
 
|
 
|2
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Operatsioonisüsteemide administreerimine]]
 
|3
 
|
 
|
 
|3
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[IT-valdkonna alusteadmised]]
 
|scope="row"|[[IT-valdkonna alusteadmised]]
|
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Dokumenteerimise alused]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Klienditeenindus]]
 
|2
 
|
 
|
 
|2
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Infosüsteemi elutsükkel]]
 
|2
 
|
 
|
 
|2
 
|-
 
 
|scope="row"|[[ Objektorienteeritud programmeerimise (OOP) alused (JAVA või .NET baasil) ]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused]]
|scope="row"|[[Matemaatiline loogika ]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides]]
|scope="row"|[[Rakendusmatemaatika]]
 
|3
 
|
 
|
 
|3
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Andmebaasisüsteemide alused]]
|scope="row"|[[Rakendusstatistika]]
 
|1
 
|
 
|
 
|1
 
 
|-
 
|-
 
|scope="row"|[[Andmeturve]]
 
|2
 
|
 
|2
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside haldus]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside kasutamine]]
 
|3
 
|
 
|3
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside projekteerimine]]
 
|2
 
|
 
|1
 
|1
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Sissejuhatus arvutiteaduste valdkonna kutseõpingutesse]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Majanduse alused]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Ettevõtluse alused]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Õiguse alused]]
 
|1
 
|
 
|
 
|1
 
|-
 
 
|scope="row"|[[IT õigus]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Erialane inglise keel]]
 
|4
 
|
 
|2
 
|2
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Tööohutus ja -tervishoid]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Projektijuhtimise alused]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Kontoritöö tarkvara]]
 
|2
 
|2
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Arvutite riistvara alused]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Arvutite lisaseadmed]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Operatsioonisüsteemide teooria alused]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Arvutivõrkude alused]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside alused]]
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[Programmeerimise alused]]
 
|scope="row"|[[Programmeerimise alused]]
|2
 
|
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Tarkvara arendusprotsess]]
|scope="row"|[[Andmeturbe alused]]
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Tarkvarasüsteemide testimine]]
|scope="row"|[[Rakendusfüüsika]]
 
|2
 
|
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Programmeerimine]]
 
 
 
 
 
 
!colspan="6"|Praktikad
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad]]
|scope="row"|[[Elektroonika praktika]]
 
|1
 
|1
 
|2
 
|1
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Veebirakenduste loomise alused]]
 
 
 
 
|scope="row"|[[Andmebaaside kasutamine]]
 
|10
 
|
 
|
 
|10
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[Andmebaaside haldus ]]
 
|10
 
|
 
|
 
|10
 
|-
 
 
 
 
 
 
 
!colspan="5"|Valikõpingud
 
|-
 
 
 
 
 
|scope="row"|[[Arvutite riistvara hooldus]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[Kasutajate tehnilise tugiteenuse osutamine]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[Arvutivõrgud]]
 
|3
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
 
 
|scope="row"|[[Veebirakendused]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Hajusrakenduste alused]]
|scope="row"|[[Klient-server lahendused]]
 
|1
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Praktika (NOOREM TARKVARAARENDAJA)]]
|scope="row"|[[Objektorienteeritud programmeerimine]]
 
|2
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  
309. rida: 33. rida:
 
|-
 
|-
  
|scope="row"|Eesti keel
+
|scope="row"|[[Keel ja kirjandus]]
|3
 
|3
 
|
 
|
 
|-
 
 
 
 
 
 
 
|scope="row"|Kirjandus
 
|2
 
|2
 
|
 
|
 
|-
 
 
 
 
 
 
 
|scope="row"|Võõrkeel I
 
|6
 
|3
 
|3
 
|
 
|-
 
 
 
 
 
 
 
|scope="row"|Võõrkeel II
 
|2
 
|
 
|2
 
|
 
|-
 
 
 
 
 
 
 
|scope="row"|Matemaatika
 
|4
 
|2
 
|2
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Võõrkeel]]
 
 
 
 
|scope="row"|Füüsika
 
|3
 
|3
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Matemaatika]]
 
 
 
 
|scope="row"|Keemia
 
|2
 
|2
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Loodusained]]
 
 
 
 
|scope="row"|Geograafia
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Sotsiaalained]]
 
 
 
 
|scope="row"|Bioloogia
 
|2
 
|2
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Kunstiained]]
 
 
 
 
|scope="row"|Ajalugu
 
|3
 
|3
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
!colspan="6"|Valikained
 
 
 
 
|scope="row"|Inimeseõpetus
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  
 
+
|scope="row"|[[Mobiilirakenduste arendaja]]
 
 
|scope="row"|Ühiskonnaõpetus
 
|1
 
|
 
|1
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Andmebaasirakenduste arendaja]]
 
 
 
 
|scope="row"|Muusika
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
+
|scope="row"|[[Veebirakenduste arendaja]]
 
 
|scope="row"|Kunst
 
|1
 
|1
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|scope="row"|[[Riigikaitseõpetus]]

Redaktsioon: 27. august 2015, kell 07:46

[Õppekava]
Õppeaine
IT-valdkonna alusteadmised
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides
Andmebaasisüsteemide alused
Programmeerimise alused
Tarkvara arendusprotsess
Tarkvarasüsteemide testimine
Programmeerimine
Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad
Veebirakenduste loomise alused
Hajusrakenduste alused
Praktika (NOOREM TARKVARAARENDAJA)
Üldharidusained
Keel ja kirjandus
Võõrkeel
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained
Valikained
Mobiilirakenduste arendaja
Andmebaasirakenduste arendaja
Veebirakenduste arendaja
Riigikaitseõpetus