Erinevus lehekülje "Tarkvara testimise dokumentatsioon" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
 
1. rida: 1. rida:
Uus testimise standard on [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_29119 ISO/IEC/IEEE 29119]
+
Uus testimise standard on [[ISO/IEC/IEEE 29119]]
  
 
Käesolev on kokkuvõte ANSI/IEEE Standardist 829. Standard kirjeldab testplaani kui: “Dokumenti, mis kirjeldab kavatsetava testimise ulatust (''skoop''), lähenemisviisi (metoodikat), vahendeid ja ajakava. Dokument määratleb testivad ühikud (osad), iseärasused, milliseid on vaja testida, testimise tööülesanded ja isikud, kes teste teostavad ning kõik riskid, mis nõuavad situatsiooniplaneerimist (''contingency planning'').”
 
Käesolev on kokkuvõte ANSI/IEEE Standardist 829. Standard kirjeldab testplaani kui: “Dokumenti, mis kirjeldab kavatsetava testimise ulatust (''skoop''), lähenemisviisi (metoodikat), vahendeid ja ajakava. Dokument määratleb testivad ühikud (osad), iseärasused, milliseid on vaja testida, testimise tööülesanded ja isikud, kes teste teostavad ning kõik riskid, mis nõuavad situatsiooniplaneerimist (''contingency planning'').”

Viimane redaktsioon: 23. jaanuar 2019, kell 08:38

Uus testimise standard on ISO/IEC/IEEE 29119

Käesolev on kokkuvõte ANSI/IEEE Standardist 829. Standard kirjeldab testplaani kui: “Dokumenti, mis kirjeldab kavatsetava testimise ulatust (skoop), lähenemisviisi (metoodikat), vahendeid ja ajakava. Dokument määratleb testivad ühikud (osad), iseärasused, milliseid on vaja testida, testimise tööülesanded ja isikud, kes teste teostavad ning kõik riskid, mis nõuavad situatsiooniplaneerimist (contingency planning).”

IEEE standard 829 määratleb järgmise testplaani ülesehituse:

 • Testplaani unikaalne tunnus
 • Sissejuhatus:
  • Testitavate testiobjektide ja nende iseärasuste loetelu;
  • iga testiobjekti kohta ajalooliste andmete hoidmise vajadus (valikuline);
  • viited seotud dokumentidele (projekti heakskiitmine ja kinnitamine, projektiplaan, kvaliteedihalduse kava, seadistushalduste kava, seotud poliitikad ja standardid;
  • viited järgmise taseme testiplaanidele.
 • Testiobjektid:
  • testiobjektid ja nende versioonid;
  • nende ülekandemeedia omadused;
  • viited seotud dokumentidele (SRS, SDD, kasutaja juhis (giid), tööde juhis, paigaldusjuhis);
  • testitava objektiga seotud viited veaaruannetele (bug reports);
  • objektid, milliseid eriliselt ei plaanita testida (valikuline).
 • Testitavad iseärasused:
  • kõik tarkvara testitavad iseärasused ja iseärasuste kombinatsioonid;
  • viited testidisaini iseärasuste ja iseärasuste kombinatsioonide määratlusdokumentidele
 • Mittetestivad iseärasused:
  • kõikide mittetestitavate iseärasuste ja nende kombinatsioonide loetelu;
  • põhjused ja põhjendused, miks neid ei testita
 • Lähenemisviis:
  • üldine testimise teostamise põhimõte (metoodika);
  • teostamisviisid peamiste iseärasuste ja nende kobinatsioonide gruppide jaoks;
  • peamiste tegevuste, tehnikate ja tööriistade määratlus ülaltoodud gruppide jaoks;
  • terviklikkuse (kõikehõlmavuse) nõutava vähima ulatuse määratlus;
  • terviklikkuse hindamise (mõõtmise) tehnikad (meetodid) ja mõõdikud;
  • täiendavate valmimise, lõpetatuse kriteeriumite määratlused;
  • nõuete järgimiseks (to trace) kasutatavad tehnikad;
  • testimise olulised piirangud nagu näiteks testiobjektide kättesaadavaus, testimisressursside koormus ja lõpptähtajad
 • Testobjekti läbimise/põrumise kriteeriumid:
  • Kriteeriumite loetelu, milliste põhjal saab teha otsuse läbimise/põrumise kohta
 • Seiskamise/katkestamise kriteeriumid ja jätkamise/uuestialgatamise nõuded
  • kriteeriumid, milliste põhjal või alusel saab otsustada testi seiskamise/katkestamise;
  • testimistegevused, millised tuleb uuesti läbi teha testimise jätkamisel/uuesti algatamisel
 • Testi tulemused:
  • testimise tulemuste dokumentatsioon: testplaan, testi projekteerimise dokumendid, testjuhu määratlusdokument, testi protseduuri määratlusdokument, testobjekti edastamise aruanded, testi logid, testiintsidendi aruanded, testi kokkuvõtvad aruanded;
  • testi sisend- ja väljundandmete määratlused;
  • testimiseks määratud/kavandatud ja kasutatud vahendid (valikuline)
 • Testimistööd:
  • testimiseks ettevalmistused;
  • tööde vahelised sõltuvused;
  • töödeks vajalikud oskused
 • Keskonnanõuded:
  • omad
  • turvatase
  • muud testivajadused
  • vajalikud allikad
 • Vastutus:
  • vastutajad
  • testiobjektide eest vastutajad
  • keskkonna vajaduste eest vastutajad

* Mehitamis ja koolitusnõuded

  • mehitus
  • koolitus

* Ajakava:

  • verstapostid
  • edastus
  • vajalik aeg
  • ajastus
  • kasutusperiood

* Riskid ja hädaolukorrad:

  • Kõrge riskiga osad
  • erakorralised olukorrad neile

* Heakskiit:

  • isikud, kes
  • allkirja kohadAllikad:
 1. Testplaani kokkuvõte


⇐ Tagasi IEEE standardite loetelu juurde