Tarkvarasüsteemide testimine

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 2. märts 2017, kell 22:06 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Moodul: Tarkvarasüsteemide testimine, maht 6 EKAP

Õpiväljundid:

  • kirjeldab testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid;
  • Koostab süsteemi testiplaani;
  • kasutab UI testide loomise raamistikke;
  • testib rakendusi ja automatiseerib testimist;
  • (lõimitud) dokumenteerib testi tulemused õppekeeles;
  • (lõimitud) dokumenteerib testi tulemused inglise keeles;
  • (võtmepädevus) sotsiaalne ja kodanikupädevus;
  • (võtmepädevus) algatusvõime ja ettevõtlikkus

Loe Ostapenko koostatud materjali

Visual Studio video testimise kohta

UI testide raamistikest

Telerik lisa VisualStudiole UI testideks

IOS UI testimise raamistikud

Android UI testimisvahendid

Unit testimine

Žestipakett

Tagasi moodulite loetelu lehele