Tarkvarasüsteemide testimine

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 2. märts 2017, kell 22:08 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Moodul: Tarkvarasüsteemide testimine, maht 6 EKAP

Õpiväljundid:

  • kirjeldab testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid;
  • Koostab süsteemi testiplaani;
  • kasutab UI testide loomise raamistikke;
  • testib rakendusi ja automatiseerib testimist;
  • (lõimitud) dokumenteerib testi tulemused õppekeeles;
  • (lõimitud) dokumenteerib testi tulemused inglise keeles;
  • (võtmepädevus) sotsiaalne ja kodanikupädevus;
  • (võtmepädevus) algatusvõime ja ettevõtlikkus

Loe Ostapenko koostatud materjali

Visual Studio video testimise kohta

Unit testimine

Žestipakett

Tagasi moodulite loetelu lehele