Erinevus lehekülje "Teenuse projekteerimine" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
 
23. rida: 23. rida:
 
# Käitlusnõuded;
 
# Käitlusnõuded;
 
# Nõutavad juurdepääsu õigused.
 
# Nõutavad juurdepääsu õigused.
<h5>Teenuse pakkumine ja tema parendamine</h5> sisaldab teenuse käitlust (ka [[seadistusühikud]] (CI)):
+
<h5>Teenuse pakkumine ja tema parendamise põhimõtted</h5> sisaldab teenuse käitlust (ka [[seadistusühikud]] (CI)):
 
# Riskihalduse ja teenuse aspektide lahendamine;
 
# Riskihalduse ja teenuse aspektide lahendamine;
 
# Nõutavad mõõdikud, monitoorimine ja aruandlus;
 
# Nõutavad mõõdikud, monitoorimine ja aruandlus;

Viimane redaktsioon: 26. aprill 2019, kell 13:58

Teenuse projekteerimise pakett (SDP - Servise Disain Package)

SDP luuakse kooskõlas teenuse pakkumise nõuetega.

SDP läbib ITIL tegevusi alates teenuse projekteerimisest kuni teenuse kliendi juurde paigutamiseni ja kirjeldab kogu informatsiooni, mis on seotud töötava teenuse loomisega ja sisaldab teenuse käivitamise faasi ajakava.

SDP ülesehitus koosneb 5 (viiest) peatükist:

 1. Päis
 2. Üksikasjalik nõuete määratlus, mis on aluseks teenuse käivitamise faasis
 3. Teenuse pakkumine ja tema parendamise põhimõtted
 4. Tehnilise ja organisatsioonilise teoste kavand
 5. Teenuse käivitusinfo
SDP päis
sisaldab teenuse nime ja teenuse omaniku nime, kes teenuse toimimise eest vastutab ja loainfot kõikide teenusega seotud ITIL ametimeestelt (Teenuse disaini haldur ja teenuse halduse meeskond, Mahuhaldur, Käideldavuse haldur, IT teenuse järjepidevuse haldur, Infoturbe haldur, Vastavuse haldur, Finantshaldur
Üksikasjalik nõuete määratlus
kirjutatakse kooskõlas Teenuse taseme nõuete dokumendiga ja tema sisuks on:
 1. Teenuse taseme nõuded (SLR dokument, mis muutub hiljem SLA);
 2. Funktsionaalsed nõuded (jagunevad 4 gruppi, vt Ofni Systems materjal;
 3. Infoturbe nõuded ISKE;
 4. Vastavuse nõuded (valdkonda reguleerivate seadustest ja standarditest tulenevad nõuded);
 5. Arhitektuurilised piirangud;
 6. Liidestele esitatvad nõuded;
 7. Migreerimisnõuded;
 8. Käitlusnõuded;
 9. Nõutavad juurdepääsu õigused.
Teenuse pakkumine ja tema parendamise põhimõtted
sisaldab teenuse käitlust (ka seadistusühikud (CI)):
 1. Riskihalduse ja teenuse aspektide lahendamine;
 2. Nõutavad mõõdikud, monitoorimine ja aruandlus;
 3. Teenuse teostamisega seotud nõuded;
 4. Vajalik teenuse käitluse ja kasutajate dokumentatsioon;
 5. Teenuse käitlemisega seotud inimressursid (isikud ja nende ametialane ettevalmistus).

Teenuse pidev parendamine:

 1. Pideva parendamise lähenemisviisid ja mehhanismid;
 2. Inimressursid ja nende kompetentsused.
Tehnilise ja organisatsioonilise teoste kava
 1. Äriteenuste lahutamine taristuteenusteks;
  1. sisemine taristuteenus, millel põhineb teenus:
   1. taristuteenuste nimed;
   2. teenusepakkujad (vastutavad teenuste omanikud);
   3. viited käitluslepingutele (OLA);
   4. muudatused, mis tuleb teha olemasolevates OLA-des.
  2. väljast tarnitud tugiteenused (võimalik, et polegi):
   1. välisteenuste nimed;
   2. tarnija nimed;
   3. vastutav tarnehaldur (nimeliselt);
   4. viited aluslepingutele (UC - Underpinning Contract);
   5. olemasolevate aluslepingute muutmise vajadus.
  3. Kliendi juures käivitamisstrateegia (lühikirjeldus uue teenuse käivitamiseks):
   1. Testimise strateegia
   2. Evitusstrateegia
   3. Migreerimise põhimõtted
   4. Taandumisstrateegia ebaõnnestunud evituse korral
   5. Lõimumine teiste teenuste käivitamise projektidega
  4. Techniliste muudatuste üksikasjad (sisaldavad vajalikke loomise, testimise, esvitamise ja opereerimise muudatuste kirjeldusi)
   1. Teenuse jaoks alusrakenduste arendamine/kohandamine (näiteks, kui kavandatav teenus on seotud SAP süsteemi või kohandatud rakendusega)
   2. Toetavad tööriistad (rakendused)
    1. Migreerimisvahendite arendamine/kohandamine
    2. Testimisvahendite arendamine/kohandamine
    3. Evitusvahendite arendamine/kohandamine
    4. Taandumisvahendite arendamine/kohandamine ebaõnnestunud evituse tagajärgede leevendamiseks
   3. Taristu objektide muutmine, mis on vajalik teenuse loomiseks, testimiseks, evitamiseks ja käitlemiseks (ei tehta esimese uue teenuse korral)
    1. Soetatavad ja paigaldatavad taristu komponendid (osad)
    2. Muudetavad ja ümberseadistavad taristu komponendid
   4. Sisseviidavad muudatused
  5. Organisatoorsed muudatused (vajalikud muudatused teenuse käitamiseks ja töös hoidmiseks):
   1. Lisapersonali vajadused
    1. Vajalike ressursside üksikasjad
    2. Strateegia nende soetamiseks
   2. Arendatavad oskused
    1. Nõutavate oskuste täpsem kirjeldus
    2. Strateegia nende oskuste saavutamiseks/hankimiseks
   3. Muudatused olemasolevates protsessides
    1. IT protsesside loetelu, milliseid peaks muutma või looma koos protsesside omanikega
    2. IT protsesside vajalike muudatuste üksikasjad näiteks protsessi disaini kujul (skeemina)
  6. Vajalikud rahalised vahendid
   1. Finantsvahendid teenuse ehitamiseks (kululiigiti üksikute tegevuste lõikes)
   2. Finantsvahendid teenuse käigushoidmiseks (kululiikide kaupa)
Käivituskava

See osa kirjeldab kavandatud ajavahemikku teenuse realiseerimiseks ja hindab vajalikke ressursse; seda infot võivad uuendada hiljem muudatuste halduse, versioonidehalduse või projektihalduse spetsialistid.

  1. Esmane teenuse käivituskava
   1. Peamised projekti faasid ja verstapostid
   2. kavandatud ajakava
   3. Vajalik meeskond (staff)


Originaalallikas: ITIL Wiki SDP


Teenuse projekteerimine ITIL Wikis

Tagasi ITIL 5 osa