Teenustaseme haldur

Allikas: Teadmusbaas

Ülesanded

  • Teenustaseme haldur vastutab läbirääkimisi teenuse taseme üle ja tagab, et kokkulepitud punkid täidetakse.
  • Tagab, et kõik IT teenuste halduse protsesside, opereerimise taseme lepingud ning allhõive lepingud on kokkulepitud taseme väärised.
  • Teenustaseme haldur jälgib ja annab aruande teenuse tasemest.

Alam Ülesanded

FML raamistiku hooldus

  • Protsessi eesmärk: