Erinevus lehekülje "Testiplaan" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
20. rida: 20. rida:
 
# Planeeritav testimise graafik
 
# Planeeritav testimise graafik
 
# Testiplaani heakskiitjad
 
# Testiplaani heakskiitjad
 +
 +
Pikema ja põhjalikuma testiplaani sisu on seotud testimismeetodite kaupa teostatavate testide lõikes:
 +
 +
# Versioonihaldus   
 +
# Sissejuhatus   
 +
## Käesoleva testiplaani dokumendi eesmärk   
 +
# Ühilduvustestid 
 +
# Vastavustestid
 +
# Funktsionaaltestid
 +
# Koormustestid
 +
# Jõudlustestid
 +
# Regressioontestid
 +
# Pinge- (stressi)testid
 +
9 Süsteemitestid
 +
10 Komplekti test
 +
11 Kasutajapoolse heakskiidu testid.
 +
 +
Iga testimisviisi peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest:
 +
2.1 Testi riskid / probleemid   
 +
2.2 Üksused mida testitakse / ei testita   
 +
2.3 Testi lähenemise viis(id)   
 +
2.4 Testi reguleerivad / volitatavad kriteeriumid   
 +
2.5 Testi läbi pääsemise / läbi kukkumise kriteeriumid 
 +
2.6 Testi sisenemise / väljumise kriteeriumid   
 +
2.7 Testi väljundid   
 +
2.8 Testi katkestamise /  uuesti alustamise kriteeriumid   
 +
2.9 Testi keskkond / personali / väljaõppe vajadused
  
  

Redaktsioon: 13. märts 2019, kell 09:03

Testiplaan koostatakse testimise strateegia alusel, testiplaani sisu võiks olla laias laastus järgmine:

 1. Dokumendi eesmärk
 2. Sissejuhatus (projekti ulatus e skoop)
 3. Testitavad objektid
 4. Testimise meetodid/ lähenemine
 5. Kasutatavad ressursid
 6. Testitavate / mittetestitavate nõuete loetelu ja kirjeldus
 7. Testimise põhjalikkus
 8. Käsitsi- ja automaattestimise kasutamine
  1. Testivahendi valiku metoodika
 9. Regressioonitestimise strateegia
 10. Testimise katkestamine ning taasalustamise tingimused
 11. Vigade halduse ja parandamise protseduur
 12. Üleantavad tulemid
 13. Eeltingimused, Nõuded testkeskkonnale
 14. Ressursid
 15. Kommunikatsiooniprotsess
 16. Mõõdikud
 17. Riskid ja ootamatused
 18. Planeeritav testimise graafik
 19. Testiplaani heakskiitjad

Pikema ja põhjalikuma testiplaani sisu on seotud testimismeetodite kaupa teostatavate testide lõikes:

 1. Versioonihaldus
 2. Sissejuhatus
  1. Käesoleva testiplaani dokumendi eesmärk
 3. Ühilduvustestid
 4. Vastavustestid
 5. Funktsionaaltestid
 6. Koormustestid
 7. Jõudlustestid
 8. Regressioontestid
 9. Pinge- (stressi)testid

9 Süsteemitestid 10 Komplekti test 11 Kasutajapoolse heakskiidu testid.

Iga testimisviisi peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest: 2.1 Testi riskid / probleemid 2.2 Üksused mida testitakse / ei testita 2.3 Testi lähenemise viis(id) 2.4 Testi reguleerivad / volitatavad kriteeriumid 2.5 Testi läbi pääsemise / läbi kukkumise kriteeriumid 2.6 Testi sisenemise / väljumise kriteeriumid 2.7 Testi väljundid 2.8 Testi katkestamise / uuesti alustamise kriteeriumid 2.9 Testi keskkond / personali / väljaõppe vajadused

Tagasi mooduli kirjelduse juurde