Testiplaan

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 14. märts 2019, kell 08:31 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Testiplaan koostatakse testimise strateegia koostamise järel, tavaliselt kasutuslugude alusel, testiplaani sisu võiks olla laias laastus järgmine:

 1. Dokumendi eesmärk
 2. Sissejuhatus (projekti ulatus e skoop)
 3. Testitavad objektid
 4. Testimise meetodid/ lähenemine
 5. Kasutatavad ressursid
 6. Testitavate / mittetestitavate nõuete loetelu ja kirjeldus
 7. Testimise põhjalikkus
 8. Käsitsi- ja automaattestimise kasutamine
  1. Testivahendi valiku metoodika
 9. Regressioonitestimise strateegia
 10. Testimise katkestamine ning taasalustamise tingimused
 11. Vigade halduse ja parandamise protseduur
 12. Üleantavad tulemid
 13. Eeltingimused, Nõuded testkeskkonnale
 14. Ressursid
 15. Kommunikatsiooniprotsess
 16. Mõõdikud
 17. Riskid ja ootamatused
 18. Planeeritav testimise graafik
 19. Testiplaani heakskiitjad

Pikema ja põhjalikuma testiplaani sisu on seotud testimismeetodite kaupa teostatavate testide lõikes:

 1. Versioonihaldus
 2. Sissejuhatus
  1. Käesoleva testiplaani dokumendi eesmärk
 3. Ühilduvustestid
 4. Vastavustestid
 5. Funktsionaaltestid
 6. Koormustestid
 7. Jõudlustestid
 8. Regressioontestid
 9. Pinge- (stressi)testid
 10. Süsteemitestid
 11. Ühiktestid
 12. Kasutajapoolse heakskiidu testid.

Iga testimisviisi peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest:

 1. Testi riskid / probleemid
 2. Üksused mida testitakse / ei testita
 3. Testi lähenemise viis(id)
 4. Testi reguleerivad / volitatavad kriteeriumid
 5. Testi läbi pääsemise / läbi kukkumise kriteeriumid
 6. Testi sisenemise / väljumise kriteeriumid
 7. Testi väljundid
 8. Testi katkestamise / uuesti alustamise kriteeriumid
 9. Testi keskkond / personali / väljaõppe vajadused

Iga üksiku testi kohta, millised on loetletud testimisviiside igas peatükis luuakse testijuhu dokument, mille sisu on järgmine:

 1. Sissejuhatus
  1. Testjuhu dokumendi eesmärk
 2. TESTJUHU MÄÄRATLUS
  1. Kirjeldus (Description)
  2. Vahendid (Resources)
  3. Eeltingimused (Preconditions)
  4. Järeltingimused (Post Conditions)
  5. Sündmuste voog (Flow of Events)
  6. Kaasamise/välistamise kaalutlused (Inclusion/Exclusion Points)
  7. Erinõuded (Special Requirements)
 3. LISA A: Viited
 4. LISA B: Sõnastik (võtmesõnad ja terminid)


Allikad:
 1. ASA testplaani näidis
 2. Centers for Disease Control and Prevention dokumendimallid

Tagasi mooduli kirjelduse juurde