Erinevus lehekülje "Testiplaan" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
 
75. rida: 75. rida:
 
# [http://www.onestoptesting.com/test-plan/without-testplans.asp Testimine ilma plaanita, palju testimisinfot]
 
# [http://www.onestoptesting.com/test-plan/without-testplans.asp Testimine ilma plaanita, palju testimisinfot]
 
# [[Kasutuslood ja testilood]]
 
# [[Kasutuslood ja testilood]]
# [https://www.guru99.com/how-test-reports-predict-the-success-of-your-testing-project.html Testi aruande näide]
+
# [[Testimise aruandlus]]
  
 
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Tarkvaras%C3%BCsteemide_testimine Tagasi mooduli kirjelduse juurde]
 
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Tarkvaras%C3%BCsteemide_testimine Tagasi mooduli kirjelduse juurde]

Viimane redaktsioon: 6. mai 2019, kell 12:32

Testiplaan koostatakse testimise strateegia koostamise järel, tavaliselt kasutuslugude alusel, testiplaani sisu võiks olla laias laastus järgmine:

 1. Dokumendi eesmärk
 2. Sissejuhatus (projekti ulatus e skoop)
 3. Testitavad objektid
 4. Testimise meetodid/ lähenemine
 5. Kasutatavad ressursid
 6. Testitavate / mittetestitavate nõuete loetelu ja kirjeldus
 7. Testimise põhjalikkus
 8. Käsitsi- ja automaattestimise kasutamine
  1. Testivahendi valiku metoodika
 9. Regressioonitestimise strateegia
 10. Testimise katkestamine ning taasalustamise tingimused
 11. Vigade halduse ja parandamise protseduur
 12. Üleantavad tulemid
 13. Eeltingimused, Nõuded testkeskkonnale
 14. Ressursid
 15. Kommunikatsiooniprotsess
 16. Mõõdikud
 17. Riskid ja ootamatused
 18. Planeeritav testimise graafik
 19. Testiplaani heakskiitjad

Pikema ja põhjalikuma testiplaani sisu on seotud testimismeetodite kaupa teostatavate testidega:

 1. Versioonihaldus
 2. Sissejuhatus
  1. Käesoleva testiplaani dokumendi eesmärk
 3. Ühilduvustestid (Compatibility Testing) on testid, millistega kontrollitakse, kas loodav tarkvara on võimeline töötama erineval riistvaral, operatsioonisüsteemil, võrgukeskkonnas, mobiilseadmetel, koos erinevate rakendustega, vt Ühilduvustestimine Guru99 portaalis
 4. Vastavustestid (compliance testing, type testing) on testimine või tuvastamine, kas protsess, toode või teenus on kooskõlas nõuetes kirja panduga, tehniliste standardite, lepingute või regulatsioonidega, testimistegevused on järelvalve (Surveillance), inspekteerimine, auditeerimine, sertifitseerimine, akrediteermine vt lähemalt Wikipedia
 5. Funktsionaaltestid (Functional testing) on tarkvara kvaliteedikontroll musta kasti meetodil, mis põhineb testitava tarkvara mooduli/osa nõuetel. Testitakse põhifunktsioone, andes neile sisendi ja uurides väljundit. Funktsionaaltestide tüübid on: suitsutest (Smoke testing), mõistlikkuse test (Sanity testing), regressioontestimine ja kasutatavuse testimine
 6. Koormustestid
 7. Jõudlustestid
 8. Regressioontestid
 9. Pinge- (stressi)testid
 10. Süsteemitestid
 11. Ühiktestid
 12. Kasutajapoolse heakskiidu testid.

Iga testimisviisi peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest:

 1. Testi riskid / probleemid
 2. Üksused mida testitakse / ei testita
 3. Testi lähenemise viis(id)
 4. Testi reguleerivad / volitatavad kriteeriumid
 5. Testi läbi pääsemise / läbi kukkumise kriteeriumid
 6. Testi sisenemise / väljumise kriteeriumid
 7. Testi väljundid
 8. Testi katkestamise / uuesti alustamise kriteeriumid
 9. Testi keskkond / personali / väljaõppe vajadused

Iga üksiku testi kohta, millised on loetletud testimisviiside igas peatükis luuakse testijuhu dokument, mille sisu on järgmine:

 1. Sissejuhatus
  1. Testiloo dokumendi eesmärk
 2. TESTILOO MÄÄRATLUS
  1. Kirjeldus (Description)
  2. Vahendid (Resources)
  3. Eeltingimused (Preconditions)
  4. Järeltingimused (Post Conditions)
  5. Sündmuste voog (Flow of Events)
  6. Kaasamise/välistamise kaalutlused (Inclusion/Exclusion Points)
  7. Erinõuded (Special Requirements)
 3. LISA A: Viited
 4. LISA B: Sõnastik (võtmesõnad ja terminid)


Allikad:
 1. ASA testplaani näidis
 2. Centers for Disease Control and Prevention dokumendimallid
 3. Testiloo vorm, väljad ja näited
 4. Guru99 testplaan
 5. Testplaani mall koos selgitustega
 6. "Testimisministeerium" testplaanist
 7. 35 testiplaani näidet ja malli
 8. Tricentis qTest
 9. Apache JMeter: testplaani elemendid
 10. Testimine ilma plaanita, palju testimisinfot
 11. Kasutuslood ja testilood
 12. Testimise aruandlus

Tagasi mooduli kirjelduse juurde