Erinevus lehekülje "Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Tunnid: 1-2)
34. rida: 34. rida:
 
=Tunnid=
 
=Tunnid=
 
==Tunnid: 1-2==
 
==Tunnid: 1-2==
 +
#Tunni Eesmärk: Õppija tutvub alternatiivsete operatsioonisüsteemidega.
 +
#Õppesisu
 +
##Õpetaja tutvustus. Reeglite ja töökorralduse selgitamine. Sissejuhatus, ülevaade vähemkasutatvatest operatsioonisüsteemidest. Iseseisev töö.
 +
#Õpitulemused
 +
##Õppija teab ja tunneb:
 +
###Erinevaid Vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme
 +
##Oskab:
 +
###Nimetada erinevaid operatsioonisüsteeme
 +
###Võrrelda operatsioonisüsteeme
 +
 
==Tunnid: 3-4==
 
==Tunnid: 3-4==
 
==Tunnid: 5-6==
 
==Tunnid: 5-6==

Redaktsioon: 24. mai 2015, kell 07:52

Kestus: 1õn

 1. Eesmärk: Anda põhiteadmisi alternatiivsetest operatsioonisüsteemidest ja Mac OS operatsioonisüsteemi kasutamise oskuse.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks:
  1. Operatsioonisüsteemide teooria alused.
  2. Arvutivõrgud.
  3. Arvutite lisaseadmed.
  4. Arvutite riistvara.
  5. Programmeerimise alused.
 3. Õpisisu
  1. LÜHITUTVUSTUS. Alternatiivsete operatsioonisüsteemide lühitutvustus (CP/M, Mac OS, Solaris, BeOS, OS/2, HP-UX, React OS, IRIX, Novell jne).
  2. MOBIILTELEFONIDES JA PIHUARVUTITES KASUTATAVAD OPERATSIOONISÜSTEEMID. Mobiiltelefonides ja pihuarvutites kasutatavate operatsioonisüsteemide lühitutvustus (Symbian, PalmOS, Windows CE jne).
  3. MÄNGUKONSOOLIDES KASUTATAVAD OPERATSIOONISÜSTEEMID.
  4. MAC OS. Mac OS X pikem tutvustus. Graafiline kasutajaliides Aqua ja selle kasutamine. Süsteemi ja kasutajate haldus. Kasutatavad võrguteenused. Arendusvahendid.
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. alternatiivseid operatsioonisüsteeme ja nendega seotud mõisteid
   2. mobiiltelefonides, pihuarvutites, mängukonsoolides ja võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja nendega seotud mõisteid
   3. Mac OS X kasutajaliidest, pakutavaid teenuseid ja arendusvahendeid
  2. Oskab:
   1. Mac OS X operatsioonisüsteemi kasutajaliidest kasutada ja operatsioonisüsteemi hallata
 5. Hindamine
  1. Hinnatakse
   1. mobiiltelefonides, pihuarvutites, mängukonsoolides ja võrguseadmetes kasutatavate operatsioonisüsteemide ja nendega seotud mõistete tundmist
   2. Mac OS X kasutamise oskust.
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
   2. iseseisvad tööd – 30 %:
    1. mobiiltelefonide ja mängukonsoolide operatsioonisüsteemide võrdlus – 15 %;
    2. pihuarvutite ja võrguseadmete operatsioonisüsteemide võrdlus – 15 %.
   3. vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide iseärasused – 15 %;
   4. MAC operatsioonisüsteemi iseärasused – 15 %;
   5. MAC operatsioonisüsteemi haldus – 15 %.

Tunnid

Tunnid: 1-2

 1. Tunni Eesmärk: Õppija tutvub alternatiivsete operatsioonisüsteemidega.
 2. Õppesisu
  1. Õpetaja tutvustus. Reeglite ja töökorralduse selgitamine. Sissejuhatus, ülevaade vähemkasutatvatest operatsioonisüsteemidest. Iseseisev töö.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Erinevaid Vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada erinevaid operatsioonisüsteeme
   2. Võrrelda operatsioonisüsteeme

Tunnid: 3-4

Tunnid: 5-6

Tunnid: 7-8

Tunnid: 9-10

Tunnid: 11-12

Tunnid: 13-14

Tunnid: 15-16

Tunnid: 17-18

Tunnid: 19-20

Tunnid: 21-22

Tunnid: 25-26

Tunnid: 27-28

Tunnid: 29-30

Tunnid: 31-32

Tunnid: 33-34

Tunnid: 35-36

Tunnid: 37-38

Tunnid: 39-40