Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 26. mai 2015, kell 16:50 kasutajalt Oliverp (arutelu | kaastöö) (Tunnid: 3-4)

Kestus: 1õn

 1. Eesmärk: Anda põhiteadmisi alternatiivsetest operatsioonisüsteemidest ja Mac OS operatsioonisüsteemi kasutamise oskuse.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks:
  1. Operatsioonisüsteemide teooria alused.
  2. Arvutivõrgud.
  3. Arvutite lisaseadmed.
  4. Arvutite riistvara.
  5. Programmeerimise alused.
 3. Õpisisu
  1. LÜHITUTVUSTUS. Alternatiivsete operatsioonisüsteemide lühitutvustus (CP/M, Mac OS, Solaris, BeOS, OS/2, HP-UX, React OS, IRIX, Novell jne).
  2. MOBIILTELEFONIDES JA PIHUARVUTITES KASUTATAVAD OPERATSIOONISÜSTEEMID. Mobiiltelefonides ja pihuarvutites kasutatavate operatsioonisüsteemide lühitutvustus (Symbian, PalmOS, Windows CE jne).
  3. MÄNGUKONSOOLIDES KASUTATAVAD OPERATSIOONISÜSTEEMID.
  4. MAC OS. Mac OS X pikem tutvustus. Graafiline kasutajaliides Aqua ja selle kasutamine. Süsteemi ja kasutajate haldus. Kasutatavad võrguteenused. Arendusvahendid.
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. alternatiivseid operatsioonisüsteeme ja nendega seotud mõisteid
   2. mobiiltelefonides, pihuarvutites, mängukonsoolides ja võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja nendega seotud mõisteid
   3. Mac OS X kasutajaliidest, pakutavaid teenuseid ja arendusvahendeid
  2. Oskab:
   1. Mac OS X operatsioonisüsteemi kasutajaliidest kasutada ja operatsioonisüsteemi hallata
 5. Hindamine
  1. Hinnatakse
   1. mobiiltelefonides, pihuarvutites, mängukonsoolides ja võrguseadmetes kasutatavate operatsioonisüsteemide ja nendega seotud mõistete tundmist
   2. Mac OS X kasutamise oskust.
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
   2. iseseisvad tööd – 30 %:
    1. mobiiltelefonide ja mängukonsoolide operatsioonisüsteemide võrdlus – 15 %;
    2. pihuarvutite ja võrguseadmete operatsioonisüsteemide võrdlus – 15 %.
   3. vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide iseärasused – 15 %;
   4. MAC operatsioonisüsteemi iseärasused – 15 %;
   5. MAC operatsioonisüsteemi haldus – 15 %.

Tunnid

Tunnid: 1-2

 1. Tunni Eesmärk: Õppija tutvub alternatiivsete operatsioonisüsteemidega.
 2. Õppesisu
  1. Õpetaja tutvustus. Reeglite ja töökorralduse selgitamine. Sissejuhatus, ülevaade vähemkasutatvatest operatsioonisüsteemidest. Iseseisev töö.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Erinevaid Vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada alternatiivseid operatsioonisüsteeme
   2. Kirjeldada erinevaid operatsioonisüsteeme

Tunnikava

 1. - Hilinajete ootamine.
 2. - Hilinajete ootamine.
 3. - Hilinajete ootamine.
 4. - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 5. - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 6. - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 7. - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 8. - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 9. - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 10. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 11. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 12. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 13. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 14. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 15. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 16. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 17. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 18. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 19. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 20. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 21. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 22. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 23. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 24. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 25. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 26. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 27. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 28. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 29. - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 30. - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 31. - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 32. - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 33. - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 34. - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 35. - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 36. - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse.
 37. - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse.
 38. - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse.
 39. - Iseseisevtöö
 40. - Iseseisevtöö
 41. - Iseseisevtöö
 42. - Iseseisevtöö
 43. - Iseseisevtöö
 44. - Iseseisevtöö
 45. - Iseseisevtöö
 46. - Iseseisevtöö
 47. - Iseseisevtöö
 48. - Iseseisevtöö
 49. - Iseseisevtöö
 50. - Iseseisevtöö
 51. - Iseseisevtöö
 52. - Iseseisevtöö
 53. - Iseseisevtöö
 54. - Iseseisevtöö
 55. - Iseseisevtöö
 56. - Iseseisevtöö
 57. - Iseseisevtöö
 58. - Iseseisevtöö
 59. - Iseseisevtöö
 60. - Iseseisevtöö
 61. - Iseseisevtöö
 62. - Iseseisevtöö
 63. - Iseseisevtöö
 64. - Iseseisevtöö
 65. - Iseseisevtöö
 66. - Iseseisevtöö
 67. - Iseseisevtöö
 68. - Iseseisevtöö
 69. - Iseseisevtöö
 70. - Iseseisevtöö
 71. - Iseseisevtöö
 72. - Iseseisevtöö
 73. - Iseseisevtöö
 74. - Iseseisevtöö
 75. - Iseseisevtöö
 76. - Iseseisevtöö
 77. - Iseseisevtöö
 78. - Iseseisevtöö
 79. - Iseseisevtöö
 80. - Iseseisevtöö
 81. - Iseseisevtöö
 82. - Iseseisevtöö
 83. - Iseseisevtöö
 84. - Iseseisevtöö
 85. - Iseseisevtöö
 86. - Iseseisevtöö
 87. - Iseseisevtöö
 88. - Iseseisevtöö
 89. - Iseseisevtöö
 90. - Iseseisevtöö

Tunnid: 3-4

 1. Tunni Eesmärk: Õppija tutvub alternatiivsete operatsioonisüsteemidega.
 2. Õppesisu
  1. Sissejuhatus, ülevaade vähemkasutatvatest operatsioonisüsteemidest. Iseseisev töö.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Erinevaid Vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada alternatiivseid operatsioonisüsteeme
   2. Kirjeldada erinevaid operatsioonisüsteeme

Tunnikava

 1. - Hilinajete ootamine.
 2. - Hilinajete ootamine.
 3. - Hilinajete ootamine.
 4. - Esitluse kuulamine.
 5. - Esitluse kuulamine.
 6. - Esitluse kuulamine.
 7. - Esitluse kuulamine.
 8. - Esitluse kuulamine.
 9. - Esitluse kuulamine.
 10. - Esitluse kuulamine.
 11. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 12. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 13. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 14. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 15. - Esitluse kuulamine.
 16. - Esitluse kuulamine.
 17. - Esitluse kuulamine.
 18. - Esitluse kuulamine.
 19. - Esitluse kuulamine.
 20. - Esitluse kuulamine.
 21. - Esitluse kuulamine.
 22. - Esitluse kuulamine.
 23. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 24. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 25. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 26. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 27. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 28. - Esitluse kuulamine.
 29. - Esitluse kuulamine.
 30. - Esitluse kuulamine.
 31. - Esitluse kuulamine.
 32. - Esitluse kuulamine.
 33. - Esitluse kuulamine.
 34. - Esitluse kuulamine.
 35. - Esitluse kuulamine.
 36. - Esitluse kuulamine.
 37. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 38. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 39. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 40. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 41. - Esitluse kuulamine.
 42. - Esitluse kuulamine.
 43. - Esitluse kuulamine.
 44. - Esitluse kuulamine.
 45. - Esitluse kuulamine.
 46. - Esitluse kuulamine.
 47. - Esitluse kuulamine.
 48. - Esitluse kuulamine.
 49. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 50. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 51. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 52. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 53. - Küsimuste esitamine, grupid kes kuulasid annavad omapoolse hinnangu esitlusele.
 54. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 55. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 56. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 57. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 58. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 59. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 60. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 61. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 62. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 63. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 64. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 65. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 66. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 67. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 68. - Õpetaja poolne suuline kokkuvõte teemadest.
 69. - Arvestustöö
 70. - Arvestustöö
 71. - Arvestustöö
 72. - Arvestustöö
 73. - Arvestustöö
 74. - Arvestustöö
 75. - Arvestustöö
 76. - Arvestustöö
 77. - Arvestustöö
 78. - Arvestustöö
 79. - Arvestustöö
 80. - Arvestustöö
 81. - Arvestustöö
 82. - Arvestustöö
 83. - Arvestustöö
 84. - Arvestustöö
 85. - Arvestustöö
 86. - Arvestustöö
 87. - Arvestustöö
 88. - Arvestustöö
 89. - Arvestustöö
 90. - Arvestustöö
 91. - Tunnilõpetamine.

Tunnid: 5-6

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 7-8

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 9-10

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 11-12

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 13-14

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate mängukonsoolides kasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Playstation
  2. Xbox
  3. Wii
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mängukonsoolides kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Tuua välja mängukonsoolides kasutatavate operatsioonisüsteemide erinevusi.

Tunnid: 15-16

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate mängukonsoolides kasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Playstation
  2. Xbox
  3. Wii
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mängukonsoolides kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Tuua välja mängukonsoolides kasutatavate operatsioonisüsteemide erinevusi.

Tunnid: 17-18

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 19-20

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 21-22

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 25-26

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 27-28

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 29-30

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 31-32

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 33-34

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 35-36

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 37-38

Tunnid: 39-40