Erinevus lehekülje "Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Tunnid: 35-36)
(Tunnid: 1-2)
43. rida: 43. rida:
 
###Nimetada alternatiivseid operatsioonisüsteeme
 
###Nimetada alternatiivseid operatsioonisüsteeme
 
###Kirjeldada erinevaid operatsioonisüsteeme
 
###Kirjeldada erinevaid operatsioonisüsteeme
 +
 +
==Tunnikava==
 +
1 - Hilinajete ootamine.
 +
2 - Hilinajete ootamine.
 +
3 - Hilinajete ootamine.
 +
4 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 +
5 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 +
6 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 +
7 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 +
8 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 +
9 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega.
 +
10 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
11 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
12 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
13 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
14 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
15 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
16 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
17 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
18 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
19 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
20 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
21 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
22 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
23 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
24 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
25 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
26 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
27 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
28 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
29 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 +
30 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 +
31 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 +
32 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 +
33 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 +
34 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 +
35 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta.
 +
36 - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse.
 +
37 - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse.
 +
38 - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse.
 +
39 - Iseseisevtöö
 +
40 - Iseseisevtöö
 +
41 - Iseseisevtöö
 +
42 - Iseseisevtöö
 +
43 - Iseseisevtöö
 +
44 - Iseseisevtöö
 +
45 - Iseseisevtöö
 +
46 - Iseseisevtöö
 +
47 - Iseseisevtöö
 +
48 - Iseseisevtöö
 +
49 - Iseseisevtöö
 +
50 - Iseseisevtöö
 +
51 - Iseseisevtöö
 +
52 - Iseseisevtöö
 +
53 - Iseseisevtöö
 +
54 - Iseseisevtöö
 +
55 - Iseseisevtöö
 +
56 - Iseseisevtöö
 +
57 - Iseseisevtöö
 +
58 - Iseseisevtöö
 +
59 - Iseseisevtöö
 +
60 - Iseseisevtöö
 +
61 - Iseseisevtöö
 +
62 - Iseseisevtöö
 +
63 - Iseseisevtöö
 +
64 - Iseseisevtöö
 +
65 - Iseseisevtöö
 +
66 - Iseseisevtöö
 +
67 - Iseseisevtöö
 +
68 - Iseseisevtöö
 +
69 - Iseseisevtöö
 +
70 - Iseseisevtöö
 +
71 - Iseseisevtöö
 +
72 - Iseseisevtöö
 +
73 - Iseseisevtöö
 +
74 - Iseseisevtöö
 +
75 - Iseseisevtöö
 +
76 - Iseseisevtöö
 +
77 - Iseseisevtöö
 +
78 - Iseseisevtöö
 +
79 - Iseseisevtöö
 +
80 - Iseseisevtöö
 +
81 - Iseseisevtöö
 +
82 - Iseseisevtöö
 +
83 - Iseseisevtöö
 +
84 - Iseseisevtöö
 +
85 - Iseseisevtöö
 +
86 - Iseseisevtöö
 +
87 - Iseseisevtöö
 +
88 - Iseseisevtöö
 +
89 - Iseseisevtöö
 +
90 - Iseseisevtöö
  
 
==Tunnid: 3-4==
 
==Tunnid: 3-4==

Redaktsioon: 26. mai 2015, kell 16:28

Kestus: 1õn

 1. Eesmärk: Anda põhiteadmisi alternatiivsetest operatsioonisüsteemidest ja Mac OS operatsioonisüsteemi kasutamise oskuse.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks:
  1. Operatsioonisüsteemide teooria alused.
  2. Arvutivõrgud.
  3. Arvutite lisaseadmed.
  4. Arvutite riistvara.
  5. Programmeerimise alused.
 3. Õpisisu
  1. LÜHITUTVUSTUS. Alternatiivsete operatsioonisüsteemide lühitutvustus (CP/M, Mac OS, Solaris, BeOS, OS/2, HP-UX, React OS, IRIX, Novell jne).
  2. MOBIILTELEFONIDES JA PIHUARVUTITES KASUTATAVAD OPERATSIOONISÜSTEEMID. Mobiiltelefonides ja pihuarvutites kasutatavate operatsioonisüsteemide lühitutvustus (Symbian, PalmOS, Windows CE jne).
  3. MÄNGUKONSOOLIDES KASUTATAVAD OPERATSIOONISÜSTEEMID.
  4. MAC OS. Mac OS X pikem tutvustus. Graafiline kasutajaliides Aqua ja selle kasutamine. Süsteemi ja kasutajate haldus. Kasutatavad võrguteenused. Arendusvahendid.
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. alternatiivseid operatsioonisüsteeme ja nendega seotud mõisteid
   2. mobiiltelefonides, pihuarvutites, mängukonsoolides ja võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja nendega seotud mõisteid
   3. Mac OS X kasutajaliidest, pakutavaid teenuseid ja arendusvahendeid
  2. Oskab:
   1. Mac OS X operatsioonisüsteemi kasutajaliidest kasutada ja operatsioonisüsteemi hallata
 5. Hindamine
  1. Hinnatakse
   1. mobiiltelefonides, pihuarvutites, mängukonsoolides ja võrguseadmetes kasutatavate operatsioonisüsteemide ja nendega seotud mõistete tundmist
   2. Mac OS X kasutamise oskust.
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
   2. iseseisvad tööd – 30 %:
    1. mobiiltelefonide ja mängukonsoolide operatsioonisüsteemide võrdlus – 15 %;
    2. pihuarvutite ja võrguseadmete operatsioonisüsteemide võrdlus – 15 %.
   3. vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide iseärasused – 15 %;
   4. MAC operatsioonisüsteemi iseärasused – 15 %;
   5. MAC operatsioonisüsteemi haldus – 15 %.

Tunnid

Tunnid: 1-2

 1. Tunni Eesmärk: Õppija tutvub alternatiivsete operatsioonisüsteemidega.
 2. Õppesisu
  1. Õpetaja tutvustus. Reeglite ja töökorralduse selgitamine. Sissejuhatus, ülevaade vähemkasutatvatest operatsioonisüsteemidest. Iseseisev töö.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Erinevaid Vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada alternatiivseid operatsioonisüsteeme
   2. Kirjeldada erinevaid operatsioonisüsteeme

Tunnikava

1 - Hilinajete ootamine. 2 - Hilinajete ootamine. 3 - Hilinajete ootamine. 4 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega. 5 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega. 6 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega. 7 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega. 8 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega. 9 - Õpetaja tutvustus koos reeglite, töökorraldus ja hindamiskriteeriumite selgitusega. 10 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 11 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 12 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 13 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 14 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 15 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 16 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 17 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 18 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 19 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 20 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 21 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 22 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 23 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 24 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 25 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 26 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 27 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 28 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 29 - Õpetaja poolne sissejuhatus ainesse, Loeng vähemkasutavatest operatsioonisüsteemidest. 30 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta. 31 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta. 32 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta. 33 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta. 34 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta. 35 - Arutelu õpilastega, suulised küsimused õpilastele kuuldud teema kohta. 36 - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse. 37 - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse. 38 - Teemade jaotus iseseisvaks tööks, iga õpilane saab omale operatsioonisüsteemi mille töötab läbi ja valmistab 7 minuti pikkulise esituse. 39 - Iseseisevtöö 40 - Iseseisevtöö 41 - Iseseisevtöö 42 - Iseseisevtöö 43 - Iseseisevtöö 44 - Iseseisevtöö 45 - Iseseisevtöö 46 - Iseseisevtöö 47 - Iseseisevtöö 48 - Iseseisevtöö 49 - Iseseisevtöö 50 - Iseseisevtöö 51 - Iseseisevtöö 52 - Iseseisevtöö 53 - Iseseisevtöö 54 - Iseseisevtöö 55 - Iseseisevtöö 56 - Iseseisevtöö 57 - Iseseisevtöö 58 - Iseseisevtöö 59 - Iseseisevtöö 60 - Iseseisevtöö 61 - Iseseisevtöö 62 - Iseseisevtöö 63 - Iseseisevtöö 64 - Iseseisevtöö 65 - Iseseisevtöö 66 - Iseseisevtöö 67 - Iseseisevtöö 68 - Iseseisevtöö 69 - Iseseisevtöö 70 - Iseseisevtöö 71 - Iseseisevtöö 72 - Iseseisevtöö 73 - Iseseisevtöö 74 - Iseseisevtöö 75 - Iseseisevtöö 76 - Iseseisevtöö 77 - Iseseisevtöö 78 - Iseseisevtöö 79 - Iseseisevtöö 80 - Iseseisevtöö 81 - Iseseisevtöö 82 - Iseseisevtöö 83 - Iseseisevtöö 84 - Iseseisevtöö 85 - Iseseisevtöö 86 - Iseseisevtöö 87 - Iseseisevtöö 88 - Iseseisevtöö 89 - Iseseisevtöö 90 - Iseseisevtöö

Tunnid: 3-4

 1. Tunni Eesmärk: Õppija tutvub alternatiivsete operatsioonisüsteemidega.
 2. Õppesisu
  1. Sissejuhatus, ülevaade vähemkasutatvatest operatsioonisüsteemidest. Iseseisev töö.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Erinevaid Vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada alternatiivseid operatsioonisüsteeme
   2. Kirjeldada erinevaid operatsioonisüsteeme

Tunnid: 5-6

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 7-8

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 9-10

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 11-12

 1. Tunni Eesmärk: Õppija kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel
 2. Õppesisu
  1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
  2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine
  3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
  4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
  5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
  6. Pahavara.
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mobiilseadmete operatsioonisüsteeme.
   2. Keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamiseks ja haldamiseks.
   3. Erinevaid pahavara eemaldamis meetoteid.
  2. Oskab:
   1. Hallata mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid.
   2. Kasutada keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel.
   3. Eemaldada pahavara.

Tunnid: 13-14

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate mängukonsoolides kasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Playstation
  2. Xbox
  3. Wii
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mängukonsoolides kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Tuua välja mängukonsoolides kasutatavate operatsioonisüsteemide erinevusi.

Tunnid: 15-16

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate mängukonsoolides kasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Playstation
  2. Xbox
  3. Wii
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Mängukonsoolides kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Tuua välja mängukonsoolides kasutatavate operatsioonisüsteemide erinevusi.

Tunnid: 17-18

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 19-20

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 21-22

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 25-26

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate võrguseadmetes kasutavatest operatsioonisüsteemidest.
 2. Õppesisu
  1. Cisco IOS
  2. ZyNOS
  3. JUNOS
 3. Cisco Packet Tracer
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Nimetada võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme ja neid võrrelda.
   2. Lahendada võrguülesandeid Cisco Packet Traceriga.

Tunnid: 27-28

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 29-30

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 31-32

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 33-34

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 35-36

 1. Tunni Eesmärk: Õppija saab ülevaate Mac OS operatsioonisüsteemist.
 2. Õppesisu
  1. MAC OS paigaldamine.
  2. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.
  3. Kataloogiteenused.
  4. Varundamine
 3. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. Võrguseadmetes kasutatavaid operatsioonisüsteeme
  2. Oskab:
   1. Hallata kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu.
   2. Kasutada kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid.
   3. Varundada MAC OSi kasutajaid koos kasutajaandmetega.

Tunnid: 37-38

Tunnid: 39-40