Võõrkeel

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 11. oktoober 2016, kell 18:21 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '<h3>MOODUL: Võõrkeel, maht 4,5 EKAP</h3> <h4>Õpiväljundid:</h4> # suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitab ja ka...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

MOODUL: Võõrkeel, maht 4,5 EKAP

Õpiväljundid:

  1. suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitab ja kaitseb erinevates

mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti;

  1. mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel;
  2. kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga;
  3. kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostab võõrkeeleõpet elukestva õppega lähtudes erinevate teabeallikate eelistest, puudustest ja ohtudest;
  4. on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest, koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid